Tổ chức

  • Ban lãnh đạo

  • Địa chỉ: Trường Tiểu học A Châu Giang
  • Email: thchaugiangadt@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513830481
TT Thông tin
1
Họ tên: Vũ Thị Minh Huệ Không có ảnh
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: vmhuec1cga@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0982349772
2
Họ tên: Nguyễn Thị Kiều Oanh Không có ảnh
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: ntkoanhc1cgb@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0387699217


Văn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL