tin tức-sự kiện

TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

Thực hiện Công văn số 1434/SGDĐT- GDTXCN ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam; Kế hoạch số 130/KH-BCĐXDXHHT ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phủ Lý về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 và Khai giảng năm học mới”. Chiều 01, 02/10/2018 trường Tiểu học Châu Sơn đã tham gia Lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 và Khai giảng năm học mới”tại trung tâm học tập cộng đồng phường Châu Sơn và tổ chức hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời” tại trường Tiểu học Châu Sơn.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI LỄ

Tác giả: THCS

Xem thêm