tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN DUY TIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC A CHÂU GIANG

SỐ 38 /KH - THACG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

TRƯỜNG THA CHÂU GIANG GIAI ĐOẠN 2018 - 2023

Trường tiểu học A Châu Giang được tách ra từ trường cấp I, II xã châu Giang năm học 1990-1991.Trong những năm qua với quyết tâm phấn đấu xây dựng trường chuẩn quốc gia năm học 2001-2002, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp trên, sự phấn đấu nỗ lực, cố gắng vượt bậc của thầy và trò nhà trường đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I; năm 2008- 2009 trường được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1 sau 5 năm và đến năn học 2012-2013 trường được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Năm học 2014-2015 trường được công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3. Những năm vừa qua, nhà trường liên tục đạt danh hiệu trường Tiên tiến, các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh, nền nếp kỷ cương được giữ vững. Nhà trường đang từng bước phát triển bền vững và ngày càng trưởng thành, đã đang và sẽ trở thành một ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt, một địa chỉ tin cậy của cha mẹ học sinh và học sinh trường tiểu học A Châu Giang.

Kế hoạch chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường tiểu học A Châu Giang là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị Quyết của chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông; góp phần cùng các trường Tiểu học xây dựng ngành giáo dục huyện Duy Tiên phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

I/ Tình hình nhà trường.

1. Điểm mạnh.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường: 26; trong đó: BGH: 2, giáo viên: 21, nhân viên: 3.

- Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn, trong đó có 96% trên chuẩn.

- Công tác tổ chức quản lý của BGH: Có tầm nhìn khoa học, sáng tạo. Kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế. Công tác tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất và đổi mới, được sự tin tưởng cao của cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên: nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường mong muốn nhà trường phát triển, chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đa số đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Chất lượng học sinh:

+ Tổng số học sinh: 415

+ Tổng số lớp: 13

- Hàng năm, nhà trường đều có HS tham gia giao lưu và đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh. HS hoàn thành nội dung các môn học, các hoạt động giáo dục, đạt yêu cầu về sự hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất với tỉ lệ 99% trở lên.

Năm học 2017-2018: Có 8 học sinh lớp 3,4,5 tham gia thi Hội trạng nguyên Tiếng Việt đạt giải; 01 học sinh lớp 5 tham gia thi Đình trạng nguyên Tiếng Việt đạt giải 3.

- Cơ sở vật chất:

+ Phòng học: 13

+ Phòng bộ môn: 3

+ Phòng tin học: 01 (16 máy đã được kết nối Internet)

Cơ sở vật chất bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện tại, tuy nhiên chưa thật đồng bộ và đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Thành tích chính: Đã khẳng định được vị trí trong ngành giáo dục huyện Duy Tiên, được học sinh và phụ huynh học sinh tin cậy. Trường đạt tiên tiến cấp huyện.

2. Điểm hạn chế.

- Tổ chức quản lý của Ban Giám hiệu:

+ Công tác quản lý đôi khi còn dàn trải, chưa thật sáng tạo.

- Đội ngũ giáo viên, nhân viên: Một vài giáo viên chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu giảng dạy hoặc quản lý, giáo dục học sinh.

- Chất lượng học sinh: Một số học sinh, ý thức học tập, rèn luyện chưa tốt, kết quả học tập hạn chế.

- Cơ sở vật chất: Chưa đồng bộ, hiện đại, phòng học bộ môn và các phòng chức năng khác chưa đạt chuẩn theo quy định.

3. Thời cơ.

Đã có sự tín nhiệm của học sinh và phu huynh học sinh trong khu vực.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ, được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sự phạm khá, tốt.

Nhu cầu giáo dục chất lượng cao rất lớn và ngày càng tăng.

Đã nằm trong lộ trình được xây dựng thêm phòng học và phòng chức năng, bổ sung cơ sở vật chất đề nghị cấp trên kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn mức độ II sau 5 năm.

4. Thách thức:

- Đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của cha mẹ học sinh và xã hội trong thời kỳ hội nhập.

- Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Ứng dụng CNTT trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, khả năng sáng tạo của cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

- Các trường TH ở khu vực lân cận có chất lượng giáo dục cao, thu hút học sinh.

5. Xác định các vấn đề ưu tiên.

- Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

- Ứng dụng CNTT trong dạy – học và công tác quản lý.

- Áp dụng các chuẩn vào việc đánh giá hoạt động của nhà trường về công tác quản lý, giảng dạy.

II/ Tầm nhìn, Sứ mệnh và các giá trị .

1. Tầm nhìn.

Trường THA Châu Giang là một trường chuẩn mực và năng động, nơi học sinh và giáo viên luôn có khát vọng học tập suốt đời, biết tư duy độc lập và sáng tạo để nâng cao lợi ích bản thân, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

2. Sứ mệnh.

Tạo dựng được môi trường giáo dục lành mạnh, kỷ cương, chăm sóc để phát huy phẩm chất riêng, biết sáng tạo, có năng lực tư duy cho mỗi học sinh.

3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường.

- Tính hợp tác - Lòng nhân ái

- Tính sáng tạo - Lòng tự trọng

- Tính trách nhiệm - Lòng bao dung

Khát vọng vươn lên

III/ MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG.

1.Mục tiêu.

Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

2. Chỉ tiêu.

2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên.

- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được đánh giá khá, giỏi trên 70%.

- Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, áp dụng CNTT vào dạy học và quản lý; 100% Giáo viên nam dưới 50 tuổi, nữ dưới 45 tuổi sử dụng thành thạo máy tính.

- Có trên 70% cán bộ quản lý và giáo viên có trình độ Đại học.

2.2. Học sinh

- Qui mô:

+ Lớp học: 14 lớp.

+ Học sinh: 430 học sinh.

  • Chất lượng học tập:

+ 99 -> 100% HS được đánh giá Hoàn thành và hoàn thành Tốt nội dung các môn học và các hoạt động giáo dục.

+ Về Năng lực: 100% HS được đánh giá ở mức Đạt và Tốt; Trong đó HS được đáng giá mức Tốt: 80%).

+ Về Phẩm chất: 100% HS được đánh giá ở mức Đạt và Tốt; Trong đó HS được đáng giá mức Tốt: 80%;.

+ 100% HS Hoàn thành chương trình lớp học và được lên lớp.

+ 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học.

+ 75 -> 80% học sinh tham gia giao lưu các câu lạc bộ đạt giải (Trạng nguyên Tiếng Việt; IOE; TDTT..).

+ Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động trong nhà trường và nơi sinh sống.

2.3. Cơ sở vật chất.

- Phòng học, phòng làm việc, phòng phục vụ được sửa chữa nâng cấp, trang bị các thiết bị phục vụ dạy, học và làm việc đạt chuẩn.

- Các phòng tin học, phòng chức năng được trang bị nâng cấp theo hướng hiện đại.

- Xây dựng môi trường sư phạm “ Xanh - Sạch - Đẹp – Thân Thiện”

3. Phương châm hành động

“Chất lượng giáo dục là danh dự của nhà trường

Tư duy giáo dục luôn thay đổi theo nhu cầu xã hội”

V/ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG.

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hoá.

Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh.

Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.

Mở các hội nghị cấp trường về các chuyên đề như : ứng dụng CNTT trong dạy học, dạy học các môn học văn hoá tích hợp với giáo dục đạo đức, giáo dục bảo vệ môi trường, đổi mới phương pháp dạy học ...

Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn

2. Xây dựng và phát triển đội ngũ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ Tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực, đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Người phụ trách: Ban Giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn.

3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục.

Xây dựng cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài.

Người phụ trách: Hiệu trưởng, kế toán, nhân viên thiết bị.

4. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, thư viện điện tử…Góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học.

Động viên cán bộ, giáo viên, CNV tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc chuyên môn của mình.

Lên kế hoạch thi giáo án điện, thiết kế bài giảng E- learning từ cấp tổ, cấp trường và có bài dự thi các cấp.

Người phụ trách: Ban giám hiệu, tổ công tác công nghệ thông tin

5. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.

- Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, CNV.

- Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển Nhà trường.

+ Nguồn lực tài chính: Ngân sách Nhà nước.

- Ngoài ngân sách: Các khoản tài trợ của các tổ chức và cá nhân ngoài nhà trường, Hội CMHS.

+ Nguồn lực vật chất:

- Khuôn viên Nhà trường, phòng học, phòng làm việc và các công trình phụ trợ.

- Trang thiết bị giảng dạy, công nghệ phục vụ dạy - học.

- Người phụ trách: BGH, BCH Công đoàn, Hội CMHS.

6. Xây dựng thương hiệu

- Xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của xã hội đối với Nhà trường bằng cách tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân địa phương những thành tích mà nhà trường đã đạt được thông qua các cuộc họp phụ huynh, các cuộc họp với Đảng uỷ Chính quyền địa phương về các vấn đề có liên quan đến giáo dục.

- Xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, CNV, học sinh và PHHS.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống Nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường, bằng các hình thức:

- Yêu cầu mỗi thành viên trong nhà trường đều nêu cao tinh thần làm chủ, chủ động nắm bắt và tuyên truyền những tin tức tích cực nhất nhằm xây dựng thương hiệu cho nhà trường trong nhân dân, trên trang Website của nhà trương.

VI/ TỔ CHỨC THEO DÕI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH.

1. Phổ biến kế hoạch chiến lược: Kế hoạch chiến lược xây dựng và phát triển được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, CNV nhà trường, cơ quan chủ quản, PHHS, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.

2. Tổ chức: Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.

3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược:

- Giai đoạn 1: Từ năm 2018 - 2023

- Giai đoạn 2: Từ năm 2023 – 2028

Tiếp tục duy trì và Phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2trong giai đoạn 1; giai đoạn 2.

4. Đối với Hiệu trưởng: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, CNV nhà trường. Thành lập Ban Kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.

5. Đối với Phó Hiệu trưởng: Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.

6. Đối với Tổ trưởng chuyên môn: Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

7. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, CNV: Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

Nơi gửi:

Phòng GD&ĐT Duy Tiên ( Để phê duyệt)

Lưu VT

Châu Giang, ngày 2 tháng 10 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Huệ

Tác giả: HIỆU TRƯỞNG

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL