tin tức-sự kiện

Quyết định kết nạp đội viên

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC A CHÂU GIANG

QUYẾT ĐỊNH KẾT NẠP ĐỘI VIÊN

- Căn cứ vào điều lệ đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh chương I - Điều 1.

- Thực hiện kế hoạch hoạt động Đội và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.

- Xét sự rèn luyện, phấn đấu của các em nhi đồng khối 3.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Kết nạp 64 em nhi đồng khối 3 vào Đội TNTP Hồ Chí Minh kể từ ngày 24/3/2016. ( Có danh sách kèm theo)

Điều II: BCH liên đội. GV phụ trách vàcác em nhi đồng khối 3 có tên trong danh sách có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Châu Giang, ngày 23 tháng 3 năm 2017

Thay mặt BCH liên đội

TPT

Vũ Thị Thúy

Tác giả: Tổng phụ trách

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL