tin tức-sự kiện

Danh sách học sinh được nhà trường khen thưởng năm học 2018-2019
PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC A CHÂU GIANG
DANH SÁCH HỌC SINH KHEN THƯỞNG
NĂM HỌC 2018 - 2019
STT HỌ VÀ TÊN N.T.N.S LỚP KHEN THƯỞNG GHI CHÚ
1 Nguyễn Phương Anh 25/11/2012 1A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
2 An Hải Duy 11/07/2012 1A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
3 An Khánh Dương 29/04/2012 1A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
4 Lưu Thu Giang 26/09/2012 1A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
5 Bùi Ngọc Hà 24/08/2012 1A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
6 Trần Trung Hải 21/11/2012 1A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
7 Nguyễn Hoàng Hiệp 15/02/2012 1A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
8 Nguyeenx Minh Hiếu 24/05/2012 1A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
9 Lưu Gia Linh 24/07/2012 1A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
10 Phạm Thị Khánh Linh 26/07/2012 1A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
11 Trần Nguyễn Diệu Linh 06/01/2012 1A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
12 Vũ Vũ Bảo Ngọc 19/11/2012 2A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
13 Nguyễn Hải Thanh 26/12/2012 1A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
14 Đào Thị Phương Thảo 15/01/2012 1A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
15 Bùi Trương Bảo Trang 25/10/2012 1A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
16 Nguyễn Phương Trang 25/03/2012 1A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
17 Phạm Nghiêm Phương Diễm 18/12/2012 1B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
18 Nguyễn Thị Mỹ Dung 18/02/2012 1B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
19 Đặng Thùy Dương 01/01/2012 1B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
20 Nghiêm thùy Dương 11/03/2012 1B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
21 Bùi Phạm Hà Linh 15/11/2012 1B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
22 Lê Quang Minh 31/01/2012 1B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
23 Nghiêm Quang Minh 13/08/2012 1B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
24 Phạm Như Quỳnh 30/10/2012 1B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
25 Bùi Ngọc Tài 21/04/2012 1B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
26 Đinh Ánh Tuyết 20/01/2012 1B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
27 Vũ Lê tường Vy 28/03/2012 1B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
28 Chu Thị Phương Anh 26/03/2012 1C Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
29 Nguyễn Diệu Châu 15/07/2012 1C Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
30 Trần Hồng Quyên 11/01/2012 1C Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
31 Nguyễn Thế Hoàng 02/02/2012 1C Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
32 Trần Minh Thư 09/07/2012 1C Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
33 Bùi Huyền Trang 20/12/2012 1C Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
34 Nguyễn Hoàng Tường Vy 19/06/2012 1C Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
35 Nguyễn Hoàng Thiên Phúc 14/12/2012 1C Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
36 Nguyễn Ngọc Tĩnh 28/05/2012 1C Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
37 Nguyễn Việt Anh 01/07/2011 2A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
38 Trần Ngọc Diễm 04/10/2011 2A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
39 An Tuấn Dũng 26/06/2011 2A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
40 Nguyễn Trường Giang 03/09/2011 2A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
41 Nguyễn Quốc Hiếu 17/01/2011 2A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
42 An Ngọc Linh 22/05/2011 2A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
43 Lương Thi Phương Linh 23/03/2011 2A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
44 Vũ Thiên Long 03/06/2011 2A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
45 Trần Nhật Quang 06/08/2011 2A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
46 Đinh Thị Anh Thư 24/06/2011 2A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
47 Nguyễn Thị Anh Thư 08/06/2011 2A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
48 Trần Diệu Linh 13/03/2011 2A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
49 Phạm Thị Phương Thanh 28/11/2011 2A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
50 Ngô Vũ Việt Anh 05/05/2010 2B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
51 Lưu Gia Bảo 26/05/2010 2B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
52 Đinh Hải Đăng 02/09/2010 2B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
53 Đinh Tiến Lâm 24/05/2010 2B Có thành tích trong môn Toán
54 Phạm Trần Yến Linh 24/05/2010 2B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
55 Nghiêm Bùi Yến Nhi 13/12/2010 2B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
56 Nguyễn Hà Phương 26/10/2010 2B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
57 Lương Thị Anh Thư 14/06/2010 2B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
58 Nghiêm Thanh Tú 06/02/2010 2B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
59 Nghiêm Thu An 25/08/2011 2C Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
60 Nghiêm Vân Anh 23/01/2011 2C Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
61 Lê Thanh Bình 30/07/2011 2C Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
62 Nghiêm Đức Minh 40789 2C Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
63 Vũ Hoàng Nhật Minh 40756 2C Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
64 Nguyễn Quỳnh Nga 15/04/2011 2C Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
65 Nguyễn Thị Diệu Thảo 17/07/2011 2C Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
66 Phan Khắc Tiệp 19/01/2011 2C Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
67 Nghiêm Thị Hà Vy 27/03/2011 2C Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
68 Triệu Đình Ân 28/12/2010 3A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
69 Trần Phạm Nhật Anh 40337 3A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
70 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 15/07/2010 3A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
71 Vũ Khánh Hòa 40391 3A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
72 Nghiêm Thị Ngọc Linh 40181 3A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
73 Nguyễn Trà My 40369 3A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
74 Bùi Ngọc Bảo Nam 40426 3A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
75 Phạm Vũ Ánh Ngọc 22/01/2010 3A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
76 Bùi Thị Ngọc Phương 20/08/2010 3A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
77 Bùi Ngọc Phương Thảo 23/04/2010 3A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
78 Trần Anh Thư 40362 3A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
79 Triệu Thị Phương Uyên 24/07/2010 3A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
80 Đào Thị Cẩm Vân 23/05/2010 3A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
81 Nghiên Hoàng Anh 05/05/2010 3B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
82 Nguyễn Lan Anh 26/05/2010 3B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
83 Nghiêm Thị Vân Dung 02/09/2010 3B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
84 Nguyễn Ngân Hà 24/05/2010 3B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
85 Nghiêm Việt Hà 24/05/2010 3B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
86 Nguyễn Duy Khánh 13/12/2010 3B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
87 Trần Khánh Linh 26/10/2010 3B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
88 Vũ Trà My 14/06/2010 3B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
89 Nguyễn Thị Mai Phương 06/02/2010 3B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
90 Trần Thị Lệ Quyên 19/03/2010 3B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
91 Lê Mạnh Thiện 03/04/2010 3B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
92 Nghiêm Anh Tuấn 21/10/2010 3B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
93 Lê Quang Vinh 16/08/2010 3B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
94 Nguyễn An Bảo Linh 19/03/2010 3B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
95 Nghiêm Minh Châu 11/11/2009 4A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
96 Phạm Quý Đạt 06/12/2009 4A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
97 Vũ Gia Huy 02/01/2009 4A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
98 Đoàn Như Lan 10/12/2009 4A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
99 Lưu Hoàng Long 02/02/20009 4A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
100 Nguyễn Thế Nam 01/05/2009 4A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
101 Bùi Thiện Nhân 15/11/2009 4A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
102 Lưu Thanh Thảo 10/02/2009 4A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
103 Nghiêm Vũ Thanh Thủy 04/20/2009 4A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
104 Bùi Thị Thùy Trang 11/11/2009 4A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
105 Nguyễn Thị Cẩm Vân 05/07/2009 4A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
106 Nguyễn Phạm Hoàng Anh 01/12/2009 4B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
107 Trần Xuân Bách 19/02/2009 4B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
108 Bùi Thanh Bình 25/04/2009 4B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
109 Nguyễn Ngọc Châu 09/04/2009 4B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
110 Trần Nguyễn Mai Chi 26/06/2209 4B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
111 Đặng Minh Đức 04/02/2009 4B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
112 Lê Thùy Linh 20/09/2009 4B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
113 An Hải Linh 23/09/2009 4B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
114 Trần Mai Linh 12/08/2009 4B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
115 Nguyễn Hồng Loan 29/11/2009 4B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
116 Nguyễn Xuân Quý 13/02/2009 4B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
117 Phạm Anh Tuấn 17/10/2009 4B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
118 Hà Đình Tiến 24/08/2009 4B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
119 Nguyễn Thanh Thùy 28/01/2009 4B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
120 Triệu Tố Uyên 05/09/2009 4B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
121 Nguyễn Trung Hiếu 27/09/2009 4B Có thành tích vượt trội về môn Tiếng Anh
122 An Trường Giang 14/04/2009 4C Hoàn thành xuât sắc các nội dung học tập và rèn luyện.
123 Bùi Phương Linh 03/08/2009 4C Hoàn thành xuât sắc các nội dung học tập và rèn luyện.
124 Nguyễn Bảo Minh 25/11/2009 4C Hoàn thành xuât sắc các nội dung học tập và rèn luyện.
125 Trần Xuân Minh 13/11/2009 4C Hoàn thành xuât sắc các nội dung học tập và rèn luyện.
126 Lê Kim Ngân 17/02/2009 4C Hoàn thành xuât sắc các nội dung học tập và rèn luyện.
127 Nguyễn Phương Lan 28/03/2009 4C Hoàn thành xuât sắc các nội dung học tập và rèn luyện.
128 An Thị Thu Trang 20/04/2009 4C Hoàn thành xuât sắc các nội dung học tập và rèn luyện.
129 Trần Thị Huyền Trang 04/06/2009 4C Hoàn thành xuât sắc các nội dung học tập và rèn luyện.
130 Phạm Thị Phương Uyên 06/06/2009 4C Hoàn thành xuât sắc các nội dung học tập và rèn luyện.
131 Nghiêm Trường Sơn 03/01/2008 5A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
132 Đinh Thị Thùy Dương 13/02/2008 5A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
133 Trần Nhật Minh 14/06/2008 5A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
134 Vũ Thị Nguyệt Hà 12/02/2008 5A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
135 Lưu Phương Hà 31/08/2008 5A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
136 Nghiêm Yến Nhi 05/08/2008 5A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
137 Nghiêm Việt An 24/11/2008 5A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
138 Vũ Thị Thơm 29/08/2008 5A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
139 Đào Huy Hùng 27/06/2008 5A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
140 Nghiêm Việt Hưng 26/10/2008 5A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
141 Vũ Ngọc Hoa 12/02/2008 5A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
142 Trần Yến Vy 05/01/2008 5A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
143 Vũ Trà My 26/01/2008 5A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
144 Vũ Thu Giang 29/06/2008 5A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
145 Lê Minh Ngọc 20/06/2008 5A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
146 Vũ Bùi Phương Thảo 22/06/2008 5A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
147 Lê Thị Như Quỳnh 11/01/2008 5A Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
148 Phạm Mai Anh 23/09/2008 5B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
149 Bùi Thành Điệp 29/05/2008 5B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
150 Lê Thị Thu Hòa 07/10/2008 5B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
151 Trần Thị Kim Huệ 01/01/2008 5B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
152 Vũ Hà Việt Phú 25/12/2008 5B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
153 Nguyễn Như Quỳnh 25/05/2008 5B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
154 Nguyễn Đức Thăng 16/10/2008 5B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
155 Bùi Hà Anh Thư 18/12/2008 5B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
156 Nguyễn Thanh Xuân 16/05/2008 5B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
157 Nguyễn Văn Lập 03/05/2012 1A Có thành tích vượt trội về môn Tiếng Việt và môn Toán
158 Nguyễn Trung Kiên 10/06/2012 1A Có thành tích vượt trội về môn Tiếng Việt
159 Trần Thị Quỳnh Nga 11/10/2012 1A Có thành tích vượt trội về môn Tiếng Việt
160 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 08/12/2012 1A Có thành tích vượt trội về môn Tiếng Việt
161 Nguyễn Thị Tuyết Mai 01/10/2012 1A Có thành tích vượt trội về môn Toán
162 Nguyễn Quang Minh 17/06/2012 1A Có thành tích vượt trội về môn Toán
163 Nguyễn Thị Anh Thư 02/10/2012 1A Có thành tích vượt trội về môn Toán
164 Nghiêm Trí Dũng 01/11/2012 1B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt
165 Triệu Bảo Ngọc 21/08/2012 1B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt
166 Bùi Mai Nhi 06/10/2012 1B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt
167 Bùi nguyễn Đức Long 10/04/2012 1B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
168 Nghiêm Minh Việt 04/01/2012 1B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
169 Nguyễn Quang Phong 31/07/2012 1B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
170 Nguyễn Thị Tú Anh 09/04/2012 1C Có tiến bộ vượt bậc về môn Tiếng Việt.
171 Nguyễn Trung Đức 25/12/2012 1C Có tiến bộ vượt bậc về môn Tiếng Việt.
172 Nguyễn Hoàng Gia 24/12/2012 1C Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán.
173 Nguyễn Bảo Hân 20/09/2012 1C Có tiến bộ vượt bậc về môn Tiếng Việt.
174 Trần Đức Thành 30/01/2012 1C Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán.
175 Nguyễn Thu Hồng 09/12/2012 1C Có tiến bộ vượt bậc về môn Tiếng Việt.
176 Phạm Hồng Khánh 25/11/2012 1C Có tiến bộ vượt bậc về môn Tiếng Việt.
177 Vũ Kim Ngân 14/05/2012 1C Có tiến bộ vượt bậc về môn Tiếng Việt.
178 Vũ Thị Hà Vy 17/08/2012 1C Có tiến bộ vượt bậc về môn Tiếng Việt.
179 Nguyễn Trà My 20/12/2011 2A Có thành tích tiến bộ trong môn Tiếng Việt
180 Nguyễn Kim Ngân 14/10/2011 2A Có thành tích tiến bộ trong môn Toán
181 Đào Ngọc Minh Thư 28/10/2011 2A Có thành tích tiến bộ trong môn Toán.
182 Trần Huy Hoàng 05/08/2011 2A Có thành tích tiến bộ trong môn Toán
183 Đinh Thế Hiển 19/03/2010 2B Có thành tích tiến bộ trong môn Tiếng Việt
184 Nghiêm Gia Hào 03/04/2010 2B Có thành tích tiến bộ trong môn Tiếng Việt
185 Vũ Quang Minh 21/10/2010 2B Có thành tích tiến bộ trong môn Toán
186 Phạm Duy Khánh 16/08/2010 2B Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
187 Nghiêm Bảo Duy 19/03/2010 2B Có thành tích trong môn Toán
188 Phạm Quỳnh Nga 25/06/2010 2B Có thành tích trong môn Tiếng Việt
189 Nguyễn Tiến Đạt 15/10/2011 2C Có thành tích trong học tập môn Toán
190 Nguyễn Hồng Phúc 27/07/2011 2C Có thành tích trong học tập môn Toán
191 Nguyễn Gia Thịnh 25/01/2011 2C Có thành tích trong học tập môn Toán
192 Bùi Huyền Trang 23/12/2010 3A Có tiến bộ trong học tập mônTiếng Việt
193 Lê Xuân Huy 22/12/2010 3A Có tiến bộ trong học tập môn Toán.
194 Đào Quang Huy 13/12/2010 3A Có tiến bộ trong học tập môn Toán.
195 Lê Gia Linh 21/08/2010 3A Có tiến bộ trong học tập môn Toán.
196 Triệu Duy Khánh 22/01/2010 3A Có tiến bộ trong học tập mônTiếng Việt
197 Vũ Ngọc Anh 21/12/2009 4A Có tiến bộ trong học tập môn Toán, Tiếng Việt
198 Vũ Hải Đăng 12/01/2009 4A Có tiến bộ trong học tập môn Toán, Tiếng Việt
199 Vũ Phương Giang 01/30/2009 4A Có tiến bộ trong học tập môn Toán, Tiếng Việt
200 Vũ Thị Thanh Huyền 15/03/2009 4A Có tiến bộ trong học tập môn Toán, Tiếng Việt
201 Bùi Anh Thơ 10/11/2009 4A Có tiến bộ trong học tập môn Toán, Tiếng Việt
202 Đặng Vũ Anh Thư 01/05/2009 4A Có tiến bộ trong học tập môn Toán, Tiếng Việt
203 Lê Hữu Trung 15/3/2009 4A Có tiến bộ trong học tập môn Toán, Tiếng Việt
204 Vũ Quốc Việt 06/01/2009 4A Có tiến bộ trong học tập môn Toán, Tiếng Việt
205 Triệu T Phương Chinh 25/09/2009 4B Có thành tích vượt trội về môn Tiếng Anh
206 Nguyễn Thị Thu Thủy 01/09/2009 4B Có thành tích vượt trội về môn Tiếng Anh
207 Bùi Anh Thư 06/12/2009 4B Có thành tích vượt trội về môn Tiếng Anh
208 Triệu Quang Phú 20/05/2009 4B Có thành tích vượt trội về môn Tiếng Anh
209 Nguyễn Thành Luân 19/06/2009 4B Có thành tích vượt trội về môn Tiếng Anh
210 Trần Thị Diệu Linh 30/09/2009 4B Có thành tích vượt trội về môn Tiếng Anh
211 Trần Đăng Khoa 27/01/2009 4B Có thành tích vượt trội về môn Tiếng Anh
212 Nguyễn Hà Trung Hiếu 08/01/2009 4B Có thành tích vượt trội về môn Tiếng Anh
213 Trần Thị Thu Hà 24/10/2009 4B Có thành tích vượt trội về môn Tiếng Anh
214 Nguyễn Trung Đức 10/02/2009 4B Có thành tích vượt trội về môn Tiếng Anh
215 Nguyễn Tiến Dũng 13/02/2009 4B Có thành tích vượt trội về môn Tiếng Anh
216 Phạm Tiến Đạt 05/01/2009 4C Có thành tích trong học tập môn Tiếng Việt và Khoa học
217 Nguyễn Việt Hưng 22/03/2009 4C Có thành tích trong học tập môn Toán và Khoa học
218 An Đức Đạt 15/06/2009 4C Có thành tích trong học tập môn Tiếng Việt và Khoa học
219 Vũ Văn Khang 22/09/2009 4C Có thành tích trong học tập môn Toán và Khoa học
220 Nguyễn Minh Đức 08/07/2009 4C Có thành tích trong học tập môn Tiếng Việt và Toán
221 Lưu Minh Nghĩa 21/08/2009 4C Có thành tích trong học tập môn Tiếng Việt và Toán
222 Trần Tuấn Tú 06/06/2009 4C Có thành tích trong học tập môn Tiếng Việt và Khoa học
223 Vũ Hồng Hoan 20/02/2008 5A Có thành tích vượt trội về môn Tiếng Việt và môn Toán
224 Đào Huy Hoàng 25/11/2008 5A Có thành tích vượt trội về môn Tiếng Việt và môn Toán
225 Nghiêm Thị Bích Ngọc 26/12/2008 5A Có thành tích vượt trội về môn Tiếng Việt
226 Nguyễn Thị Huyền Trang 13/11/2008 5A Có thành tích vượt trội về môn Tiếng Việt
227 Nghiêm Thị Thu Trang 27/02/2008 5A Có thành tích vượt trội về môn Tiếng Việt
228 Vũ Công Vinh 01/01/2008 5A Có thành tích vượt trội về môn Tiếng Việt
229 An Diệu Linh 19/04/2008 5A Có thành tích vượt trội về môn Tiếng Việt và môn Toán
230 Bùi Tiến Dũng 14/12/2008 5B Có thành tích vượt trội về môn Toán
231 Trần Trà My 23/08/2008 5B Có thành tích vượt trội về môn Tiếng Việt
232 Triệu Phương Thảo 23/09/2008 5B Có thà
vvvnh tích vượt trội về môn Tiếng Việt
233 Nguyễn Thị Thu Thương 23/12/2008 5B Có thành tích vượt trội về môn Toán
234 Bùi Ngọc Huyền Trang 01/06/2008 5B

Có thành tích vượt trội về môn Toán

Tác giả: Tiểu học A Châu Giang

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL