tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CHUẨN BỊ CHO NĂM HỌC MỚI 2018 - 2019

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG TH A CHÂU GIANG

Số: 28/KH-THACG

CỘNG HÒA XÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Châu Giang, ngày 19 tháng 8 năm 2018

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

CHUẨN BỊ CHO NĂM HỌC MỚI 2018 - 2019

Thực hiện Công văn số 65/PGD&ĐT-GDTH ngày 03/8/2018 của Phòng GD&ĐT Duy Tiên về việc tập huấn chuyên môn cho CBQL và giáo viên tiểu học năm học 2018 – 2019, trường tiểu học A Châu Giang xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn cấp trường như sau:

.I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục tổ chức, thực hiện và triển khai có hiệu quả mô hình trường học mới Việt Nam ( VNEN): tiếp tục tổ chức triển khai các phương pháp dạy học tích cực, các hoạt động trải nghiệm;

- Góp phần đẩy mạnh đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá và nâng cao chất lượng giáo dục;

- Thống nhất nội dung chuyên môn trước khi vào năm học 2018 - 2019.

- Ban lãnh đạo nhà trường chỉ đạo và chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện để buổi sinh hoạt chuyên môn đạt hiệu quả cao.

- Cán bộ quản lý, giáo viên dự giờ và rút kinh nghiệm tiết dạy. Thống nhất yêu cầu chuyên môn năm học 2018 - 2019.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN VÀ NỘI DUNG SINH HOẠT

1. Thời gian

Ngày 27 tháng 8 năm 2018

2. Địa điểm

Tại trường tiểu học A Châu Giang.

3. Thành phần dự.

Cán bộ quản lý và giáo viên toàn trường

4. Nội dung

- Dạy thể nghiệm 03 tiết lớp 5.

Trong đó:

Tiếng Việt: Bài 1A: Lời khuyên của Bác ( tiết 2)

Toán: Bài: Phân số thập phân (Tiết 1)

Lịch sử: Bài: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Xô- Viết Nghệ Tĩnh 1930 – 1931 (Tiết 3)

- Phân công giáo viên dạy:

+ Môn Toán: Đ/c Hoàng Thị Hải ( Tiết 1)

+ Môn Tiếng việt: Đ/c Nguyễn Tú Anh ( Tiết 2)

+ Môn Lịc sử: Đ/c Vũ Thị Thúy ( Tiết 3)

- Trao đổi về phương pháp, hình thức dạy học, đánh giá học sinh.

- Thống nhất chuyên môn thực hiện trong năm học 2018 - 2019.

- Phụ trách chung: Đ/c Lê Thị Thúy - Phó Hiệu trưởng

IV. LỊCH CỤ THỂ

Sáng ngày 27/8/2018 từ 7 giờ 15 phút ngày 27/8/2018

1. Ổn định tổ chức:

2. Dự giờ 3 tiết: Tiếng việt, Toán, Lịch sử lớp 5

3. Trao đổi, thảo luận về tiết dạy thể nghiệm; những ưu điểm và những vấn đề còn băn khoăn,vướng mắc của việc dạy học theo mô hình trường học mới, những kiến nghị, đề xuất.

Điều hành tổ chức trao đổi, thảo luận đồng chí Lê Thị Thúy - Phó hiệu trưởng.

Giáo viên dự phát biểu

4. Thống nhất chuyên môn thực hiện trong năm học 2018 - 2019.

Trên đây là kế hoạch sinh hoạt chuyên môn của trường Tiểu học A Châu Giang, đề nghị CBQL và giáo viên thực hiện theo đúng kế hoạch./.

Châu Giang, ngày 1 9 tháng 8 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Huệ

Tác giả: thchaugianga

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL