giới thiệu

Giới thiệu về trường Tiểu học A Châu Giang

Mời các bạn đến thăm trường Tiểu học A Châu Giang

Địa chỉ: Thôn Đọ xã Châu Giang huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam

1. Diện tích khuôn viên.

Nhà trường có 1 điểm trường. Tổng diện tích là 8886 m2. Môi trường xung quanh trường sạch, đẹp, an toàn, sân trường trồng nhiều cây bóng mát tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp thoáng mát thuận tiện cho học sinh học tập, vui chơi. Có sân chơi, sân tập thể dục, thể thao.

Trong đó:

+ Diện tích sân chơi 1908 m­­2

+ Diện tích sân tập: 1250 m­­2

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy nhà trường:

Tổng số cán bộ giáo viên và nhân viên: 29 đồng chí (Có 1 Hiệu trưởng, 2 phó hiệu trưởng)

Nhà trường có tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam: Chi bộ  độc lập với 16 đảng viên.

 Công đoàn: Gồm có 29 đồng chí. Tổ chức Công đoàn luôn đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh.

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có 11 đoàn viên, chi đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Sao nhi đồng Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác theo quy định hiện hành tại điều lệ trường tiểu học:

Nhà trường có các tổ chuyên  môn, tổ văn phòng và hoạt động theo quy định hiện hành tại điều lệ trường tiểu học:

- Tổ khối chuyên môn: Có 3 tổ

+ Tổ 1: Gồm 7 đ/c (3 giáo viên dạy lớp 1; 2 giáo viên dạy Âm nhạc, 2 giáo viên dạy thể dục). Đ/c Lê Thị Kim Thoa làm tổ trưởng.

+ Tổ 2+3: Gồm 8 đ/c (3 giáo viên dạy lớp 2; 3 giáo viên dạy lớp 3 và 1 giáo viên dạy Mĩ thuật). Đ/c Lê Thị Kim Dung  làm tổ trưởng.

+ Tổ 4+5: Gồm 8 đ/c (2 giáo viên lớp 5; 3 giáo viên lớp 5; 2 giáo viên Anh văn). Đ/c Hoàng Thị Hải làm tổ trưởng.

- Tổ văn phòng:  Nhà trường có tổ văn phòng gồm 3 người. Trong đó: 01 kế toán; 01nhân viên văn phòng; 01 nhân viên phụ trách thư viện, thiết bị. Tổ văn phòng đã thực hiện tốt, phát huy tối đa hiệu quả chất lượng công việc.

3. Trình độ đào tạo của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên:

Hiệu trưởng và 1 đồng chí phó hiệu trưởng đạt trình độ Đại học sư phạm tiểu học và đại học quản lý.

Đội ngũ giáo viên đứng lớp: 23 GV/ 14 lớp

Trong đó: Giáo viên văn hóa: 15đ/c; Giáo viên Âm Nhạc: 02đ/c; Giáo viên Mĩ thuật: 01đ/c; Giáo viên Thể dục: 02đ/c; Giáo viên dạy tin học: 01đ/c; Giáo viên dạy môn Anh Văn: 2 đ/c                  

Đại học sự phạm Tiểu học và đại học sư phạm ngoại ngữ: 11/23 đ/c= 47,8%.

Cao đẳng sư phạm : 10/23 đ/c =: 43,5 %.

TCHSP: 2/23 đ/c = 8,7 %.

Số giáo viên đạt trình độ chuẩn là 23/23 = 100%

Tổng số giáo viên đạt trình trên chuẩn là 21/23 = 91,3%

4. Thiết bị dạy học và hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học.  

- Các thiết bị:

+ Thiết bị đồng bộ: có đủ 1 bộ/ 1 lớp từ khối 1 đến khối 4. Tổng : 11 bộ.

+ Thiết bị lớp 5: 3bộ

+ Đàn oóc gan: 18 chiếc (15 chiếc dành cho học sinh học môn Âm nhạc).

Đàn piano kỹ thuật số: 01 chiếc 

- Các loại máy phục vụ công tác quản lý và giảng dạy.

+ Tổng số 21 máy vi tính (16 máy dùng cho việc dạy  học môn Tin học, 1 máy hoạt động  thư viện và 4 máy văn phòng có nối mạng 03 máy).

+ Máy in: 03 máy.

+ Máy chiếu đa năng: 02 cái

+ Máy chiếu H: 01 cái

5. Khối phòng, trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác.

Có đầy đủ các phòng theo quy định:       

- Phòng phục vụ học tập:

+ Phòng giáo dục nghệ thuật: 01 phòng.

+ Phòng học ngoại ngữ: 01 phòng.

+ Phòng máy tính: 01 phòng.

+  Phòng giáo dục học sinh khuyết tật: 01 phòng.

+ Phòng thư viện: 01 phòng.

+ Phòng thiết bị giáo dục: 01 phòng..

+ Phòng truyền thống và hoạt động Đội: 01 phòng.

+  Phòng đọc của học sinh và giáo viên: 02 phòng.

- Phòng hành chính quản trị:

          + Phòng hiệu trưởng: 01 phòng.

+ Phòng phó hiệu trưởng: 01 phòng.

+ Văn phòng: 01 phòng.

+ Phòng Y tế học đường: 01 phòng.

+ Phòng bảo vệ01 phòng.     

+  Phòng lưu trữ hồ sơ: 01 phòng.

Trường Tiểu học A Châu Giang được UBND tỉnh Hà Nam công nhận trường tiểu học đạt chuẩn mức độ II tháng 8 năm 2013Văn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL