tin tức-sự kiện

TẬP HUẤN CHUẨN HIỆU TRƯỞNG, CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

TẬP HUẤN

CHUẨN HIỆU TRƯỞNG VÀ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

NĂM HỌC 2018-2019

           Để thống nhất cách đánh giá Chuẩn hiệu trưởng và Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trong năm học 2018-2019, ngày 4/5/2019 Trường tiểu học B Châu Giang tiến hành tập huấn triển khai cách đánh giá tới toàn thể giáo viên trong nhà trường.

         Cô giáo Nguyễn Thị Thúy - Tổ trưởng tổ chuyên môn 2,3 triển khai nội dung tập huấn Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT quy định Chuẩn hiệu trưởng CSGDPT và Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên CSGDPT gồm các nội dung:

        1.Giới thiệu Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT quy định Chuẩn hiệu trưởng CSGDPT.

       2. Hướng dẫn tự đánh giá , đánh giá theo Chuẩn hiệu trưởng.

      3. Giới thiệu Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên CSGDPT.

     4.  Hướng dẫn tự đánh giá , đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

      Sau khi nghe hướng dẫn một cách tổng quan về cách đánh giá, các tổ thảo luận về các nội dung vừa tập huấn:

          * Ý kiến của đồng chí Gấm:

          Việc lựa chọn minh chứng có nhất thiết phải căn cứ theo những gợi ý minh chứng đã đưa ra trong Công văn số 4529 và Công văn số 4530 không?

  * Ý kiến đồng chí Lan Anh:

            Đánh giá Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, với tiêu chí 1 của Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo, giáo viên lựa chọn minh chứng là Biên bản họp cha mẹ học sinh có phù hợp không?

        * Ý kiến của đồng chí Hải:

           Làm thế nào để tự đánh giá giáo viên khách quan, công bằng?

Sau các ý kiến thảo luận trao đổi đồng chí Phan Bích Hằng – Phó hiệu trưởng giải đáp và thống nhất một số nội dung và kết luận buổi tập huấn.

        - Đánh giá Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, với tiêu chí 1 của Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo, giáo viên có thể lựa chọn minh chứng là Biên bản họp cha mẹ học sinh nhưng trong biên bản cần có phần ý kiến nhận xét, đánh giá của phụ huynh về giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn.

- Để tự đánh giá, đánh giá giáo viên khách quan, công bằng, người đánh giá cần phải căn cứ vào các minh chứng, không đánh giá dựa theo cảm tính.

           - Đánh giá Chuẩn cần bám sát vào các tiêu chí trong Công văn số 4529 và Công văn số 4530. Minh chứng ví dụ trong Công văn số 4529 và Công văn số 4530 chỉ mang tính chất gợi ý. Việc lựa chọn và sử dụng các minh chứng trong quá trình đánh giá cần phù hợp với thực tiễn của nhà trường và địa phương đảm bảo theo quy định tại các Thông tư.

             Buổi tập huấn kết thúc tốt đẹp. Với một tinh thần học tập nghiêm túc và cầu thị, các cán bộ, giáo viên nhà trường đã hiểu và nắm được cách đánh giá Chuẩn hiệu trưởng, hiệu phó và Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Phạm Thị Chung

Xem thêm

NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH
LỚP 1C KỂ CHUYỆN: DÊ ĐEN VÀ DÊ TRẮNG
GIAOLƯU CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG