Tin tức/(Trường TH Châu Sơn)/Tin tức - Sự kiện/
GIAO LƯU TIẾNG ANH CỤM 4
GIAO LƯU TIẾNG ANH CỤM 4

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Duy tiên, thực hiện kế hoạch năm học của trường Tiểu học Châu Sơn, ngày 27 và 28 tháng 3 năm 2015 trường Tiểu học Châu Sơn tham gia giao lưu Tiếng Anh cấp tiểu học tại trường Tiểu học Yên Nam. Tham dự buổi giao lưu, trường Tiểu học Châu Sơn đã chon cử 3 học sinh tiêu biểu của khối lớp 5 tham dự gồm các em Trần Thị Minh Anh, Trần Thị Phượng và Lê Thị Thùy Linh. Trải qua các phần thi do ban tổ chức yêu cầu, kết quả em Trần thị Minh Anh xếp thứ 4 trong tổng số 12 học sinh trong cụm 4 tham dự và được chọn để tham dự giao lưu Tiếng Anh cấp Huyện.


3 HS tiêu biểu của trường TH Châu Sơn


Cô giáo Hoàng Thị Thu Hà và các em trong đội tuyển

TH Châu Sơn


Tác giả: TH CHÂU SƠN

Xem thêm

Cụ LÝ TRẦN THẢN -vị tư giảng của chúa Trịnh
Múa Cô giáo em là hoa êban-Trường TH Châu Sơn
Múa: Lúa mùa duyên thắm - Trường Th Châu Sơn
Ngày hội đến trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Báo cáo cơ sở vật chất, chất lượng Giáo dục- Đào tạo

Trường Tiểu học Châu Sơn Báo cáo cơ sở vật chất, chất lượng Giáo dục- Đào tạo.

SƠ KẾT 2 NĂM THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI

Dự án Mô hình trường học mới (GPE-VNEN) là Dự án về Sư phạm

BÁO CÁO CƠ SỞ VẬT CHẤT, ĐỘI NGŨ

Trường Tiểu học Châu Sơn báo cáo Cơ sở vật chất, đội ngũ... Xin mời xem ở tệp đính kèm.

CÔNG KHAI CÔNG TÁC TÀI CHÍNH NĂM 2018

Trường Tiểu học Châu Sơn công khai công tác tài chính năm 2018. Xin mời xem ở tệp đính kèm.

BÁO CÁO CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018 - 2019

Trường tiểu học Châu Sơn báo cáo Quy chế công khai năm học 2018 - 2019. Xin mời các bạn đọc ở tệp đính kèm.
Xem thêm...