tin tức-sự kiện

HỘI GIẢNG

Trường tiểu học A Châu Giang tiến hành Hội thi Giáo viên Giỏi cấp trường năm học 2019 - 2020. Hội thi diễn ra từ ngày 19/10/2019.

Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học này có 16/20 đồng chí đủ điều kiện và đăng ký dự thi.

- Môn thi: Toán lớp1, 2,3,4,5. Tiếng Việt lớp 1,2,3,4,5; Tiếng Anh; Thể dục; Mỹ thuật và Âm nhạc.

- Nội dung thi:

Mỗi giáo viên dự thi 3 nội dung:

+ Sáng kiến kinh nghiệm ( Kết quả sáng kiến được đánh giá trong năm học 2018 - 2019)

+ Làm bài kiểm tra năng lực.

+ Mỗi giáo viên giảng dạy 2 tiết, trong đó 1 tiết tự chọn và 1 tiết bốc thăm.

Hội thi diễn ra đúng thời gian của Ban tổ chức Hội thi và đảm bảo công bằng khách quan, an toàn, nghiêm túc. Giáo viên dự thi phấn khởi, tin tưởng vào Ban giám khảo. Qua hội thi các chuyên môn, giáo viên đút rút được những kinh nghiệm giảng dạy và học tập phương pháp qua đồng nghiệp.

Tác giả: Th A châu Giang

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL