Tin tức/(Trường TH Bạch Thượng)/Hoạt động đội/
Đại Hội Liên Đội

Đại Hội Liên Đội Trường Tiểu Học Bạch Thượng

Năm học 2016 - 2017

Mở đầu chương trình là một số tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội

Sau phần văn nghệ là phần nghi lễ chào cờ

Đưa dự kiến đoàn chủ tịch ở phiên trù bị

Đoàn chủ tịch lên làm việc

 Liên đội phó thay mặt BCH Liên đội lên trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác Đội nhiềm kỳ 2015 - 2016 và chương trình hoạt động của Liên đội nhiệm kỳ 2016 - 2017.

Tiếp theo bầu BCH Liên đội nhiệm kỳ 2016-2017

BCH Liên đội mới ra mắt

Đại biểu cấp trên phát biểu và tặng hoa

Chị Tổng phụ trách giao nhiệm vụ cho ban chỉ huy Liên đội mới

Tác giả: TH Bach Thượng
Cụ LÝ TRẦN THẢN -vị tư giảng của chúa Trịnh
Múa Cô giáo em là hoa êban-Trường TH Châu Sơn
Múa: Lúa mùa duyên thắm - Trường Th Châu Sơn
Ngày hội đến trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Báo cáo cơ sở vật chất, chất lượng Giáo dục- Đào tạo

Trường Tiểu học Châu Sơn Báo cáo cơ sở vật chất, chất lượng Giáo dục- Đào tạo.

SƠ KẾT 2 NĂM THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI

Dự án Mô hình trường học mới (GPE-VNEN) là Dự án về Sư phạm

BÁO CÁO CƠ SỞ VẬT CHẤT, ĐỘI NGŨ

Trường Tiểu học Châu Sơn báo cáo Cơ sở vật chất, đội ngũ... Xin mời xem ở tệp đính kèm.

CÔNG KHAI CÔNG TÁC TÀI CHÍNH NĂM 2018

Trường Tiểu học Châu Sơn công khai công tác tài chính năm 2018. Xin mời xem ở tệp đính kèm.

BÁO CÁO CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018 - 2019

Trường tiểu học Châu Sơn báo cáo Quy chế công khai năm học 2018 - 2019. Xin mời các bạn đọc ở tệp đính kèm.
Xem thêm...