Cụ LÝ TRẦN THẢN -vị tư giảng của chúa Trịnh
Múa Cô giáo em là hoa êban-Trường TH Châu Sơn
Múa: Lúa mùa duyên thắm - Trường Th Châu Sơn
Ngày hội đến trường
Cháu ngoan Bác Hồ- TH Châu Sơn
  

Xem thêm

Liệt kê theo:
Chọn tuần: