tin tức-sự kiện

Biên bản Hội thi Giáo viên giỏi

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC A CHÂU GIANG

Số: ...../BBTHACG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Châu Giang, ngày 21 tháng 10 năm 2016

BIÊN BẢN HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG

Năm học: 2016 - 2017

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo Dục & Đào tạo huyện Duy Tiên về hướng dẫn thi giáo viên giỏi năm họ 2016 – 2017;

Căn cứ Thông tư 21/2010/TT- BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010, hướng dẫn điều lệ thi giáo viên giỏi các cấp;

Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2016 – 2017;

Trường tiểu học A Châu Giang tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau:

I. Thành phần Ban tổ chức Hội thi:

1. Bà: Vũ Thị Minh Huệ

2. Bà: Lê Thị Thúy

3. Bà: Hoàng Thị Hải

4. Bà: Trịnh Thị Phú

5. Bà: Lê Thị Kim Dung

6. Bà: Vũ Thị Kim Thục

7. Bà: Vũ Thị Hằng

8. Bà: Phạm Thị Hợp

9. Bà: Trương Thị Mai Phương

- Hiệu trưởng

- Phó hiệu tr­ưởng

- Tổ trưởng 4+ 5

- Tổ phó tổ 4+ 5

- Tổ trưởng 2+3

- Tổ phó tổ 2+3

- Tổ trưởng tổ 1

- Chủ tịch Công đoàn

- Kế toán

- Trưởng ban

- Phó ban

- Thư ký

- Ủy viên

- Ủy viên

- Ủy viên

- Ủy viên

- Ủy viên

- Ủy viên

II. Ban giám khảo:

1. Bà: Vũ Thị Minh Huệ

2. Bà: Lê Thị Thúy

3. Bà: Hoàng Thị Hải

4. Bà: Trịnh Thị Phú

5. Bà: Lê Thị Kim Dung

6. Bà: Vũ Thị Kim Thục

7. Bà: Vũ Thị Hằng

- Hiệu trưởng

- Phó hiệu tr­ưởng

- Tổ trưởng 4+ 5

- Tổ phó tổ 4+ 5

- Tổ trưởng 2+3

- Tổ phó tổ 2+3

- Tổ trưởng tổ 1

- Trưởng ban

- Phó ban

- Thư ký

- Ủy viên

- Ủy viên

- Ủy viên

- Ủy viên

III. Nội dung:

Trong buổi họp hội đồng sư phạm tháng 9 Bà Vũ Thị Minh Huệ - Hiệu trưởng đã thông qua hướng dẫn điều lệ thi giáo viên giỏi các cấp theo Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 và Kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo vien giỏi cấp trường năm học 2016 – 2017 của nhà trường.

1. Sáng ngày 08/10/ 2016 Giáo viên nộp cho Ban Tổ chức Hội thi văn bản báo cáo sáng kiến kinh nghiệm;

2. Chiều ngày 08/10/2016 Giáo viên làm một bài kiểm tra năng lực (sử dụng máy vi tính).

Sau đó Ban giám khảo tiến hành chấm sáng kiến kinh nghiệm và bài kiểm tra năng lực giáo viên;

Kết quả 21/21 đồng chí đủ điều kiện dự thi giáo viên giỏi cấp trường (Có danh sách kèm theo)

3. Từ ngày 12/10/2016 đến ngày 21/10/2016 lần lượt GV các khối thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học. ( Theo lịch của Ban tổ chức)

Mỗi giáo viên giảng dạy 2 tiết trong đó 1 tiết tự chọn và một tiết bốc thăm.

Đối với giáo viên khối 1, 2, 3 môn Tự nhiên& Xã hội, giáo viên khối 4,5 môn Khoa học. Ngoài ra GV chuyên biệt dạy các môn chuyên theo phân công.

Kết quả các tiết giảng dạy như sau:

Tổng số tiết dạy: 42 tiết. Trong đó:

Giỏi: 25 tiết. Khá: 17 tiết

4. Tổng kết rút kinh nghiệm ngày 22/10/2016

Việc tổ chức Hội thi đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy.

Kết quả chung:

Giáo viên đạt danh hiệu: “Giáo viên giỏi cấp trường”: 14/21 = 66,7% ( Có danh sách kèm theo)

Biên bản Hội thi giáo viên giỏi cấp trường trường tiểu học A Châu Giang năm học 2016 – 2017 đã được thông qua Ban tổ chức và Ban Giám khảo Hội thi và được 100% các thành viên nhất trí. Biên bản được lập thành 3 bản.

Châu Giang, ngày 21/ 10/ 2016

TRƯỞNG BAN

( Hiệu trưởng)

Vũ Thị Minh Huệ

Tác giả: thchaugianga

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL