tin tức-sự kiện

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 - 2019

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH A CHÂU GIANG

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2018 - 2019

Căn cứThông tư số 41/2010/TT- BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học;

Căn cứ Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 / 7/ 2010 của Bộ GD&ĐT về việc “Ban hành điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên”;

Căn cứ công văn số 108/GD-GDTH ngày 05/10/2018 của Phòng GD&ĐT Duy Tiên về việc thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2018 - 2019;

Trường tiểu học A Châu Giang tiến hành Hội thi Giáo viên Giỏi cấp trường năm học 2018 - 2019 cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian:

Hội thi diễn ra từ ngày 13/10/2018 đến hết ngày 26/10/2018

2. Địa điểm: Trường tiểu học A Châu Giang

II. THÀNH PHẦN

1. Bà Vũ Thị Minh Huệ - Hiệu trưởng - Trưởng ban tổ chức Hội thi.

2. Bà Lê Thị Thúy - Phó hiệu trưởng – Phó trưởng ban.

3. Lê Thị Hương Thoa - Thư ký

Cùng Ban giám khảo Hội thi giáo viên giỏi cấp trường của Trường tiểu học A Châu Giang năm học 2018 - 2019.

III. NỘI DUNG:

  1. Công tác chuẩn bị cho Hội thi GV giỏi cấp trường

*Vào lúc 10h 00 phút ngày 10/10/2018

- Bà Vũ Thị Minh Huệ - Hiệu trưởng - Trưởng ban tổ chức - thông qua các quyết định về tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường.

-Thông qua danh sách giáo viên tham gia Hội giảng ( 16 giáo viên đủ điều kiện dự thi)

- Môn thi: Đạo đức lớp 2,3,4. Tự nhiên&Xã hội lớp 1,2,3; Khoa học; Lịch sử và Địa lý lớp 4,5; Thể dục; Mỹ thuật và Âm nhạc.

- Nội dung thi:

Mỗi giáo viên dự thi 3 nội dung:

+ Sáng kiến kinh nghiệm ( Kết quả sáng kiến được đánh giá trong năm học 2017 - 2018)

+ Mỗi giáo viên giảng dạy 2 tiết, trong đó 1 tiết tự chọn và 1 tiết bốc thăm.

+ Đề thi kiểm tra năng lực được trưởng Ban tổ chức duyệt và bí mật.

- Số lượng giáo viên tham gia Hội thi giáo viên giỏi cấp trường: 16 đồng chí

- Ngày thi kiểm tra năng lực lúc 7giờ 30 phút ngày 06/10/2018 tại phòng Hội đồng trường tiểu học A Châu Giang.

- Tiến hành dạy các tiết từ ngày 11/10/2018 đến ngày 26/10/2018.

2. Tiến hành Hội thi

Ngày 06/10/2018

- Tại phòng Hội đồng trường tiểu học A Châu Giang tổ chức thi kiểm tra năng lực cho giáo viên tham gia Hội giảng cấp trường năm học 2018 – 2019.

- Các giám khảo tiến chấm bài kiểm tra năng lực.

- Kết quả 16/16 giáo viên đạt điểm từ 8 trở lên. ( Thang điểm 10)

Ngày 11/10/2018 đến ngày 26/10/2018 giáo viên dạy thực hành các tiết tự chọn và bố thăm.

Kết quả cụ thể ( Có danh sách làm kèm theo)

+ Tổng số GV dự thi: 16/19 = 84,2% ( Trong đó 02 giáo viên chưa đủ số năm công tác và 01 giáo viên đang nghỉ chế độ thai sản)

+ Tổng số tiết xếp loại Giỏi: 25/32 =78,1%

+Tổng số tiết xếp loại Khá: 07/32 =21,9%

+ Số GV đạt Giáo viên giỏi cấp trường: 13/16 = 81,3%

3. Diễn biến bất thường: Không

4. Kiến nghị - đề xuất: Không

Biên bản kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 26/10/ 2018

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

HIỆU TRƯỞNG

VŨ THỊ MINH HUỆ LÊ THỊ HƯƠNG THOA

Tác giả: thchaugianga

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL