tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH TẬP LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAO

KẾ HOẠCH TẬP LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAO

NĂM HỌC 2016 - 2017

Thực hiện Quyết định số 1341/QĐ- SGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ V năm 2016;

Thực hiện Quyết định Số: 145 /GDĐT-GDTH ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Phòng GD&ĐT Duy Tiên về việc Hướng dẫn luyện tập các môn thi TDTT tại HKPĐ năm 2016;

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị; trường tiểu học A Châu Giang xây dựng Kế hoạch tập luyện thể dục thể thao trong năm học 2016– 2017 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích:

- Duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.Tạo không khí sinh động lành mạnh trong nhà trường góp phần động viên học sinh, giáo viên tích cực tham gia phong trào rèn luyện thân thể.

- Góp phần Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TƯ ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng ( Khóa XI ) về “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”;

- Tổ chức tập luyện giáo dục thể chất và thể dục thể thao là hoạt động nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích trong tuổi trẻ học đường; đồng thời giáo dục học sinh ý thức thường xuyên tham gia giáo dục thể chất và thể dục thể thao. Tuyên truyền ý nghĩa và tác dụng của luyện tập giáo dục thể chất và thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khoẻ cơ thể để phục vụ học tập, lao động.
- Phát hiện bồi dưỡng tài năng trẻ TDTT thông qua giảng dạy chính khoá và ngoại khoá.
- Phát huy năng khiếu vốn có của từng đối tượng học sinh. Thường xuyên tập luyện thi đấu TDTT qua các kỳ Hội thao cấp trường.
- Nâng cao chất lượng tổ chức thi đấu, tuyển chọn lực lượng tiêu biểu của trường tham gia Hội khỏe phù đổng cấp huyện đạt hiệu quả và chất lượng cao. Tổ chức một cách thiết thực, trật tự, an toàn, hiệu quả, tránh phô trương hình thức, tiết kiệm chống lãng phí, bảo đảm các điều kiện học tập và sức khỏe của học sinh.

2. Yêu cầu.

- Nhà trường tích cực tham mưu, làm tốt công tác tuyên truyền, xã hội hóa giáo dục; tăng cường CSVC, trang thiết bị phục vụ tốt cho dạy, học. Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa và thi đấu thể thao trong nhà trường cũng như giao lưu với các đơn vị bạn;

- Tuyển chọn, bồi dưỡng thành lập đoàn thể thao học sinh tham dự thi đấu các cấp an toàn, đúng đối tượng.

3. Đối tượng và đăng ký tham gia dự thi.

a) Đối tượng: Là học sinh đang học tại các trường TH trong huyện năm học 2016 - 2017. Có đủ sức khỏe được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận; độ tuổi từ 11 tuổi trở xuống.

b) Đăng ký tham dự thi: ( Như Điều lệ thi các môn thể thao tại HKPĐ tỉnh lần thứ V năm 2016)

4. Nội dung thi đấu

- Điền kinh: Thi 02 nội dung là chạy 60m và bật xa tại chỗ.

- Cờ vua

- Bóng bàn

5. Tổ chức thực hiện

Nhà trường thông báo Quyết định số 1341/QĐ- SGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, về việc ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh năm 2016, tới đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường.Tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể phụ huynh và nhân dân. Cho học sinh và phụ huynh đăng ký và tuyển chọn, thành lập câu lạc bộ thi đấu gồm:

+) Bóng bàn nam: 02 VĐV, bóng bàn, bóng bàn nữ: 02 VĐV

+) Cờ vua: 01 nam và 01 nữ

+) Điền kinh: 02 nam và 02 nữ

  1. Danh sách học sinh tập luyện.

Giáo viên dạy TDTT chọn học sinh

  1. Thời gian tập luyện và giáo viên hướng dẫn

Từ tuần 7 ( 24/10/2016 đến khi HS dự thi)

Stt

Môn tập luyện

Thời gian tập

Giáo viên hướng dẫn

Ghi chú

1

Bóng bàn

Thứ 2: Từ 8h đến 9 h 30 phút

Nguyễn Xuân Trường

2

Cờ vua

Thứ 2: Từ 9h 30 phút đến 10 h 30 phút

Nguyễn Xuân Trường

3

Điền kinh

Chiếu thứ 6 ( Từ 2h phút đến 4 h 30 phút)

Nguyễn Xuân Trường

Trên đây kế hoạch tập luyện TDTT cho HS của trường Tiểu học A Châu Giang năm học 2016 – 2017. Rất mong Ban lãnh đạo nhà trường, các thầy cô giáo và các bộ phận liên quan giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất để học sinh tập luyện an toàn và có hiệu quả./.

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Huệ

Châu Giang, tháng 10 năm 2016

NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

(GV dạy Thể dục)

Nguyễn Xuân Trường

Tác giả: thchaugianga

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL