tin tức-sự kiện

Báo cáo công tác Đội tháng 12 năm 2017

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI TH A CHÂU GIANG

Châu Giang, ngày 24 tháng 12 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐỘI THÁNG 12

Kính gửi: - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Duy Tiên.

  • Hội đồng đội huyện Duy Tiên.

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng đội huyện Duy Tiên, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu nhà trường . Công tác đội và phong trào thiếu nhi tháng 12 của Liên đội Tiểu học A Châu Giang đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:

Với chủ đề: “Uống nước nhớ nguồn”

  1. Công tác tuyên truyền giáo dục:

- Tổ chức tuyên truyền giáo dục cho học sinh về ý nghĩa ngày 22/12

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT chào mừng ngày 22/12

- Phát động phong trào thi đua học tập trong toàn Liên đội.

2. Công tác tổ chức Đội và phong trào học tập.

a, Công tác tổ chức Đội

- Kiện toàn đội ngũ BCH Liên đội và phụ trách sao.

- Duy trì hoạt động của Đội sao đỏ, Đội tuyên truyền măng non.

- Duy trì tốt nền nếp và hoạt động ngoài giờ.

- Tổ chức thi TDTT cờ vua, bóng bàn, trong đó:

Chi đội 5A đạt giải nhất môn cờ vua

Sao Chăm ngoan lớp 2A đạt giải nhì môn cờ vua

Sao Dũng cảm lớp 3A đạt giải nhất môn bóng bàn

Chi đội 4A đạt giải nhì môn bóng bàn

- Duy trì bảng tin.

b, Phong trào học tập

- Tổ chức các hoạt động thi đua học tập, rèn luyện trong đội viên, nhi đồng, tham gia hội giảng GVG cấp trường.

- Duy trì các câu lạc bộ môn học, nhóm học tập, đôi bạn cùng tiến....

- Các em đội viên và nhi đồng tham gia thi Trạng nguyên Tiếng Việt trong đó có em Vũ Trà My nhi đồng lớp 2B đạt 270điểm, em Hà Phương Linh chi Đội 5A đạt 280 điểm...

- Tích cực ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra học kì I.

STT

Số lượng

Khối 1

Khối 2

Khối 3

Khối 4

Khôí 5

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

1

Đội viên

26

39

41

38

2

Nhi đồng

51

33

31

36

53

36

3. Hoạt động phong trào khác.

- Tiếp tục triển khai mô hình "Xe đạp 1000 đồng"

- Liên Đội có đội viên tham gia thi bóng đá cấp tỉnh

- Làm vệ sinh cảnh quan trường lớp và quét dọn đình làng Trì Xá.

- Phân công các chi đội chăm sóc và tu sửa công trình măng non, bồn hoa của Liên đội.

- Tiếp tục xây dựng tủ sách măng non của liên đội.

Xác nhận của nhà trường

TMBCH Liên đội

Tổng phụ trách

Hoàng Thị Hồng Nhung

Nơi nhận:- Phòng GD- ĐT Duy Tiên

- Hội đồng đội huyện Duy Tiên

- LưuVP

Tác giả: thchaugianga

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL