tin tức-sự kiện

danh sách học sinh 2016-2017

Năm học 2016-2017 nhà trường có 21 lớp với 634 học sinh: K1: 4 lớp với 140 hs; K2: 4 lớp với 111 hs; K3: 4 lớp với 134 hs; K4: 5 lớp với 135 học sinh; K5: 4 lớp với 114 học sinh

Tác giả: TH B Châu Giang

Xem thêm

GIAOLƯU CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG