24/10/2019

TRƯỜNG TH CHÂU SƠN TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI NĂM HỌC 2019 - 2020

Tác giả: TH Châu Sơn

10/10/2019

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÂU SƠN Nhiệm kì 2019 - 2020

Tác giả: TH Châu Sơn

28/09/2019

Trường Tiểu học Châu Sơn tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019 - 2020

Tác giả: TH Châu Sơn

05/09/2019

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÂU SƠN KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020

Tác giả: TH Châu Sơn

29/05/2019

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÂU SƠN TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018 - 2019

Tác giả: TH Châu Sơn

16/05/2019

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÂU SƠN THAM GIA HỘI THI GIÁO VIÊN LÀM TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI GIỎI

Tác giả: TH Châu Sơn

23/04/2019

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÂU SƠN ĐÓN ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐỘI

Tác giả: TH Châu Sơn

08/03/2019

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÂU SƠN KỶ NIỆM NGÀY 8/3

Tác giả: TH Châu Sơn

10/02/2019

Trường Tiểu học Châu Sơn tham gia Tết trồng Cây

Tác giả: TH Châu Sơn

31/01/2019

LỄ SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019

Tác giả: TH Châu Sơn

Cụ LÝ TRẦN THẢN -vị tư giảng của chúa Trịnh
Múa Cô giáo em là hoa êban-Trường TH Châu Sơn
Múa: Lúa mùa duyên thắm - Trường Th Châu Sơn
Ngày hội đến trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Báo cáo cơ sở vật chất, chất lượng Giáo dục- Đào tạo

Trường Tiểu học Châu Sơn Báo cáo cơ sở vật chất, chất lượng Giáo dục- Đào tạo.

SƠ KẾT 2 NĂM THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI

Dự án Mô hình trường học mới (GPE-VNEN) là Dự án về Sư phạm

BÁO CÁO CƠ SỞ VẬT CHẤT, ĐỘI NGŨ

Trường Tiểu học Châu Sơn báo cáo Cơ sở vật chất, đội ngũ... Xin mời xem ở tệp đính kèm.

CÔNG KHAI CÔNG TÁC TÀI CHÍNH NĂM 2018

Trường Tiểu học Châu Sơn công khai công tác tài chính năm 2018. Xin mời xem ở tệp đính kèm.

BÁO CÁO CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018 - 2019

Trường tiểu học Châu Sơn báo cáo Quy chế công khai năm học 2018 - 2019. Xin mời các bạn đọc ở tệp đính kèm.
Xem thêm...