Tổ chức

  • BAN GIÁM HIỆU

  • Địa chỉ: Lê Lợi - Châu Sơn - Phủ Lý - Hà Nam
  • Email: Thchauson@phuly.deu.vn
  • Điện thoại: 03513854087
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Huyền Không có ảnh
Vị trí: HIỆU TRƯỞNG
Email: ynguyenphuly@gmail.com
Điện thoại: 0987 985 799
2
Họ tên: Phạm Thị Huyên Không có ảnh
Vị trí: Phó Hiệu trưởng
Email: pthuyen65c1cs@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0988833709