tin tức-sự kiện

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC A CHÂU GIANG

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018

Căn cứ Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Căn cứ Công văn số 1246/SGDĐT-GDTH, ngày 5 tháng 9 năm 2017 của Sở GD& ĐT tỉnh Hà Nam Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2017-2018;

- Căn cứ kế hoạch số 108/KH- GD & ĐT-GDTH ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Phòng GD&ĐT Duy Tiên về thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 đối với cấp Tiểu học;

Trường Tiểu học A Châu Giang báo cáo những kết quả đã đạt được trong học kỳ I năm học 2017 - 2018 như sau:

I. Duy trì và nâng cao chất lượng Phổ cập giáo dục tiểu học.

1. Qui mô phát triển:

Khối lớp

Số lượng

Số học sinh tăng giảm so với đầu năm

Số học sinh bỏ học

Số học sinh khuyết tật

Ghi chú

Số lớp

Số học sinh

Tăng

Giảm

Khối I

3

85

01

0

0

02

Khối II

2

68

01

0

0

0

Khối III

3

89

0

0

0

01

Khối IV

2

65

0

0

0

0

Khối V

3

79

0

01

0

01

Cộng

13

385

02

01

0

04

* Lý do tăng: 02 (HS Hà Nội; Phủ Lý chuyển đến)

* Lý do giảm: 01(học sinh chuyển đi Tiểu học Hòa Mạc);

* Các loại khuyết tật:

Học sinh khuyết tật khối 1(Khiếm thính); khối 3;5 (thiểu năng trí tuệ)

2. Phổ cập:

- Huy động số trẻ em ở độ tuổi 6 tuổi vào lớp 1: 84/84 = 100%.

- Số trẻ em ở độ tuổi 11 tốt nghiệp tiểu học: 69/69 = 100%

- Số trẻ em còn lại trong độ tuổi đang học ở các lớp tiểu học: 0

- Số học sinh được học 10 buổi/tuần: 385/385 HS = 100%

- Số học sinh bỏ học: 0 .

* Đội ngũ giáo viên:

+ Tỷ lệ giáo viên trên lớp: 18/13 = 1,38 (01 giáo viên biệt phái đến trường tiểu học Bạch Thượng).

+ Trình độ đào tạo giáo viên: Trên chuẩn: 17/18 = 94,4%; Đạt chuẩn: 18/18 = 100%; Dưới chuẩn: 0.

+ Số giáo viên chuyên trách: Mĩ Thuật: 0, Âm nhạc: 01, Thể dục: 01, Tin học: 01, Ngoại ngữ: 02.

+ Bố trí giáo viên dạy ngoại ngữ (Anh Văn): dạy Tiếng Anh Phonics khối 1;2 Tiếng Anh 4 tiết/tuần khối 3,4,5.

* Cơ sở vật chất, thiết bị:

+ Mạng lưới trường lớp: 01 điểm trường với 13 lớp.

+ Phòng học kiên cố: 14 phòng; Phòng học cấp 4: 0 Bàn ghế 2 chỗ ngồi: 234 bộ trang bị cho 13 phòng học và các phòng chức năng.

+ Thiết bị dạy và học: Số bộ đồ dùng lớp 1, 2, 3, 4, 5: 15 bộ

+ Thiết bị đồ dùng dạy Tiếng Anh: 01 bộ dạy Tiếng Anh 3,4,5 và 02 bộ dạy Tiếng Anh Phonics.

+ Đàn oóc gan: 18 chiếc; đàn kỹ thuật số: 01 chiếc.

+ Diện tích sân chơi, bãi tập: Sân chơi: 1908m2; bãi tập: 1205m2.

+ Số trường tổ chức bán trú: 0, có cổng trường: 01; cây xanh: Có nhiều cây cho bóng mát và cây cảnh; khu để xe: Có 03 khu để xe cho cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh.

+ Thư viện: 01 Thư viện Tiên tiến

+ Trường đạt chuẩn mức độ 2 năm học 2012 - 2013.

+ Trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 tháng 11năm 2015.

- Kết quả: Xã Châu Giang đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3.

II. Chất lượng và hiệu quả.

1. Đánh giá việc thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua; Công tác chỉ đạo dạy học và kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình.

a) Kết quả cụ thể đối với các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”: Sau nhiều năm thực hiện trường đã xác định được thuận lợi và khó khăn, vì vậy ban chỉ đạo đưa ra những giải pháp thích hợp để áp dụng trong nhà trường. Học kì I năm học 2017-2018, nhà trường giữ vững đơn vị đạt “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

b) Công tác chỉ đạo dạy học và kết quả học tập của HS theo chuẩn KTKN.

Dạy học theo chuẩn KTKN có nhiều thuận lợi trên cơ sở nghiên cứu kỹ SGK, bám sát hướng dẫn thực hiện chuẩn KTKN giáo viên tổ chức hướng dẫn HS học tập. Căn cứ vào chuẩn KTKN để đặt ra yêu cầu cụ thể đối với HS trong quá trình học tập.

HS tiếp thu chậm cần đạt yêu cầu chuẩn tối thiểu trong quá trình học tập. HS tiếp thu nhanh cần đạt yêu cầu ở các mức độ cao hơn (biết tự học có hiệu quả, có khả năng tư duy tốt, biết phân tích, tổng hợp kiến thức, vận dụng kiến thức một cách sáng tạo trong từng tình huống).

Số buổi tổ chức Hội thảo, thao giảng về đổi mới nội dung chương trình sách giáo khoa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng: Sinh hoạt chuyên môn của tổ: 40 buổi; sinh hoạt chuyên môn cấp trường: 5 buổi; dạy chuyên đề: 5 buổi.

c) Những ưu nhược điểm:

* Ưu điểm:

Lãnh đạo nhà trường thực hiện nghiêm túc việc chỉ đạo CBGVNV hưởng ứng có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua. Mặt khác tích cực đổi mới PPDH, đảm bảo dạy học theo đúng chuẩn KTKN của chương trình. Tăng cường lồng ghép GD đạo đức, kĩ năng sống cho HS. Quan tâm việc GD, rèn HS phát triển toàn diện các năng lực và phẩm chất HS tuỳ theo từng độ tuổi ở các lớp một cách phù hợp đúng hướng dẫn.

* Nhược điểm: Các hoạt động chuyên môn chưa có chiều sâu.

2. Thực hiện chương trình giáo dục

2.1. Thực hiện chương trình theo kế hoạch

Lãnh đạo nhà trường đã chỉ đạo GV chủ động xây dựng kế hoạch GD theo định hướng phát triển năng lực HS. Nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (4 tiết/tháng) thực hiện tích hợp các nội dung giáo dục Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công/Kĩ thuật, phù hợp điều kiện thực tế địa phương và nhà trường.

Việc điều chỉnh nội dung dạy học được thực hiện một cách hợp lí đáp ứng yêu cầu, mục tiêu giáo dục tiểu học, phù hợp với đối tượng học sinh.

100% GV thực hiện nghiêm túc việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng nhẹ nhàng, tự nhiên hiệu quả nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh song vẫn đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng và phù hợp điều kiện thực tế.

2.2. Đổi mới đánh giá học sinh

Chú trọng đổi mới đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT.

GV đã khắc phục được khó khăn về kĩ thuật khi thực hiện đánh giá HS; hiểu rõ mục đích của việc đánh giá thường xuyên, quan tâm tới việc đánh giá thường xuyên chủ yếu bằng nhận xét, bằng lời nói trực tiếp để hỗ trợ HS vượt qua khó khăn trong các giờ học và hoạt động GD.

100% GV biết sử dụng phần mềm quản lý sổ điểm trong đánh giá học sinh. Phần mềm quản lý sổ điểm nhìn chung dễ sử dụng, phù hợp với thông tư 22/2016/TT-BGDĐT.

2.3. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ (Tiếng Anh)

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai dạy học Tiếng Anh theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 về việc ban hành Chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học và các văn bản hướng dẫn riêng.

Dạy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho HS, trong đó tập trung phát triển hai kĩ năng nghe và nói. Tạo môi trường tốt cho HS học tiếng Anh đồng thời tạo nhiều cơ hội để HS được thể hiện tiếng Anh.

Xây kế hoạch và nội dung chuẩn bị cho triển khai : Câu lạc bộ tiếng Anh (vào đầu tháng 02/2018). Kết quả kiểm tra định kì cuối học kì I đáp ứng được chỉ tiêu và kế hoạch đề ra.

* Đề xuất kiến nghị:

- Tăng cường cho nhà trường 1 bộ thiết bị đồng bộ phục vụ dạy học Tiếng Anh.

- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị (hệ thống âm thanh, tai nghe, mích cài ... ) để nhà trường có nhiều điều kiện thuận lợi trong việc giảng dạy tổ chức các buổi giao lưu tiếng Anh cho học sinh.

2.4. Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn

- Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ khuyết tật theo Luật người khuyết tật và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục khuyết tật. Tích cực tham mưu với UBND xã trong việc xây dựng kế hoạch triển khai Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật, Đề án Hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn 2012- 2020 theo Quyết định số 1019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn CBGV trong việc thực hiện Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC Quy định về chính sách giáo dục đối với người khuyết tật.

Tạo điều kiện cho 4 trẻ khuyết tật nhẹ học hòa nhập, bước đầu các em đã có sự tiến bộ về học tập cũng như sự phát triển năng lực, phẩm chất.

2.5. Hoạt động tập thể và giáo dục ngoài giờ lên lớp

Hoạt động tập thể và GD NGLL được thực hiện nghiêm túc theo lịch hàng ngày: thứ 2, 4, 6 HS thể dục; thứ 3, 5 HS múa hát. Đặc biệt năm học này, nhà trường đã tổ chức cho học sinh tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi và điều kiện của từng lớp. Đó là:

- Giáo dục HS thực hiện tốt chủ đề NH: “Thiếu nhi Hà Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và chương trình hoạt động Đội; Kiện toàn và duy trì tốt hoạt động của Đội Sao đỏ, lớp trực tuần; củng cố duy trì nền nếp tự quản, nhóm bạn học tập giúp nhau cùng tiến bộ, rèn luyện ý thức đội viên. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh với công tác GD của nhà trường. Tổ chức tốt các hoạt động Đội và Sao nhi đồng, GDHS truyền thống quê hương, về Đảng, Bác Hồ, anh hùng liệt sỹ…

- Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được tổ chức với hình thức và nội dung phong phú luôn được gắn với các phong trào thi đua nhân các ngày lễ lớn vì thế luôn thu hút được giáo viên và học sinh tham gia:

+ Tháng 11/2017, nhà trường đã tổ chức được 2 hoạt động lớn đó là Giao lưu văn nghệ với chủ đề “Tri ân thầy cô” .

+ Tháng 12/2017, nhà trường đã mời đ/c Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã về trường nói chuyện truyền thống nhằm GDHS truyền thống anh dũng của anh bộ đội, các tấm gương thiếu niên anh dũng hy sinh...

- Nhà trường luôn giáo dục HS tích cực tham gia các phong trào làm việc thiện như ủng hộ bạn nghèo, trẻ em khuyết tật: Mua thước ủng hộ tổng là 1300000 đồng; mô hình “xe đạp 1000 đồng” được học sinh, phụ huynh đã và đang hưởng ứng tích cực.

- Duy trì hoạt động Thư viện Tiên tiến, tiếp tục đầu tư sách báo, tài liệu tham khảo để không ngừng nâng cao nguồn tài nguyên sách trong thư viện (nhà trường được gia đình ông Ca Thôn Chuyên thiện ủng hộ 340 quyển truyện tranh). Sử dụng hiệu quả thư viện lớp học, thư viện xanh; tổ chức các hoạt động giáo dục tại thư viện nhằm phát huy tốt công năng của thư viện và phát triển văn hóa đọc cho học sinh, góp phần tích cực nâng cao chất lượng dạy và học.

2.6. Dạy học 2 buổi/ngày

Đã tổ chức cho 385/385 học sinh học 2 buổi/ngày (đạt 100%).

Việc dạy học 2 buổi/ngày luôn đảm bảo: Học sinh tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành nội dung học tập tại lớp. Ngoài học các môn học bắt buộc, các môn học tự chọn học sinh được tham gia các hoạt động trải nghiệm, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá,… Kết quả học 2 buổi/ngày nhìn chung tốt và được sự ủng hộ nhiệt tình của phụ huynh học sinh.

2.7. Tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh

- Nhà trường không chọn và tổ chức dạy BDHS năng khiếu theo đội tuyển mà lựa chọn dạy HS theo kiểu phân luồng nhận thức của các em, kết hợp với việc tổ chức cho các em sinh hoạt Câu lạc bộ (câu lạc bộ TDTT, câu lạc bộ Môn học), tham gia các buổi các buổi giao lưu, sân chơi Trạng Nguyên tiếng Việt qua đó giúp các em phát huy khả năng và có cơ hội phát triển tốt hơn.

- Các hoạt động giáo dục, sân chơi trí tuệ và giao lưu được tổ chức phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh, không tổ chức ôn luyện, tập huấn gây áp lực và căng thẳng cho học sinh; không căn cứ vào kết quả của học sinh tham gia các hoạt động giao lưu và “sân chơi” để xếp loại thi đua đối với các lớp.

Kết quả :

+ Số HS tham gia sân chơi Trạng Nguyên tiếng Việt tương đối đông. Có 73 học sinh tham gia thi cấp trường, phần lớn học sinh đạt 240 điểm trở lên.

+ Giao lưu TDTT: có 2 HS được chọn vào đội tuyển bóng đá của huyện và kết quả thi huyện đạt giải Ba. 1 học sinh được tham gia thi đấu bóng đá cấp tỉnh. Có 01 HS tham gia giải Bóng bàn huyện. Nhà trường được xếp thứ 17/20 trường trong huyện

- Với những HS có nhận thức chậm, GVCN có kế hoạch kèm cặp với các biện pháp hữu hiệu như: Sắp xếp chỗ ngồi hợp lý; khuyến khích các bạn học cùng nhóm giúp đỡ bạn tiếp thu chậm; Dành thời gian kèm cặp HS ở tất cả các giờ chính khoá, buổi 2; Thường xuyên liên hệ trao đổi với PHHS về tình hình học tập của HS...

3. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

Tác giả: thchaugianga

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL