tin tức-sự kiện

Kế hoạch nghìn việc tốt

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG TH A CHÂU GIANG

Số:....KH Châu Giang, ngày 10 tháng 12 năm 2017

KẾ HOẠCH "NGHÌN VIỆC TỐT"

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2017-2018.

Liên đội phối hợp các tổ chức trong nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào “Nghìn việc tốt” cụ thể như sau:

I/ MỤC ĐICH YÊU CẦU:

- Giúp các em thi đua thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh.

- Giúp các em xây dựng được phong trào“Nghìn việc tốt” trong học tập, trong lao dộng và bảo vệ môi trường, các hoạt động xã hội, rèn luyện đạo đức, giao tiếp ứng xử, ý thức kỷ luật, phòng chống các tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông.

- Thông qua phong trào phát hiện được những các nhân tiêu biểu.

II/ THỜI GIAN:

Trong suốt cả năm học

III/ THÀNH PHẦN THAM GIA:

- Toàn thể đội viên và Sao nhi đồng.

VI/ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1. Xây dựng phong trào“Nghìn việc tốt”trong học tập.

* Nội dung, hình thức: Đẩy mạnh các đợt thi đua học tập, thông qua các cuộc thi“Áo lụa tặng bà”, “Đôi bạn cùng tiến” …..

- Hướng dẫn và yêu cầu cho thiếu nhi xây dựng thời gian biểu, sắp xếp góc học tập một cách gọn gàng khoa học.

- Định hướng cho thiếu nhi ý thức “Vượt khó, học tốt”, “Học đều, học đủ, học chăm”,khuyến khích tinh thần tự học.

- Tự giác học tập thuộc và học bài, làm bài trước khi đến lớp.

2. Phong trào“Nghìn việc tốt”đối với môi trường

* Nội dung, hình thức:

- Đẩy mạnh phong trào trồng và chăm sóc hoa trong sân trường“Tuổi nhỏ, việc nhỏ”.

- Thu gom giấy loại và vỏ lon làm kế hoạch nhỏ.

- Trang trí lớp học bằng cây xanh

3. Xây dựng phong trào “Nghìn việc tốt” trong rèn luyện đạo đức, giao tiếp ứng xử và ý thức kỷ luật.

* Nội dung, hình thức:

- Triển khai phong trào thi đua “Nói lời hay, làm việc tốt” như vâng lời, lễ phép với người lớn, không nói tục, trung thực trong học tập, thi cử, giữ gìn văn minh nơi công cộng.

4. Xây dựng phong trào“Nghìn việc tốt”trong hoạt động xã hội.

* Nội dung, hình thức:

- Triển khai phong trào “Giúp bạn đến trường”.

- Xây dựng quỹ “Vì bạn nghèo”, tiết kiệm bằng các hình thức như nuôi lợn nhựa, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

- Quyên góp quần áo, sách vở, đồ dùng học tập.

- Mỗi thiếu nhi có một việc làm thiết thực giúp bạn cùng học tập tiến bộ.

- Tổ chức phong trào“Uống nước nhớ nguồn”và phong trào“Trần Quốc Toản”bằng những việc làm như sau: Thăm hỏi tặng quà giúp đỡ gia đình chính sách., viết thư thăm hỏi các chú bộ đội nơi biên giới hải đảo.

- Vận động quyên góp mỗi bạn 1 quyển vở 5 ooli loại 100 trang để tặng cho các bạn học sinh nghèo trong trường vào dịp cuối năm.

5. Xây dựng phong trào“Nghìn việc tốt”trong phòng chống các tệ nạn xã hội và giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

* Nội dung, hình thức:

- Xây dựng mô hình “Hòm thư giúp bạn” .

- Ký cam kết không vi phạm nội quy.

- Duy trì tốt hoạt động của đội tuyên truyền“Kế hoạch nhỏ”.

- Tự giác giữ gìn, trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường vào giờ tan học.

V/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đối với Liên đội:

- Xây dựng, triển khai phong trào.

- Phát thanh tuyên truyền gương“Người tốt, việc tốt”.

- Cuối tháng cuối đợt tuyên dương các gương điển hình“Làm nghìn việc tốt”.

2. Các chi đội :Bổ sung tiêu chí thi đua và nội dung hoạt động của chi đội lớp.

- Trong giờ sinh hoạt chi đội kịp thời biểu dương các cá nhân tiêu biểu.

- Báo cáo mô hình hoạt động vào cuối tuần cho liên đội.

VI/ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

- Tổng phụ trách phân công ban chỉ huy Liên đội theo dõi đôn đốc các chi đội hoạt động.

- Phụ trách chi đội, ban chỉ huy chi đội có trách nhiệm và tham gia hoạt động.

Trên đây là kế hoạch "Nghìn việc tốt" của Liên đội năm học 2017 -2018.

T/M. Ban phụ trách Đội Xác nhận của BGH

Tổng phụ trách P. Hiệu trưởng

Hoàng Thị Hồng Nhung Lê Thị Thúy

Tác giả: thchaugianga

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL