10/01/2020

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN NĂM 2020

Tác giả: TH Châu Sơn

07/01/2020

TRƯỜNG TH CHÂU SƠN TỔ CHỨC TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT VÒNG GIAO LƯU CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 - 2020

Tác giả: TH Châu Sơn

07/12/2019

TRƯỜNG TH CHÂU THAM GIA HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CÂP HUYỆN

Tác giả: TH Châu Sơn

01/12/2019

TRƯỜNG TH CHÂU SƠN TỔ CHỨC GIAO IOE VÒNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 - 2020

Tác giả: TH Châu Sơn

22/11/2019

GIAO THỬ TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT VÒNG CẤP TRƯỜNG

Tác giả: TH Châu Sơn

19/11/2019

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÂU SƠN GIAO LƯU VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11

Tác giả: TH Châu Sơn

24/10/2019

TRƯỜNG TH CHÂU SƠN TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI NĂM HỌC 2019 - 2020

Tác giả: TH Châu Sơn

10/10/2019

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÂU SƠN Nhiệm kì 2019 - 2020

Tác giả: TH Châu Sơn

28/09/2019

Trường Tiểu học Châu Sơn tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019 - 2020

Tác giả: TH Châu Sơn

05/09/2019

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÂU SƠN KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020

Tác giả: TH Châu Sơn

Cụ LÝ TRẦN THẢN -vị tư giảng của chúa Trịnh
Múa Cô giáo em là hoa êban-Trường TH Châu Sơn
Múa: Lúa mùa duyên thắm - Trường Th Châu Sơn
Ngày hội đến trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Báo cáo cơ sở vật chất, chất lượng Giáo dục- Đào tạo

Trường Tiểu học Châu Sơn Báo cáo cơ sở vật chất, chất lượng Giáo dục- Đào tạo.

SƠ KẾT 2 NĂM THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI

Dự án Mô hình trường học mới (GPE-VNEN) là Dự án về Sư phạm

BÁO CÁO CƠ SỞ VẬT CHẤT, ĐỘI NGŨ

Trường Tiểu học Châu Sơn báo cáo Cơ sở vật chất, đội ngũ... Xin mời xem ở tệp đính kèm.

CÔNG KHAI CÔNG TÁC TÀI CHÍNH NĂM 2018

Trường Tiểu học Châu Sơn công khai công tác tài chính năm 2018. Xin mời xem ở tệp đính kèm.

BÁO CÁO CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018 - 2019

Trường tiểu học Châu Sơn báo cáo Quy chế công khai năm học 2018 - 2019. Xin mời các bạn đọc ở tệp đính kèm.
Xem thêm...