Tin tức/(Trường TH Châu Sơn)/Tin tức - Sự kiện/
BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ 2016

            Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-PGDĐT ngày 1/7/2016 của Phòng GD&ĐT Duy Tiên về việc bồi dưỡng chính trị hè  năm 2016 cho cán bộ quản lý, giáo viên trong toàn huyện. Sáng ngày 02/08/2016  tại phòng họp nhà trường Tiểu học xã Châu Sơn các cán bộ giáo viên của 3 nhà trường: Tiểu học Châu Sơn, THCS Châu Sơn và Mầm non Châu Sơn đã tham dự lớp bồi dưỡng chính trị hè của phòng GD&ĐT Duy Tiên tổ chức thông qua hình thức  lớp học trực tuyến. Các cán bộ, giáo viên đã  chú ý lắng nghe và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ  học tập.

 

          Lớp bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ - giáo viên -  nhân viên nhằm quán triệt các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng;  tình hình an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế, Nghị quyết số 29-NQ/TW  về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục nhằm tăng cường công tác chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị. Bên cạnh đó, nâng cao ý thức chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm của công dân, trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi thầy, cô giáo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện nhà.

 

 

 

Tác giả: TH Châu Sơn

Xem thêm

Cụ LÝ TRẦN THẢN -vị tư giảng của chúa Trịnh
Múa Cô giáo em là hoa êban-Trường TH Châu Sơn
Múa: Lúa mùa duyên thắm - Trường Th Châu Sơn
Ngày hội đến trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Báo cáo cơ sở vật chất, chất lượng Giáo dục- Đào tạo

Trường Tiểu học Châu Sơn Báo cáo cơ sở vật chất, chất lượng Giáo dục- Đào tạo.

SƠ KẾT 2 NĂM THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI

Dự án Mô hình trường học mới (GPE-VNEN) là Dự án về Sư phạm

BÁO CÁO CƠ SỞ VẬT CHẤT, ĐỘI NGŨ

Trường Tiểu học Châu Sơn báo cáo Cơ sở vật chất, đội ngũ... Xin mời xem ở tệp đính kèm.

CÔNG KHAI CÔNG TÁC TÀI CHÍNH NĂM 2018

Trường Tiểu học Châu Sơn công khai công tác tài chính năm 2018. Xin mời xem ở tệp đính kèm.

BÁO CÁO CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018 - 2019

Trường tiểu học Châu Sơn báo cáo Quy chế công khai năm học 2018 - 2019. Xin mời các bạn đọc ở tệp đính kèm.
Xem thêm...