tin tức-sự kiện

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN THỨC NĂM HỌC 2019 - 2020

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Thành phố Phủ Lý, được sự nhất trí của Đảng ủy - HĐND - UBND phường Châu Sơn. Chiều ngày 08/10/2019 trường Tiểu học Châu Sơn đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019 - 2020.

Về dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Tuyết - Phó Chủ tịch UBND phường và 34 đồng chí cán bộ, công chức, viên chức nhà trường.

Hội nghị đã diễn ra trang trọng với các phần nội dung:

1. Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu

2. Bầu đoàn chủ toạ và thư ký Hội nghị

3. Thông qua chương trình Hội nghị

4. Báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học vừa qua và phương hướng nhiệm vụ năm học mới

5. Báo cáo ngân sách việc thu chi quản lý và sử dụng quỹ tự có, quỹ phúc lợi

6. Báo cáo kết quả mởi Hội nghị CBCCVC ở các tổ, tập hợp ý kiến tham gia và những kiến nghị của CBCCVC

7. Báo cáo hoạt động của Ban TTND

8. CBCCVC thảo luận bàn biện pháp thực hiện kế hoạch

9. Thủ trưởng giải đáp thắc mắc kiến nghị của CBCCVC

10. Đại biểu cấp trên phát biểu

11. Hiệu trưởng nêu những nhiệm vụ chủ yếu, những nội quy, quy chế, quy định mới về khen thưởng, kỷ luật, sở dụng quỹ phúc lợi, thống nhất quy chế chi tiêu nội bộ

12. Thông qua giao ước thi đua và ký kết giáo ước thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch công đoàn

13. Biểu quyết chỉ tiêu

14. Thông qua Nghị quyết Hội nghị

15. Phát động thi đua và bế mạc Hội nghị

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ

Tác giả: THCS

Xem thêm