tin tức-sự kiện

Kế hoạch Hội thi giáo viên giỏi

KẾ HOẠCH TỔ CHỨCTHI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC: 2016 - 2017

- Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ Hội thi Giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

- Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 cấp Tiểu học;

- Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học 2016- 2017 của trưởng Tiểu học A Châu Giang. Hội đồng tư vấn trường tiểu học A Châu Giang xây dựng kế hoạch tổ chứcHội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016- 2017 như sau:

I. Mục đích:

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt” trong nhà trường. Tăng cường củng cố chất lượng đội ngũ và xây dựng mạng lưới cán bộ chuyên môn nòng cốt cấp Tiểu học.

- Góp phần tích cực vào nhiệm vụ đổi mới chương trình và sách giáo khoa cấp Tiểu học

- Giúp giáo viên có kế hoạch học tập, rèn luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học.

- Thông qua Hội thi, xây dựng phong trào học tập, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy nhằm không ngừng nâng cao lòng yêu nghề, và chất lượng chuyên môn;

- Làm cơ sở để xét chọn các danh hiệu thi đua vàđào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ.

II. Điều kiện dự thi:

Giáo viên tham gia dự thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao,

III. Nội dung:

a. Nội dung thi lí thuyết:

- Nhiệm vụ năm học và các văn bản có tính chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học.

- Đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục. Sử dụng phương tiện dạy học. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Chuẩn kiến thức kĩ năng. Nội dung về xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. ...

b. Nội dung thi thực hành:

Mỗi giáo viên dự thi thực hiện 2 tiết dạy ( Môn TN&XH lớp 1,2,3 hoặc Khoa học lớp 4,5) trong phân phối chương trình từ tuần 6 – tuần 10).

Lịch cụ thể Ban Tổ chức Hội thi sẽ thông báo.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Nhiệm vụ của các tổ chuyên môn:

- Các tổ chuyên môn phổ biến Điều lệ thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường cho giáo viên dự thi.

- Nộp danh sách giáo viên dự thi cho BGH .

- Chuẩn bị tiết dạy cho giáo viên dự thi của tổ mìnhđạt kết quả tốt.

2.Nhiệm vụ của các giáo viên dự thi:

- Nắm vững nội dung các bài theo phân phối chương trình

- Chọn tiết dạy (phần tự chọn) trong thời khóa biểu chính khóa.

- Bốc thăm tiết dạy bắt buộc.

3. Nhiệm vụ của Ban giám khảo:

- Nghiên cứu và chuẩn bị tốt kiến thức theo phân phối chương trìnhđể bảo đảm đánh giá tiết dạy chính xác theo yêu cầu kiến thức.

- Độc lập, trung thực, khách quan, chống các biểu hiện tiêu cực để đánh giá kết quả tiết dạy; nộpphiếu đánh giá tiết dạy cho Ban tổ chứcngay sau khi kết thúc tiết dạy.

- Nghiêm túc thực hiện đúng nội quy của Hội thi.

4. Thời gian tổ chức:

- 1 buổi trong tuần 4: Giáo viêntham gia thi lý thuyết.

- Từ tuần 5 – 6: Các giáo viênthi giảng tiết dạy tự chọn và tiết dạy bắt buộc (theo lịch của ban tổ chức).

5. Kinh phí:

- Thực hiện theo chế độ hiện hành.

- Đồ dùng dạy học phục vụ tiết dạy theo thực tế kinh phí của trường chi và ĐDDH sau khi sử dụng được nhập vào kho thiết bị của trường.

- Chi khen thưởng cho giáo viên đạt giải.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016- 2017, đề nghị các tổ chuyên môn, các giáo viên dự thi nghiêm túc thực hiện.

Châu Giang, tháng 9 năm 2016

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Huệ

Tác giả: thchaugianga

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL