Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
THCS
Công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trườ... Chi tiết
2020-04-30
03/KH-LĐ
Kế hoạch về việc tổ chức Chương trình 'V... Chi tiết
2019-09-09
02/KH-LĐ
Kế hoạch triển khai chương trình Rèn luyện độ... Chi tiết
2019-08-29
12/KH-LĐ
Kế hoạch tổ chức ngày hội 'Thiếu nhi vui k... Chi tiết
2018-03-05
06/KH-LĐ
KÊ HOẠCH TỔ CHỨC PHONG TRÀO 'HŨ GẠO TÌNH TH... Chi tiết
2018-01-29
SỐ 05-KH/LĐ
Kế hoạch tổ chức Hội thi hát Quốc ca, Đội ca... Chi tiết
2017-11-29
Số 01/KH-LĐ ngày 06/10/2017
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI N... Chi tiết
2017-10-06
Số 02/KH-LĐ ngày 06/10/2017
KẾ HOẠCH THI VIẾT NHẬT KÝ LÀM THEO LỜI BÁC NĂM... Chi tiết
2017-10-06
Số 04/KH-CĐCS
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2017 - 2... Chi tiết
2017-10-05
Số: 52/KH-THCS ngµy 03/10/2017
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 20... Chi tiết
2017-10-03
Số:22/2016/TT-BGDĐT
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của ... Chi tiết
2016-09-22
30/2014/TT-BGDĐT
V/v Đánh giá học sinh Tiểu học... Chi tiết
2014-08-28
Số: 52/2012/TT-BGDĐT
Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng ph... Chi tiết
2012-12-19