Tin tức/(Trường THCS Tiên Ngoại)/Lịch công tác/
Lịch công tác tuần 30

Lịch công tác tuần 30 tháng 3 năm 2016

TRƯỜNG THCS TIÊN NGOẠI

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 30

THỨ/NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

2

14

3

 

 

- Dạy và học theo TKB

- Ký GA

 

- Dạy thêm

 

3

15

3

 

 

- Dạy và học theo TKB

 

- Dạy thêm

4

16

3

 

 

- Dạy và học theo TKB

 

- BDHSG

 

5

17

3

 

 

- Dạy và học theo TKB

             - Ký GA

 

- PĐHSYK

 

6

18

3

 

 

- Dạy và học theo TKB

 

 

- BDHSG

 

7

19

3

 

 

Dạy và học theo TKB

 

 

 

CN

20

3

 

 

 

 

 

Tác giả: THCS Tiên Ngoại
Cụ LÝ TRẦN THẢN -vị tư giảng của chúa Trịnh
Múa Cô giáo em là hoa êban-Trường TH Châu Sơn
Múa: Lúa mùa duyên thắm - Trường Th Châu Sơn
Ngày hội đến trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Báo cáo cơ sở vật chất, chất lượng Giáo dục- Đào tạo

Trường Tiểu học Châu Sơn Báo cáo cơ sở vật chất, chất lượng Giáo dục- Đào tạo.

SƠ KẾT 2 NĂM THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI

Dự án Mô hình trường học mới (GPE-VNEN) là Dự án về Sư phạm

BÁO CÁO CƠ SỞ VẬT CHẤT, ĐỘI NGŨ

Trường Tiểu học Châu Sơn báo cáo Cơ sở vật chất, đội ngũ... Xin mời xem ở tệp đính kèm.

CÔNG KHAI CÔNG TÁC TÀI CHÍNH NĂM 2018

Trường Tiểu học Châu Sơn công khai công tác tài chính năm 2018. Xin mời xem ở tệp đính kèm.

BÁO CÁO CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018 - 2019

Trường tiểu học Châu Sơn báo cáo Quy chế công khai năm học 2018 - 2019. Xin mời các bạn đọc ở tệp đính kèm.
Xem thêm...