Tin tức/(Trường THCS Yên Nam)/TIN MỚI/
TỔNG KẾT HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 – 2020

TRƯỜNG THCS YÊN NAM TỔ CHỨC THÀNH CÔNG

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2019 – 2020

Thực hiện Kế hoạch năm học 2019 - 2020 và sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Duy Tiên về việc tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường năm học 2019 – 2020, Trường THCS Yên Nam đã tổ chức Hội thi  “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường năm học 2019 – 2020.

          Hội thi là một hoạt  động chuyên môn nghiệp vụ của nhà trường được tổ chức định kỳ mỗi năm một lần dưới sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Duy Tiên. Hội thi

đã tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học. Đồng thời tạo khí thế thi đua trong nhà trường; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo. Qua Hội thi, nhà trường  phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên trong trường, từ đó các giáo viên tích cực bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho của bản thân, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

Hội thi  “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường năm học 2019 – 2020 của trường THCS Yên Nam đã kết thúc thành công với kết quả như sau:

- Số lượng giáo viên đăng ký tham gia hội thi: 17 giáo viên 

- Số lượng giáo viên đủ điều kiện tham gia hội thi: 17 giáo viên.

- Số lượng giáo viên không đủ điều kiện tham gia hội thi: 0

- Số lượng giáo viên được công nhận là "Giáo viên dạy giỏi" cấp trường năm học 2019 - 2020: 17 đồng chí.

          Sau đây là một số hình ảnh Hội thi:

Các đ/c làm bài dự thi năng lực:

 

 

 

 

 

Thực hiện bài dạy trên lớp:

 

 

 

 

 

Tác giả: BGH
Cụ LÝ TRẦN THẢN -vị tư giảng của chúa Trịnh
Múa Cô giáo em là hoa êban-Trường TH Châu Sơn
Múa: Lúa mùa duyên thắm - Trường Th Châu Sơn
Ngày hội đến trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Báo cáo cơ sở vật chất, chất lượng Giáo dục- Đào tạo

Trường Tiểu học Châu Sơn Báo cáo cơ sở vật chất, chất lượng Giáo dục- Đào tạo.

SƠ KẾT 2 NĂM THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI

Dự án Mô hình trường học mới (GPE-VNEN) là Dự án về Sư phạm

BÁO CÁO CƠ SỞ VẬT CHẤT, ĐỘI NGŨ

Trường Tiểu học Châu Sơn báo cáo Cơ sở vật chất, đội ngũ... Xin mời xem ở tệp đính kèm.

CÔNG KHAI CÔNG TÁC TÀI CHÍNH NĂM 2018

Trường Tiểu học Châu Sơn công khai công tác tài chính năm 2018. Xin mời xem ở tệp đính kèm.

BÁO CÁO CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018 - 2019

Trường tiểu học Châu Sơn báo cáo Quy chế công khai năm học 2018 - 2019. Xin mời các bạn đọc ở tệp đính kèm.
Xem thêm...