tin tức-sự kiện

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2017-2018

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

NĂM HỌC 2017 - 2018

        Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp  công lập; thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 14/01/2016 của Bộ nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP; công văn hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo; công văn của Liên đoàn Lao động huyện Duy Tiên về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, ngày 29/9/2017, Nhà trường và Công đoàn trường Tiểu học B Châu Giang tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học  2017-2018.

            Về dự Hội nghị có 26 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

            Tại Hội nghị đồng chí Hoàng Thị Nguyên – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhà trường; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB, CC, VC, việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm học 2016-2017 và trình bày kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018. Trong năm học 2016-2017, nhà trường được xếp thứ 2/20 trường trong huyện: có 2 GV đạt danh hiệu GVG cấp Huyện; 85 HS đạt giải cấp Huyện, 5 HS đạt giải cấp Tỉnh trong các kì thi giải Toán, Tiếng Anh qua mạng và giao lưu Olimpic môn học ...Có được thành tích như vậy là do tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã đoàn kết, thống nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.  Bước vào năm học 2017-2018, với những chỉ tiêu, biện pháp được nêu, các cán bộ, giáo viên, nhân viên dân chủ bàn bạc, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện kế hoạch để đưa ra Nghị quyết cùng thực hiện trong năm học.

            Cũng tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Thúy – Chủ tịch Công đoàn nhà trường đã trình bày báo cáo tổng kết thi đua năm học 2016- 2017, xây dựng nội dung xét khen thưởng và dự kiến nội dung phong trào thi đua năm học 2017-2018, dự thảo giao ước thi đua. Hội nghị còn được nghe đồng chí Vũ Thanh Bình – Kế toán báo cáo về công tác tài chính, việc thự8c hiện thu chi ngân sách, thu chi các nguồn tài chính khác của nhà trường; đồng chí Lê Thị Bích Ngọc – Trưởng ban Thanh tra nhân dân đánh giá kết quả hoạt động của Ban Thanh tra năm học 2016-2017 và chương trình, công tác hoạt động  của Thanh tra nhân dân năm học 2017-2018.

              Hội nghị cũng nhất trí bầu Ban thanh tra nhân dân gồm 3 đồng chí: đồng chí Phạm Thị Toàn Gấm, đồng chí Lê Thị Bích Ngọc, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

              Bản giao ước thi đua giữa Hiệu trưởng và Chủ tịch công đoàn được ký trong sự chứng kiến của đông đủ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Đồng chí Nguyễn Hồng Thúy thay mặt đoàn Thư ký thông qua Nghị quyết Hội nghị với 100% ý kiến tán thành.

              Sau một thời gian làm việc nghiêm túc với những nội dung quan trọng được thảo luận và thông qua, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trường Tiểu học B Châu Giang đã kết thúc tốt đẹp. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cùng nhau quyết tâm đoàn kết, thống nhất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

Một số hình ảnh của Hội nghị

Đ/c Hoàng Thị Nguyên - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường trình bày kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018.

 

 
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy

Xem thêm

NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH
LỚP 1C KỂ CHUYỆN: DÊ ĐEN VÀ DÊ TRẮNG
GIAOLƯU CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG