tin tức-sự kiện

VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG

Ngày 28/8/2019 các em đội văn nghệ trường Tiểu học Châu Sơn tham gia chương trình văn nghệ chào mừng Hội nghị tọa đàm của Hội Khuyến học Thành phố về chuyên đề “Thành phố Phủ Lý với công tác phát triển Giáo dục - Đào tạo và xây dựng xã hội học tập”

Tác giả: THCS

Xem thêm