Tin tức/(Trường TH Yên Nam)/Tin tức - Sự kiện/
Công văn tập huấn chuyên môn cho chuyên viên, giáo viên Tiếng Anh tiểu học của Sở GD&ĐT Hà Nam.

Công văn số 1278/SGDĐT - GDTH ngày 06/8/2018  của Sở GD&ĐT Hà Nam.v/v tập huấn chuyên môn cho chuyên viên, giáo viên Tiếng Anh tiểu học

Tác giả: Trường Tiểu học Yên Nam
http://hanam.edu.vn/data/108740321607870059/tintuc/files/04.2019/CV 1278 c%E1%BB%A7a S%E1%BB%9F vv t%E1%BA%ADp hu%E1%BA%A5n CM cho CV-GV ti%E1%BA%BFng Anh.pdf
Cụ LÝ TRẦN THẢN -vị tư giảng của chúa Trịnh
Múa Cô giáo em là hoa êban-Trường TH Châu Sơn
Múa: Lúa mùa duyên thắm - Trường Th Châu Sơn
Ngày hội đến trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Báo cáo cơ sở vật chất, chất lượng Giáo dục- Đào tạo

Trường Tiểu học Châu Sơn Báo cáo cơ sở vật chất, chất lượng Giáo dục- Đào tạo.

SƠ KẾT 2 NĂM THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI

Dự án Mô hình trường học mới (GPE-VNEN) là Dự án về Sư phạm

BÁO CÁO CƠ SỞ VẬT CHẤT, ĐỘI NGŨ

Trường Tiểu học Châu Sơn báo cáo Cơ sở vật chất, đội ngũ... Xin mời xem ở tệp đính kèm.

CÔNG KHAI CÔNG TÁC TÀI CHÍNH NĂM 2018

Trường Tiểu học Châu Sơn công khai công tác tài chính năm 2018. Xin mời xem ở tệp đính kèm.

BÁO CÁO CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018 - 2019

Trường tiểu học Châu Sơn báo cáo Quy chế công khai năm học 2018 - 2019. Xin mời các bạn đọc ở tệp đính kèm.
Xem thêm...