tin tức-sự kiện

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CHUYÊN ĐỀ: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

I.MỤC TIÊU:

1)Phân tích được những điểm mới của chương trình GDPT 2018
2)Chỉ ra được những thách thức cần vượt qua khi thực hiện chương trình GDPT 2018
3)Định hướng được nhiệm vụ của bản thân trong quá trình thực hiện chương trình GDPT 2018
II. NỘI DUNG:
1. NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018
1.1. Mục tiêu giáo dục
1.2. Nội dung giáo dục
1.3. Phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục
1.4. So sánh với chương trình GDPT hiện hành

2. NHỮNG THÁCH THỨC CẦN VƯỢT QUA ĐỂ TRIỂNKHAI CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018

2.1. Những thách thức từ đội ngũ thực hiện chương trình

2.2. Những thách thức từ xã hội.

Một số hình ảnh:

Tác giả: thchaugianga

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL