Thứ sáu, 18/10/2019 23:42:30

Tin nổi bật

Thứ sáu, 18/10/2019 23:42:30

Cụ LÝ TRẦN THẢN -vị tư giảng của chúa Trịnh
Múa Cô giáo em là hoa êban-Trường TH Châu Sơn
Múa: Lúa mùa duyên thắm - Trường Th Châu Sơn
Ngày hội đến trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Báo cáo cơ sở vật chất, chất lượng Giáo dục- Đào tạo

Trường Tiểu học Châu Sơn Báo cáo cơ sở vật chất, chất lượng Giáo dục- Đào tạo.

BÁO CÁO CƠ SỞ VẬT CHẤT, ĐỘI NGŨ

Trường Tiểu học Châu Sơn báo cáo Cơ sở vật chất, đội ngũ... Xin mời xem ở tệp đính kèm.

CÔNG KHAI CÔNG TÁC TÀI CHÍNH NĂM 2018

Trường Tiểu học Châu Sơn công khai công tác tài chính năm 2018. Xin mời xem ở tệp đính kèm.

Thông tư 22

Thông tư 22 bổ sung, sửa đổi cho thông tư 30

Thực hiện Thông tư 30

Cả nước tiếp tục thực hiện Thông tư 30
Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

SVddoongj
Qua báo đài
Trường Châu sơn
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác