tin tức-sự kiện

HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2019-2020

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN

NĂM HỌC 2019-2020

           Thực hiện công văn 126/PGDĐT-GDTH ngày 14 tháng 10 năm 2019 về việc thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2019-2020, trường Tiểu học B Châu Giang căn cứ vào kết quả thi GVG cấp trường chọn cử 3 cô giáo tham dự hội thi GVG cấp Huyện

            1. Cô giáo Trần Thị Vân – Giáo viên dạy lớp 4

            2. Cô giáo Nguyễn Thị Thu – Giáo viên dạy lơp 1

            3. Cô giáo Nguyễn Thanh Mai – Giáo viên dạy môn Tiếng Anh

             Hội thi nhằm tuyển chọn, công nhận và tuyên dương giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi. Biểu dương những tập thể có cách làm sáng tạo, đạt kết quả tốt; nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục của mỗi nhà trường. Đánh giá thực trạng năng lực, việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy học trong việc thực hiện chương trình giáo dục tiểu học, mô hình VNEN, giúp các cấp quản lý có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho giáo viên đồng thời có tác dụng giáo dục; khuyến khích, động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy, đáp ứng nội dung đổi mới giáo dục phổ thông.

          Mỗi GV dự thi 3 nội dung:  Nộp 01 sáng kiến kinh nghiệm; làm 01 bài kiểm tra năng lực; thực hành 02 tiết dạy theo môn đăng ký (01 tiết tự chọn và 01 tiết bốc thăm)

Cô giáo Trần Thị Vân trong tiết dạy Toán 5

Cô giáo Nguyễn Thị Thu trong tiết dạy Tiếng Việt 1

         Với tinh thần quyết tâm của các cô và sự tham gia hỗ trợ tích cực của Ban lãnh đạo, tổ tư vấn của nhà trường mà 3 cô giáo đã hoàn thành xuất sắc 3 nội dung thi.

           Cả 3 cô giáo đều đạt danh hiệu: “Giáo viên giỏi cấp Huyện năm học 2019-2020”. Và thật vinh dự cô giáo Nguyễn Thanh Mai đạt giải Nhì và cũng là cô giáo trẻ nhất Hội thi; cô giáo Nguyễn Thị Thu đạt giải Ba; cô giáo Trần Thị Vân đạt giải Khuyến khích. Thành tích của các cô  đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua “Hai tốt” trong nhà trường.

 

Tác giả: Phan Bích Hằng

Xem thêm

NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH
LỚP 1C KỂ CHUYỆN: DÊ ĐEN VÀ DÊ TRẮNG
GIAOLƯU CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG