tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 - 2019

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC A CHÂU GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

Châu Giang, ngày 12 tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 - 2019

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018

Năm học 2017 - 2018 trường tiểu học A Châu Giang đã hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch đề ra cụ thể là:

I. Duy trì và nâng cao chất lượng Phổ cập giáo dục tiểu học

1. Quy mô phát triển: Duy trì 13 lớp với 385 học sinh ( Không có học sinh bỏ học).

2. Phổ cập:

- Là đơn vị xã đạt PCGDTH mức độ 3

- Huy động số trẻ em ở độ tuổi 6 tuổi vào lớp 1:106/106 = 100%.

- Số trẻ em ở độ tuổi 11 HTCTTH: 79/79 = 100%

- Số học sinh được học 10 buổi/tuần: 385/385 = 100%

II. Chất lượng và hiệu quả

1. Đánh giá việc thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua, công tác chỉ đạo dạy học và kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình, đổi mới phương pháp dạy học, tích hợp dạy học các môn học, giáo dục đạo đức kỹ năng sống cho học sinh.

Thực hiện nghiêm túc việc chỉ đạo CBGVNV hưởng ứng có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua. Năm học 2017-2018 trường đạt danh hiệu trường học thân thiện, học sinh tích cực. Mặt khác tích cực đổi mới PPDH, đảm bảo dạy học theo đúng chuẩn KT- KN của chương trình. Tăng cường lồng ghép giáo dục đạo đức, kĩ năng sống, ATGT cho học sinh. Qua tâm việc giáo dục, rèn học sinh phát triển các năng lực và phẩm chất tùy theo từng độ tuổi ở các lớp một cách phù hợp.

2. Kết quả thực hiện dạy, học các môn, phân môn:

2.1. Thực hiện dạy môn Tiếng Việt 1- CGD

- Việc tổ chức dạy học không mang tính áp đặt, HS được thực hiện các hoạt động nên đã phát huy được tính tích cực chủ động của học sinh. Đáp ứng đổi mới phương pháp dạy học: "thầy thiết kế - trò thi công", lấy HS làm trung tâm.

- Các đồ dùng trực quan phục vụ cho giảng dạy tương đối đầy đủ. Tiến trình giờ dạy nhẹ nhàng, tự nhiên. Giáo viên được tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn do Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT tổ chức; đồng thời tăng cường sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề với từng cấp độ: Tổ, nhóm, trường, liên trường do vậy giáo viên có cơ hội trao đổi, học hỏi và thảo luận góp phần nâng cao chất lượng giờ dạy. Học theo chương trình CGD, các em được học mà chơi, chơi mà học phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi.

2.2. Chỉ đạo dạy môn Tiếng Anh:

- Trường có phòng học môn Tiếng Anh. Đội ngũ giáo viên thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực sư phạm. Học sinh từ lớp 1 đã được học Tiếng Anh nên việc phát âm có chuẩn xác hơn, có khả năng tiếp thu ngôn ngữ tốt hơn. Nhờ có thiết bị âm thanh đồng bộ nên kĩ năng nghe của các em được tiến bộ rõ rệt.

- Có trang thiết bị đồng bộ hiện đại và nhiều phần mềm hữu ích cho việc dạy và học. Có đủ sách và tài liệu theo quy định;

- Có 01 phòng học Tiếng Anh riêng vì vậy, giáo viên có thể bố trí cho các em xem tranh, ảnh, nghe băng và xem một số băng hình hay tổ chức một số hoạt động mang tính đặc thù của bộ môn;

2.3 Chỉ đạo dạy môn Tin học

Tiếp tục tổ chức thực hiện dạy học môn Tin học theo chương trình giáo dục phổ thông, ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD ĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ GD&ĐT. Nhìn chung HS học tập khá tốt, các em đạt yêu cầu qui định với môn học.

2.4. Dạy học 2 buổi/ngày:

- Số học sinh học 2 buổi/ngày: 385/385= 100%.

- Việc dạy học 2 buổi/ngày đạt kết quả tốt được sự ủng hộ nhiệt tình của lãnh đạo địa phương cũng như phụ huynh học sinh.

2.5 Việc bồi dưỡng HS năng khiếu, kèm cặp HS nhận thức chậm:

- Chỉ đạo không chọn và tổ chức dạy bồi dưỡng học sinh giỏi theo đội tuyển mà lựa chọn dạy học sinh theo cách phân luồng nhận thức của các em. Với những học sinh có năng khiếu, có nhận thức tốt, tiếp thu bài nhanh nhà trường giao cho GV chủ nhiệm khuyến khích, phát động các em tham gia giao lưu câu lạc bộ Tiếng Anh, bóng đá...qua đó giúp các em phát huy khả năng và có cơ hội phát triển tốt hơn.

- Với những em có nhận thức chậm, GVCN có kế hoạch kèm cặp giúp học sinh với một số biện pháp như: Sắp xếp chỗ ngồi hợp lý; khuyến khích các bạn học cùng nhóm giúp đỡ bạn tiếp thu chậm; Dành thời gian kèm cặp, phụ đạo cho các em ở tất cả các giờ học chính khóa và buổi 2. Thường xuyên liên hệ trao đổi với cha mẹ học sinh về tình hình học tập của con em mình...

Qua quá trình kèm cặp phụ đạo, số học sinh yếu chưa hoàn thành các môn học và cần cố gắng về năng lực phẩm chất còn 0,3%. Đó là học sinh khuyết tật học hòa nhập.

2.6. Mô hình trường học mới:

- Năm học 2017 – 2018 trường dạy học theo mô hình VNEN đối với học sinh lớp 2,3,4.

- 100% cán bộ, giáo viên được tập huấn, bồi dưỡng;

- Có đầy đủ văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình VNEN của Bộ GD, Sở GD&ĐT Hà Nam. Đầy đủ sách, tài liệu theo quy định;

- Cơ sở vật chất tốt, trang bị khá đầy đủ các công cụ hỗ trợ cần thiết theo yêu cầu của lớp học theo mô hình VNEN bằng công tác xã hội hóa giáo dục;

- Giáo viên không phải soạn giáo án vì vậy có thời gian tìm hiểu, nghiên cứu bài dạy, chuẩn bị đồ dùng, phương tiện hỗ trợ cho tiết dạy;

- Việc dạy theo mô hình VNEN đã tạo điều kiện đẩy mạnh đổi mới PPDH và các hình thức dạy học trên cơ sở tổ chức các hoạt động phát huy tính tích cực, chủ động, khả năng tự học của học sinh. Tăng khả năng thực hành, vận dụng, tích hợp với hoạt động phát triển ngôn ngữ của học sinh thông qua các hoạt động học tập;

- Học tập theo mô hình VNEN giúp học sinh phát huy khả năng tự học, sáng tạo, tính tự giác, tự quản, sự tự tin, hứng thú trong học tập.

- Các bài học được cấu trúc theo 10 bước học tập giúp HS biết được mình đã học đến đâu và phải học tiếp phần nào.

2.7. Phương pháp "Bàn tay nặn bột".

- Phương pháp "Bàn tay nặn bột" là phương pháp dạy học tích cực nhằm hình thành các kiến thức cho học sinh một cách vững chắc. Với phương pháp này, giáo viên có vai trò hướng dẫn, gợi ý để học sinh tự tìm hiểu, thí nghiệm, thảo luận nhóm và đưa ra kết luận. Vận dụng tốt phương pháp này sẽ cho học sinh hiểu được bản chất của các hiện tượng tự nhiên, giúp các em hiểu sâu, nhớ lâu các kiến thức về khoa học tự nhiên trong chương trình ở cấp tiểu học, giúp hình thành thế giới quan khoa học và niềm say mê sáng tạo.

- “Bàn tay nặn bột” là phương pháp dạy học tích cực dựa trên nghiên cứu, thực nghiệm, áp dụng cho việc giảng dạy các môn khoa học, tự nhiên và xã hội. Phương pháp chú trọng tới việc rèn luyện cho học sinh kỹ năng tư duy, tự tìm tòi, trải nghiệm để tìm ra kiến thức mới dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

- Giáo viên lựa chọn một số bài để sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”. Việc tiến hành phương pháp “Bàn tay nặn bột” được quy thành 5 bước rất rõ ràng.

2.8. Thực hiện Thông tư 22/2016:

- Việc đánh giá theo Thông tư 22 mang yếu tố tích cực nhằm khuyến khích dạy học thực chất, giảm áp lực về điểm số, động viên kịp thời giúp HS học tập tích cực, phát huy tích tự học, tự đánh giá.

- Thông tư 22/2016 là chủ trương tốt, tạo sự công bằng, để HS có điều kiện phát huy năng lực bản thân. Việc đánh giá của GV giúp cho HS tự tin và biết cách học tốt hơn.

- Giáo viên thực hiện tốt việc đánh giá thường xuyên và có biện pháp để giúp HS vươn lên học tốt. Việc đánh giá không dùng điểm số là sự đổi mới nhằm khắc phục thói quen dẫn đến lệch lạc về động cơ, phương pháp dạy học, chấm dứt việc so sánh giữa HS này với HS khác ảnh hưởng không tốt đến tâm lý HS tiểu học.

2.9.Thi giáo viên giỏi:

- Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Duy Tiên, ngay từ đầu năm học nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức tốt hội thi cấp trường;

- Hội thi cấp trường có 15 giáo viên dự thi. Đạt GV dạy giỏi cấp trường 12/15 = 80%.

- Qua Hội thi cấp trường tuyển chọn được 2 giáo viên dự thi cấp huyện. Kết quả 2/2 = 100% đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp huyện;

2.10. Một số nhiệm vụ khác

- Chỉ đạo tích cực trong công tác đổi mới giáo dục An toàn giao thông trong trường học, đặc biệt là chương trình "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ".

- Câu lạc bộ Tiếng Việt của trường có 01 học sinh được Ban tổ chức cấp Quốc gia lựa chọn thi Đình sân chơi trực tuyến Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp Quốc gia (Tổ chức tại tại TP Hà Nội ngày 12/5/2018), kết quả: Đạt 01 giải Ba.

3. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, Thư viện Tiên tiến

a) Công tác tham mưu:

Tích cực tham mưu với Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo, làm tốt công tác xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho dạy tốt, học tốt.

b) Kết quả:

Năm học 2017 - 2018 trường Tiểu học A Châu Giang vẫn duy trì và giữ vững 5/5 tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia.

III. Đánh giá chung:

Năm học 2017- 2018 trường Tiểu học A Châu Giang đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề ra. Đặc biệt đã tích cực đổi mới phương pháp làm việc, thực hiện tốt những nội dung trọng tâm đó là: Dạy học theo mô hình VNEN, dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột; Tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục. Đánh giá HS theo Thông tư 22/2016 của Bộ GD&ĐT và tổ chức tốt Hội thi GV dạy giỏi cấp trường.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 - 2019

A. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch.

Căn cứ Chỉ thị 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Căn cứ Công văn số /SGDĐT-GDTH, ngày tháng năm 2018 của Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2018-2019;

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học 2017-2018 và căn cứ vào tình hình thực tế của huyện Duy Tiên,

- Căn cứ kế hoạch số .../KH- GD & ĐT-GDTH ngày.... tháng 9 năm 2018 của Phòng GD&ĐT Duy Tiên về thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 đối với cấp Tiểu học;

- Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018 và tình hình thực tế của địa phương trường Tiểu học A Châu Giang xây dựng kế hoạch năm học 2018 - 2019 như sau:

B. Đặc điểm tình hình.

1. Thuận lợi:

- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Phòng GD&ĐT Duy Tiên; của Đảng uỷ- HĐND- UBND; sự phối kết hợp chặt chẽ của các tổ chức ban ngành, các đoàn thể trong xã.

- Trường đạt chuẩn Quốc Gia mức độ II. Cơ sở vật chất; trang thiết bị phục vụ cho dạy học ngày một hoàn thiện; công tác xã hội hoá giáo dục ở địa phương ngày càng được sự ủng hộ tích cực của cha mẹ học sinh.

- Đội ngũ giáo viên 100% đạt chuẩn và trên chuẩn, đoàn kết giúp đỡ nhau trong mọi lĩnh vực công tác.

- Học sinh ngoan, có ý thức tự giác trong học tập và tham gia các hoạt động đạt kết quả cao.

2. Khó khăn:

- Nhiều học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn như: Mất cha hoặc mẹ, bố mẹ bệnh nặng, gia đình thuộc hộ nghèo ... từ đó ảnh hưởng đến chất lượng học tập.

- Một số cha mẹ học sinh đi làm ăn xa, gửi con ở nhà cho ông bà nên sự phối hợp với gia đình trong việc giáo dục con ở nhà còn hạn chế.

- Trường chưa có giáo viên dạy môn Mĩ thuật và số giáo viên nghỉ sinh con trong năm học là 02 đồng chí.

A. NHIỆM VỤ CHUNG

Cùng với việc thực hiện 9 nhiệm vụ và 5 giải pháp chung của toàn ngành, năm học 2018-2019, Giáo dục tiểu học cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng cho học sinh tiểu học. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp với điều kiện từng địa phương.

Tích cực rà soát quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục tiểu học phù hợp điều kiện kinh tế xã hội của địa phương đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân, tránh tình trạng sau quy hoạch không đảm bảo các yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục. Đảm bảo ổn định các hoạt động giáo dục tại những trường thực hiện sáp nhập theo Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt đề án sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cốt cán thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, ưu tiên bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy lớp 1.

Chú trọng đổi mới công tác quản lí, quản trị trường học theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lí, tăng cường quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục. Đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong trường tiểu học, khuyến khích sự sáng tạo và đề cao trách nhiệm của giáo viên và cán bộ quản lí.

Thực hiện nội dung dạy học theo hướng tinh giảm, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và đánh giá học sinh tiểu học; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; bảo đảm các điều kiện và triển khai dạy học ngoại ngữ, tin học theo chương trình mới.

Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật; tạo cơ hội thuận lợi tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số. Duy trì vững chắc và củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, nâng cao chất lượng xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020.

Nâng cao về số lượng và chất lượng dạy học 2 buổi/ngày; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và đánh giá học sinh tiểu học; tích cực và nâng cao hiệu quả trong công tác truyền thông. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo. Khắc phục tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục tiểu học.

C. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Thực hiện chương trình giáo dục

1. Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục

* Chỉ tiêu:

- 100% giáo viên dạy đủ các môn học, đúng chương trình, đúng kế hoạch thời gian năm học quy định.

- 100% học sinh lớp 1 học chương trình CGD Tiếng Việt lớp 1

- 100% học sinh lớp 2, 3, 4 học theo mô hình trường học mới (VNEN)

- 100% học sinh lớp 3, 4, 5 học chương trình Tiếng Anh theo Quyết định 1400 của Thủ tướng Chính phủ, học sinh lớp 1, 2 học Tiếng Anh Phonics.

- 100% học sinh khối 3, 4, 5 học Tin học

* Biện pháp:

- Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/ 2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở Tiểu học; dạy đúng dủ các môn học của từng lớp.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết, phù hợp.

- Phân công chuyên môn hợp lý, thực hiện tốt kế hoạch dạy học, có biện pháp tích cực duy trì kỷ cương, nền nếp

- Tăng cường các hoạt động thực hành, hoạt động trải nghiệm, kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh. Chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, giá trị sống, kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh, trong đó cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh để giáo dục học sinh một cách thiết thực, hiệu quả.

- Chủ động điều chỉnh nội dung dạy học một cách hợp lí nhằm đáp ứng yêu cầu, mục tiêu giáo dục tiểu học, phù hợp với đối tượng học sinh các vùng miền, đồng thời từng bước thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh trên nguyên tắc đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng và phù hợp điều kiện thực tế theo nội dung Công văn số 4612/BGD ĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn giảm tải chương trình các môn học ở cấp tiểu học.

- Thực hiện lồng ghép các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục quốc phòng và an ninh; giáo dục an toàn giao thông trong một số môn học và hoạt động giáo dục.

- Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh Hà Nam về Ban hành quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiểu học

- Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Thông tư 22).

- Nhà trường cần nghiêm túc đánh giá rút ra những bài học kinh nghiệm sau một năm thực hiện, phát huy ưu điểm và khắc phục những hạn chế trong quá trình hai năm triển khai. Trường chỉ đạo các nội dung sinh hoạt chuyên môn trong năm học tập trung nâng cao năng lực cho giáo viên về kĩ thuật đánh giá thường xuyên học sinh theo Thông tư 22/2016. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm quản lí kết quả giáo dục và học tập của học sinh để giảm áp lực về hồ sơ, sổ sách, dành nhiều thời gian cho giáo viên quan tâm đến học sinh và đổi mới phương pháp dạy học.

- Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học một cách nghiêm túc, kiên quyết không để học sinh “ngồi nhầm lớp”; thực hiện khen thưởng học sinh thực chất, đúng quy định, tránh tùy tiện, máy móc, khen tràn lan gây bức xúc cho cha mẹ học sinh và dư luận xã hội.

3. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ (đặc biệt là Tiếng Anh) và Tin học.

3.1. Dạy học ngoại ngữ.( Tiếng Anh)

*. Chỉ tiêu:

- 100% học sinh lớp 3, 4, 5 học chương trình Tiếng Anh 4tiết/tuần, học sinh lớp 1, 2 học Tiếng Anh Phonics.

*. Biện pháp:

- Tiếp tục triển khai Chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học ban hành theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 và các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT.

- Chỉ đạo triển khai dạy học môn Tiếng Anh tiểu học 4 tiết/tuần cho 100% học sinh các lớp 3, 4, 5. Tích cực vận động phụ huynh tự nguyện cho 100% học sịnh lớp 1, 2 được học Tiếng Anh Phonics 2 tiết/tuần đạt hiệu quả thiết thực. Chỉ đạo giáo viên Tiếng Anh tích cực học tập; tham gia đầy đủ có chất lượng các buổi tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn cấp cụm, cấp huyện, về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo đúng hướng dẫn, tham gia hội thảo viết sáng kiến kinh nghiệm về Tiếng Anh.

- Căn cứ vào tài liệu được Bộ GDĐT phê duyệt để lựa chọn nội dung và ngữ liệu phù hợp để dạy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết một cách hiệu quả; sử dụng bài kiểm tra định kì phù hợp với nội dung đã học, không dùng bài kiểm tra theo chuẩn đầu ra của chương trình được thực hiện đủ 4 tiết/tuần.

- Tài liệu dạy học Tiếng Anh: Nhà trường tiểu học tiếp tục thực hiện công văn số 4329/BGDĐT-GDTH ngày 27/6/2013 về việc chấn chỉnh sử dụng sách giáo khoa, tài liệu dạy học Tiếng Anh tiểu học.

3.2. Dạy học Tin học:

*. Chỉ tiêu:

- 100% học sinh khối 3, 4, 5 học Tin học

*. Biện pháp:

- Tiếp tục tổ chức dạy học môn Tin học các lớp 3, 4, 5 theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 3031/BGDĐT-GDTH ngày 17/7/2017 của Bộ GDĐT.

- Tăng cường điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên Tin học để từng bước nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học ở cấp tiểu học.

- Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục có nội dung Tin học - Công nghệ thông tin dưới hình thức các câu lạc bộ để học sinh được tiếp cận, hình thành các kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập.

4. Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

a) Đối với trẻ khuyết tật

* Số lượng:

Học sinh khuyết tật học hoà nhập: 06 học sinh, Trong đó:

Khối 1: 03 em; Khối 2: 02 em; Khối 4: 01 em.

* Biện Pháp

- Nâng cao chất lượng giáo dục đối với trẻ khuyết tật theo Luật Người khuyết tật và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục người khuyết tật theo Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 Quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục người khuyết tật giai đoạn 2018-2020 của ngành giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-BGDĐT ngày 30/01/2018. Nhà trường xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục người khuyết tật ngay từ đầu năm học.

- Thực hiện Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC Quy định về chính sách giáo dục đối với người khuyết tật. Nắm chắc số liệu trẻ em khuyết tật trong độ tuổi tiểu học, huy động tối đa số trẻ khuyết tật học hòa nhập.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi về học tập cho học sinh khuyết tật chú trọng đến sự tiến bộ trong rèn luyện của học sinh. Giáo dục trẻ khuyết tật phải phù hợp đối tượng, chủ động điều chỉnh linh hoạt về tổ chức dạy học, chương trình, phương pháp dạy học, đánh giá, xếp loại học sinh khuyết tật

b) Đối với trẻ em lang thang cơ nhỡ

Thực hiện Thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT ngày 19/12/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức các lớp học linh hoạt cho trẻ em lang thang, cơ nhỡ theo kế hoạch dạy học và thời khoá biểu được điều chỉnh phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện của địa phương. Nội dung học tập cần tập trung vào các môn Tiếng Việt, Toán nhằm rèn kĩ năng đọc, viết và tính toán cho học sinh. Căn cứ số lượng trẻ có thể tổ chức thành các lớp cùng trình độ hoặc các lớp ghép không quá hai trình độ. Đánh giá và xếp loại học sinh có hoàn cảnh khó khăn cần căn cứ vào mức độ đạt được so với nội dung và yêu cầu đã được điều chỉnh theo quy định tại Thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT.

5. Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

*. Chỉ tiêu:

- 100% học sinh các lớp tham gia các trò chơi dân gian.

- 100% học sinh được tham gia hoạt động trải nghiệm.

*. Biện pháp:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động sinh hoạt tập thể chi tiết gắn với hoạt động cao điểm.

- Tổ chứchoạt động trải nghiệm;tập trung vào các hoạt động rèn kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, làm quen với một số nghề truyền thống ở địa phương. Tăng cường tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành quy định về Quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục, giao lưu, các sân chơi trí tuệ bổ ích và thân thiện nhằm phát triển năng lực học sinh như Giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, câu lạc bộ Trang nguyên Tiếng Việt, các ngày hội của học sinh về Tiếng Anh, Tin học, Mỹ thuật, đọc sách, văn hóa địa phương, ngày hội giao lưu học sinh giữa các cụm,…. Trên tinh thần tự nguyện tham gia của học sinh và sự hưởng ứng của phụ huynh học sinh.

- Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, dân chủ, an toàn, chất lượng và bình đẳng. Chú trọng giáo dục học sinh ý thức thực hiện phong trào xây dựng trường lớp xanh - sạch - đẹp - an toàn.

6. Chỉ đạo dạy và học 2 buổi/ngày

Nhà trường xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu sau:

- Học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành nội dung học tập tại lớp, nghiêm cấm việc giao bài tập về nhà cho học sinh. Tổ chức cho học sinh tham gia các môn học/hoạt động giáo dục tự chọn, tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá. Sử dụng quỹ thời gian học buổi 2 hợp lý, tăng cường các nội dung giáo dực kỹ năng sống, các hoạt động trải nghiệm, thực hành, ứng dụng cho học sinh.

- Tham mưu với địa phương tăng cường các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực, tài lực, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục để đảm bảo các điều kiện cho việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và chuẩn bị triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới.

* . Chi tiêu:

- Dạy đủ các môn học, dạy đúng chương trình và kế hoạch. Có thời khóa biểu cụ thể.

- Phát động và tổ chức thực hiện phong trào viết chữ Đúng và Đẹp.

- 100% học sinh lớp 1 học chương trình CGD Tiếng Việt lớp 1.

- 100% học sinh lớp 3,4,5 học Tiếng Anh theo Đề án ngoại ngữ 2008-2020; Thực hiện chương trình Phonics đối với lớp 1,2;

-Ttổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh về các lĩnh vực: Giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, câu lạc bộ Trạng Nguyên Tiếng Việt, các ngày hội của học sinh về Tiếng Anh, Tin học, Mỹ thuật, đọc sách, văn hóa địa phương, ngày hội giao lưu học sinh giữa các cụm,….

- 100% học sinh được học 8 buổi/ tuần ( Trong tháng 9) và 100% hoc sinh học 10 buổi/tuần khi có đủ giáo viên.

- Tổ chức cho HS để sách vở, đồ dùng tại lớp.

- Thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT và cập nhật dữ liệu, báo cáo trên hệ thống qua http://csdl.moet.gov.vn

+ Đánh giá môn học: Được đánh giá Hoàn thành và Hoàn thành tốt từ 99,7% trở lên

+ Đánh giá về năng lực: Được đánh giá mức Tốt và Đạt từ 99,7% trở lên

+ Đánh giá về phẩm chất: Được đánh giá mức Tốt và Đạt từ 99,7% trở lên

- Tỷ lệ học sinh từ lớp 1- lớp 4 lên lớp: từ 99,8% trở lên.

- Hoàn thành chương trình TH: 100%.

*. Biện pháp:

- Xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết, phù hợp, biện pháp cụ thể và có cách làm sáng tạo.

- Phân công chuyên môn hợp lý, thực hiện tốt kế hoạch dạy học, có biện pháp tích cực duy trì kỷ cương, nền nếp.

- Tích cực kiểm tra, dự giờ đột xuất; sinh hoạt chuyên môn tổ, khối, nhằm nâng cao chất lượng dạy – học.

- Thực hiện tốt kế hoạch học 2 buổi/ngày, ngày không quá 7 tiết. Sáng không quá 4 tiết và chiều không quá 3 tiết.

- Thực hiện nghiêm túc, khách quan, chính xác đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016.

- Sáng tạo trong việc triển khai học môn tự chọn theo sở thích của học sinh, tổ chức các Câu lạc bộ để phát triển năng khiếu của học sinh theo từng lĩnh vực trên tinh thần tham gia tự nguyện của học sinh và sự hưởng ứng của phụ huynh.

- Có kế hoạch tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh về các lĩnh vực: Giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, câu lạc bộ Trạng Nguyên Tiếng Việt, IOE, OSE, thể dục thể thao: điền kinh, bóng đá, bóng bàn…; các ngày hội của học sinh về Tiếng Anh, Tin học, Mỹ thuật, đọc sách, văn hóa địa phương, ngày hội giao lưu học sinh giữa các cụm,…. Trên tinh thần học sinh tự nguyện đăng ký tham gia, không tổ chức ôn luyện, không thành lập đội tuyển.

- Nhà trường phát động phong trào viết chữ Đúng và Đẹp, có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo giáo viên rèn chữ viết cho học sinh. Trường sẽ tổ chức đánh giá theo hình thức xác xuất khách quan tại bất kỳ một số học sinh của từng lớp và đánh giá kết quả đạt được của cả lớp.

- Tổ chức kiểm tra định kì học kì I, cuối năm học môn Tiếng Anh khối lớp 3,4,5 theo đề của Sở GD&ĐT.

II. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

1. Đổi mới phương pháp dạy học

- Triển khai mô hình trường học mới theo Công văn số 4068/BGDĐT-GDTrH ngày 18/8/2016 của Bộ GDĐT, căn cứ nhu cầu, điều kiện của địa phương và các nhà trường. Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch triển khai mô hình trường học mới trên cơ sở rà soát lại các điều kiện bảo đảm; thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo trong Công văn số 3459/BGDĐT-GDTrH ngày 08/8/2017 của Bộ GDĐT.

- Tiếp tục thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” (PP-BTNB) theo Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 của Bộ GDĐT; xây dựng, hoàn thiện các tiết dạy, bài dạy, chủ đề áp dụng PP-BTNB; tổ chức các giờ học cho học sinh tự thiết kế, thực hành các thí nghiệm với các vật liệu đơn giản, dễ thực hiện, hướng tới việc thành lập các phòng hỗ trợ thí nghiệm tại trường, cụm trường.

- Tiếp tục thực hiện dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới ở các khối lớp theo Công văn số 2070/BGDĐT-GDTH ngày 12/5/2016 của Bộ GDĐT. Nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên Mĩ thuật được chủ động sắp xếp bài dạy theo hướng nhóm các nội dung bài học thành các chủ đề theo hướng dẫn tại “Tài liệu dạy học Mĩ thuật dành cho giáo viên tiểu học” phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo yêu cầu đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học đạt hiệu quả cao nhất, góp phần tích cực phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

- Tiếp tục thực hiện dạy học Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục cho học sinh khối .Trong quá trình chỉ đạo và tổ chức dạy học, các thầy cô giáo khi sử dụng tài liệu Tiếng Việt lớp 1-Công nghệ giáo dục mới (đã được Bộ GDDT thẩm định) cần lưu ý những nội dung chỉnh sửa, bổ sung trong tài liệu để dạy - học đạt kết quả tốt.

2. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống

- Thực hiện dạy học gắn kết giữa lí thuyết với thực hành; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống của học sinh. Lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, nhân cách; giáo dục quốc phòng và an ninh; giáo dục pháp luật; giáo dục nhận thức về quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; chú trọng giáo dục lối sống, kĩ năng sống, các kĩ năng tự bảo vệ, chống xâm hại, bạo lực; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục an toàn giao thông…

- Tiếp tục thực hiện dạy học gắn với di sản văn hóa theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch một cách thiết thực, hiệu quả. Chỉ đạo tốt công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và Sao Nhi đồng theo hướng dẫn của Hội đồng Đội Trung ương và các cấp cơ sở Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở địa phương.

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách báo, tài liệu tham khảo để xây dựng và sử dụng hiệu quả thư viện lớp học, thư viện trường học; tổ chức các hoạt động giáo dục tại thư viện nhằm phát huy tốt công năng của thư viện và phát triển văn hóa đọc cho học sinh, góp phần tích cực nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

* Chỉ tiêu:

- 100% học sinh lớp 2,3, 4, 5 học theo mô hình Trường học mới.

- 100% học sinh các khối lớp được học Mỹ thuật theo phương pháp mới (Đan Mạch).

- 100% các lớp trang trí theo mô hình VNEN.

- 100% giáo viên thực hiện tốt việc sinh hoạt chuyên môn theo quy định.

* Biện pháp:

- Tổ chức tốt và sáng tạo trong sinh hoạt chuyên môn; Tích cực đổi mới phương pháp dạy học.Vận dụng PP “ Bàn tay nặn bột” hiệu quả, phù hợp.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin: Trong năm học duy trì tốt hoạt động của website. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả học tập chuyên môn của giáo viên qua trang mạng thông tin “ trường học kết nối”. Thực hiện việc ứng dụng CNTT vào việc nhận xét, đánh giá học sinh theo thông tư 22/2016/TT-BGDĐT.

- Khuyến khích giáo viên có biện pháp tích cực thiết kế bài dạy theo định hướng phát triển năng lực học sinh một cách linh hoạt, phù hợp với tâm lý lứa tuổi.

III. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học

* Chỉ tiêu:

- Đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp:

+ Đánh giá Hiệu trưởng theo chuẩn: Xếp loại xuất sắc.

+ Đánh giá Phó Hiệu trưởng theo chuẩn: Xếp loại xuất sắc.

+ Đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp: Xếp loại Xuất sắc: 13/19 = 68,4%, Xếp loại Khá: 6/19 = 31,6%, không có giáo viên xếp loại kém.

- 100% cán bộ, giáo viên thực hiện nghiêm túc Quyết định số 16/2008/QĐ-BGD-ĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GD&ĐT về quy định đạo đức nhà giáo, thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo" và hưởng ứng phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

- Trường có 100% giáo viên tham dự cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường các môn Đạo đức lớp 2,3,4; TNXH lớp 1,2,3; Khoa học, lịch sử và Địa lý lớp 4,5; Thể dục; Mỹ Thuật và Âm nhạc. Có giáo viên tham dự cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

- Có giáo viên tham dự Hội thi Giáo viên làm tổng phụ trách Đội giỏi cấp huyện.

- Phát động và khuyến khích giáo viên tham dự cuộc thi “Thiết kế bài giảng E – Learning”;

- Công tác phát triển Đảng trong đội ngũ cán bộ giáo viên phấn đấu đạt tỷ lệ 72% trở lên.

- 100% CB, GV có tài khoản và tham gia trường học kết nối.

- 100% GV biết ứng dụng CNTT trong việc nhận xét đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016.

* Biện pháp

- Tiếp tục rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ quản lí theo Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 quy định về chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông; rà soát, đánh giá đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, trên cơ sở đó xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực để đáp ứng theo chuẩn. Triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011) và Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012).

- Tăng cường tập huấn nâng cao năng lực quản lý và tổ chức dạy học tích cực cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên để chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới, đặc biệt xây dựng và triển khai tốt kế hoạch tập huấn cho đội ngũ giáo viên dạy lớp 1.

- Tạo điều kiện để tất cả cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học được tham gia các đợt tập huấn năng cao năng lực quản lý, tổ chức dạy học đảm bảo yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tiểu học.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh đạt chuẩn, đảm bảo các yêu cầu về kiến thức, phương pháp dạy tiếng Anh tiểu học vànăng lực ngôn ngữ để triển khai Chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học theo kế hoạch thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 của địa phương.

- Tiếp tục tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn tại các tổ, khối chuyên môn trong trường, cụm trường tiểu học; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc bồi dưỡng, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ qua “Trường học kết nối” giữa các cán bộ quản lí và giáo viên tiểu học trên cả nước.

- Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện các môn Đạo đức; TNXH lớp 1,2,3; Khoa học, lịch sử và Địa lý lớp 4,5; Thể dục; Mỹ Thuật theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/07/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên; đảm bảo công bằng, khách quan; Khích lệ giáo viên đủ điều kiện tham dự giáo viên giỏi cấp huyện. Nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng tích cực để giáo viên tham dự Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp huyện đạt kết quả tốt.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo; mỗi thầy giáo, cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng cho các em học sinh noi theo. Kiên quyết “nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”

IV. Đổi mới công tác quản lí giáo dục tiểu học

* Chỉ tiêu:

+ Tăng cường công tác quản lý chuyên môn, quản lý chất lượng dạy và học, tăng cường nền nếp kỷ cương trong nhà trường.

+ Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trong nhà trường: Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên là 31,5%; kiểm tra hành chính - chuyên đề: 100% GV- NV trừ GV-NV đã kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo.

+ 100% các cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý; Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài chính trong nhà trường.

* Biện pháp

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ GDĐT về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo, công văn số 905/SGDĐT- TTr ngày 8/6/2018 của Sở GDĐT đẩy mạnh việc thực hiện tự chủ trong các cơ sở giáo dục; thực hiện có hiệu quả việc phân công, phân cấp, ủy quyền, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, trách nhiệm giải trình và công tác phối hợp trong xử lý công việc.

- Thực hiện đúng các quy định về quản lí tài chính trong các trường tiểu học; các quy định tại Công văn số 5453/BGDĐT-VP ngày 02/10/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ GDĐT ban hành quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục. Tăng cường kiểm tra công tác thu đầu năm học và kiểm tra xử lí các khoản thu không đúng quy định nhằm chấn chỉnh tình trạng lạm thu, thu sai quy định.

- Triển khai Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017; thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 1227/ SGDĐT-KHTC ngày 30/8/2017 của Sở GD&ĐT về hướng dẫn thu, sử dụng các khoản thu thỏa thuận và tự nguyện trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam và Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí; tăng cường tổ chức hội nghị, họp giao ban, tập huấn qua mạng trực tuyến một cách hiệu quả; thực hiện linh hoạt chế độ báo cáo nhanh bằng thư điện tử nhằm thu thập và quản lí thông tin kịp thời, thông suốt giữa các cấp quản lí giáo dục từ sở, phòng và cơ sở giáo dục; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí, đánh giá học sinh tiểu học; sử dụng sổ điểm điện tử; sử dụng các hệ thống thông tin quản lý, thống kê, báo cáo theo quy định của Phòng GD&ĐT.

V. Rà soát, quy hoạch mạng lưới trường, lớp và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, thiết bị dạy học

a. Rà soát quy hoạch mạng lưới trường, lớp

* Chỉ tiêu:

- Duy trì 13 lớp 415 học sinh.

- Tỷ lệ học sinh/lớp: 31,9, Trong đó:

Khối 1: 3 lớp với 107 học sinh. Bình quân 35,6 HS/lớp.

Khối 2: 3 lớp với 84 học sinh. Bình quân 28,0 HS/lớp.

Khối 3: 2 lớp với 69 học sinh. Bình quân 34,5 HS/lớp.

Khối 4: 2 lớp với 90 học sinh. Bình quân 30,0 HS/lớp.

Khối 5: 2 lớp với 65 học sinh. Bình quân 32,5 HS/lớp.

* Biện pháp:

- Nhà trường xây dựng kế hoạch phát triển cụ thể, sát thực tiễn và có nhiều biện pháp tích cực để duy trì sĩ số.

- Căn cứ vào các chuẩn, quy chuẩn bảo đảm chất lượng giáo dục, Điều lệ trường tiểu học và các văn bản liên quan do Bộ GDĐT ban hành, tham mưu với xã xây dựng kế hoạch dài hạn, rà soát, quy hoạch lại phòng học và phòng chức năng với điều kiện của địa phương; Việc rà soát, quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường, lớp phải bảo đảm điều kiện cho học sinh đi học thuận lợi, an toàn; sử dụng có hiệu quả trang thiết bị; cơ sở vật chất được đầu tư, trang bị nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

b. Tăng cường và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, thiết bị dạy học

* Chỉ tiêu:

- 100% các cán bộ, giáo viên, nhân viên trường sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có để tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học; Sử dụng hiệu quả các phòng chức năng trong dạy và học.

- 100% học sinh có đầy đủ sách, vở, dụng cụ học tập theo quy định; trường có tủ sách dùng chung.

- Trường quản lý tốt việc sử dụng và bảo quản đồ dùng dạy học hiện có, tăng cường mua sắm bổ sung trang thiết bị đảm bảo thực hiện tốt việc dạy và học; Đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng.

* Biện pháp:

- Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng phòng học, thư viện, nhà đa năng, vườn trường,…chuẩn bị tốt cho đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông mới. Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan trường học đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo quy định.

- Tăng cường và tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm giáo dục tình cảm, đạo đức, giáo dục thể chất, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh.

- Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo:

+ Nhà trường thực hiện nghiêm túc các quy định về việc sử dụng sách giáo khoa, tài liệu tham khảo theo Công văn số 2372/BGDĐT-GDTrH ngày 11/4/2013 và Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

+ Ngay từ khi bước vào năm học mới tất cả học sinh đều có đủ sách giáo khoa của các môn học, hoạt động giáo dục theo quy định của Bộ GDĐT.

+ Giáo viên cần cho học sinh chép thời khóa biểu; hướng dẫn sử dụng sách, vở hàng ngày để học sinh không phải mang theo nhiều sách, vở khi tới trường; sử dụng có hiệu quả sách và tài liệu của thư viện nhà trường. Học sinh các lớp để sách vở, đồ dùng học tập tại lớp.

+ Tiếp tục xây dựng phòng thư viện, thiết bị, tủ sách dùng chung, cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn mượn đủ SGK các môn học.

- Thiết bị dạy học: Nhà trường rà soát, sửa chữa, bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu theo Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành theo Thông tư 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009. Tổ chức cho cán bộ giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh cùng làm đồ dùng dạy học. Khai thác các nguồn lực để từng bước đầu tư các thiết bị dạy học hiện đại đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học.

VI. Duy trì, củng cố kết quả Phổ cập giáo dục tiểu học và nâng cao chất lượng xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, công tác Kiểm định chất lượng giáo dục

  1. Duy trì, củng cố kết quả Phổ cập giáo dục tiểu học

* Chỉ tiêu:

- Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục TH mức độ 3 theo Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về PCGD, xóa mù chữ.

- Huy động số HS trong độ tuổi trên địa bàn ra học lớp 1 đạt 100%.

- Học sinh 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%.

- Không có học sinh bỏ học.

- Đạt kết quả xếp loại A.

* Biện pháp:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư 07/2016/TT-BGD ĐT ngày 22/3/2016 Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- Thực hiện nghiêm túc việc tự kiểm tra và đề nghị cấp trên kiểm tra công nhận đơn vị đạt chuẩn PCGDTH để đảm bảo phản ánh đúng tình hình thực tế, thực chất kết quả công tác PCGDTH.

- Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thập, quản lí số liệu về PCGDTH. Tiếp tục cập nhật số liệu trên phần mềm phổ cập theo Công văn số 7475/BGDĐT-KHTC ngày 14/10/2013 về việc Hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC.

- Điều tra tổng hợp số liệu đúng quy định, số liệu khớp, chính xác và sắp xếp khoa học, hợp lý.

- Tích cực chủ động tham mưu với các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương kiện toàn ban chỉ đạo PCGD, xây dựng kế hoạch, tập trung mọi nguồn lực với giải pháp tích cực để củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học; đảm bảo nhận hết trẻ trong độ tuổi vào học tiểu học tại địa bàn; tạo mọi điều kiện và cơ hội cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đi học và hoàn thành chương trình tiểu học.

- Duy trì tốt sĩ số cụ thể: Nhà trường có sổ theo dõi sĩ số - xếp loại chuyên cần hàng ngày, đưa vào tiêu chí thi đua của tuần. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và chuyển học sinh.

- Lập kế hoạch, phân công giáo viên phụ trách các thôn xóm (theo hướng ổn định lâu dài) để tiện việc theo dõi, điều tra đánh giá.

- Phối hợp với trường Mầm non thực hiện phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Tích cực tuyên truyền làm tốt công tác tuyển sinh, huy động trẻ vào lớp 1.

- Đưa công tác phổ cập giáo dục Tiểu học là một tiêu chí thi đua để đánh giá xếp loại thi đua giáo viên.

2. Xây dựng trường chuẩn quốc gia và Thư viện Xuất sắc

* Chỉ tiêu:

- Phấn đấu được cấp trên kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mưc độ 2 sau 5 năm.

* Biện pháp :

- Tích cực tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương đôn đốc nhà thầu xây dựng phòng học và phòng chức năng đảm bảo đúng tiến độ. Tập trung đầu tư mọi nguồn lực và kinh phí được cấp để làm mới, tu sửa, mua sắm bổ sung CSVC trang thiết bị đồ dùng dạy học.

- Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, vận động các lực lượng xã hội, phụ huynh học sinh cùng tham gia xây dựng CSVC.

- Rà soát các tiêu chuẩn theo Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, phấn đấu từng tiêu chuẩn trong từng năm học để đạt được kế hoạch đề ra.

- Phát huy những thuận lợi về CSVC, thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

3. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

* Chỉ tiêu:

- Giữ vững đơn vị đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3.

* Biện pháp:

- Phát huy kết quả về chất lượng giáo dục của nhà trường, tiếp tục tổ chức cho giáo viên thực hiện tự đánh giá nhằm đảm bảo chất lượng bên trong nhà trường, từ đó hình thành văn hóa chất lượng của mỗi cá nhân, của tập thể.

- Chỉ đạo giáo viên, các tổ chức trong nhà trường tích cực thực hiện nghiêm túc kế hoạch cải tiến chất lượng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

- Kiểm tra và đôn đốc các nhóm một cách thường xuyên để kịp thời điều chỉnh phù hợp với yêu cầu của từng tiêu chí.

- Cập nhật thông tin chính xác theo yêu cầu của từng tiêu chuẩn.

VII. Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới:

Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng và thực hiện kế hoạch, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu từ lớp 1 năm học 2019-2020.

Thực hiện tốt việc tổ chức học 2 buổi/ngày, đặc biệt là lớp 1 để tránh những bất cập khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Phân công giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, đảm bảo chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo, có năng lực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công việc dạy lớp 1 năm học 2018-2019.

VIII. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học

* Chỉ tiêu

- Trường làm tốt công tác tuyên truyền về giáo dục tiểu học trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Có ít nhất 2 bài/tháng có chất lượng được đăng tải trên trang Website của nhà trường.

- Cập nhật đầy đủ, chính xác các thông tin trên hệ thống qua http://csdl.moet.gov.vn

* Biện pháp:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ GDĐT về đổi mới và phát triển giáo dục. Tuyên truyền những kết quả đạt được để xã hội hiểu và chia sẻ, đồng thuận với các chủ trương đổi mới về giáo dục tiểu học; xây dựng kế hoạch truyền thông, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, đài địa phương, kịp thời, chủ động cung cấp thông tin để định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội.

- Cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường chủ động viết và đưa tin, bài về các hoạt động của ngành, nhất là các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến của cấp học để khích lệ các thầy cô giáo, các em học sinh phấn đấu, vươn lên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

- Tăng cường công tác phổ biến và hướng dẫn các giáo viên; nhân viên thường xuyên cập nhật và thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật.

IX. Một số hoạt động khác.

1. Phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua.

* Chỉ tiêu:

- 100% cán bộ quản lý, giáo viên không vi phạm đạo đức, nhân cách nhà giáo.

- 100% các lớp “ Xanh, sạch, đẹp”.

- Trường có công trình vệ sinh, nước sạch đạt chuẩn.

- 100% các lớp được xếp loại tốt trong phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Trường được xếp loại tốt trong phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” trong cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- 100% học sinh mặc đồng phục các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu.

- Phát động thi đua trong buổi lễ Khai giảng và thực hiện tốt phong trào thi đua trong suốt cả năm học.

- 95% trở lên cán bộ, giáo viên nhà trường thực hiện nghiêm chỉnh công tác kế hoạch hóa gia đình.

* Biện pháp.

- Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; củng cố kết quả các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", tập trung các nhiệm vụ:

- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; “Đổi mới cách thiết kế bài tập đánh giá năng lực môn Toán cấp tiểu học”. Tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo; phổ biến các giải pháp hay, những sáng tạo, đổi mới mà mỗi nhà giáo, mỗi tổ chuyên môn đã thực hiện hiệu quả trong quá trình triển khai phong trào thi đua.

- Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng các hoạt động:

+ Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh. Thực hiện Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ GD&ĐT về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học; Quyết định số 410/QĐ-BGD ĐT ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 1510/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020 của ngành giáo dục.

+ Đẩy mạnh các giải pháp nhằm xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp; tổ chức cho học sinh thực hiện lao động vệ sinh trường, lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường; đủ nhà vệ sinh sạch sẽ cho học sinh và giáo viên, có chỗ vệ sinh phù hợp cho học sinh khuyết tật.

+ Tổ chức cho học sinh hát Quốc ca tại Lễ chào cờ Tổ quốc; thực hiện có nền nếp việc tập thể dục giữa giờ, các bài tập thể dục tại chỗ trong học tập, sinh hoạt cho học sinh.

+ Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống, giáo dục thông qua di sản vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

+ Tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới (với cả phần Lễ và phần Hội) gọn nhẹ, vui tươi, tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới. Trong đó, dành thời gian tổ chức lễ đón học sinh lớp 1, tạo ấn tượng và cảm xúc cho học sinh.

+ Tổ chức 1 - 2 "Tuần làm quen" đầu năm học mới đối với lớp 1 nhằm giúp học sinh thích nghi với môi trường học tập mới ở tiểu học và vui thích khi được đi học.

+ Tổ chức lễ ra trường trang trọng, tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trước khi ra trường.

2. Giáo dục văn thể mỹ, lao động.

* Chỉ tiêu:

- 100% học sinh lớp 4, 5 (155 học sinh) tham gia chăm sóc di tích lịch sử. - 100% học sinh có sổ liên lạc; 100% học sinh sử dụng sổ liên lạc điện tử.

- 100% các lớp đảm báo có đủ nước uống hợp vệ sinh cho học sinh..

- Có phòng y tế.

- 100% học sinh đóng bảo hiểm y tế

- 100% các lớp vệ sinh sạch sẽ.

- 100% học sinh có sổ theo dõi sức khỏe.

- Thực hiện tốt an ninh, an toàn trường học.

* Biện pháp:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động sinh hoạt tập thể gắn với hoạt động cao điểm. Duy trì tốt nền nếp múa hát, thể dục giữa giờ. Tổ chức tốt các hoạt động dân gian, trò chơi...

- Thực hiện tốt công tác phòng dịch, tiêm chủng, uống thuốc tẩy giun và phòng bệnh theo mùa.

- Tăng cường xây dựng CSVC như mua bàn bóng bàn, dụng cụ TDTT...

- Tiếp tục thực hiện công tác phổ cập kỹ năng bơi an toàn và phòng chống đuối nước.

- Tổ chức tốt, an toàn lao động công ích và hoạt động ngoài giờ lên lớp. Đảm bảo phù hợp và vừa sức.

- Tổ chức tốt câu lạc bộ nhóm phát triển thể chất như: bóng bàn, cờ vua, cầu lông, thể dục nhịp điệu, bóng đá, điền kinh...

- Mỗi tuần tham gia vệ sinh môi trường vào thứ 6 hàng tuần, vị trí lao động được giao cụ thể, có kiểm tra và xếp loại lớp, mua sắm dụng cụ lao động.

3. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, nhi đồng Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường.

4. Phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng tổ chức tuyên truyền về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm tạo sự đồng thuận của cha mẹ học sinh với nhà trường (Mô hình Trường học mới; một số vấn đề về đổi mới đánh giá học sinh tiểu học; ...).Tổ chức các lớp hướng dẫn cha mẹ, ông bà giáo dục, chăm sóc trẻ ở nhà, phù hợp với nội dung giáo dục ở nhà trường nhằm thực hiện phương châm kết hợp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN

Tập thể giáo viên trường Tiểu học A Châu Giang bước vào năm học 2018- 2019 có nhiều thuận lợi với kết quả đạt được năm học 2017 - 2018. Được sự chỉ đạo của ngành, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo sát sao của Phòng GD&ĐT Duy Tiên trường tiểu học A Châu Giang quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

PHÒNG GD & ĐT DUY TIÊN

UBND XÃ

TRƯỜNG TH A CHÂU GIANG

Tác giả: Hiệu trưởng

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL