Bạn cần biết

CÔNG KHAI VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2017 - 2018

  PHÒNG GD &ĐT HUYỆN LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ CHÍNH LÝ

THÔNG BÁO

Công khai về chất lượng đào tạo năm học 2018 - 2019

Môn học

Tổng số

Chia ra

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

1. Xếp loại học tập

 

 

 

 

 

 

Toán

663

140

134

126

132

131

Chia ra: - Hoàn thành tốt

338

97

65

65

58

53

 - Hoàn thành

324

42

69

61

74

78

 - Chưa hoàn thành

1

1

 

 

 

 

Tiếng Việt

663

140

134

126

132

131

Chia ra: - Hoàn thành tốt

333

95

63

75

46

54

 - Hoàn thành

329

44

71

51

86

77

 - Chưa hoàn thành

1

1

 

 

 

 

Đạo đức

663

140

134

126

132

131

Chia ra: - Hoàn thành tốt

342

59

80

80

68

55

 - Hoàn thành

320

80

54

46

64

76

 - Chưa hoàn thành

1

1

 

 

 

 

Tự nhiên - Xã hội

400

140

134

126

x

x

Chia ra: - Hoàn thành tốt

171

60

59

52

x

x

 - Hoàn thành

229

80

75

74

x

x

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

x

x

Khoa học

263

x

x

x

132

131

Chia ra: - Hoàn thành tốt

137

x

x

x

75

62

 - Hoàn thành

126

x

x

x

57

69

 - Chưa hoàn thành

 

x

x

x

 

 

Lịch sử & Địa lí

263

x

x

x

132

131

Chia ra: - Hoàn thành tốt

145

x

x

x

75

70

 - Hoàn thành

118

x

x

x

57

61

 - Chưa hoàn thành

 

x

x

x

 

 

Âm nhạc

663

140

134

126

132

131

Chia ra: - Hoàn thành tốt

239

53

52

54

35

45

 - Hoàn thành

424

87

82

72

97

86

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

Mĩ thuật

663

140

134

126

132

131

Chia ra: - Hoàn thành tốt

243

56

52

54

35

46

 - Hoàn thành

420

84

82

72

97

85

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

Thủ công, Kĩ thuật

663

140

134

126

132

131

Chia ra: - Hoàn thành tốt

259

49

60

54

41

55

 - Hoàn thành

404

91

74

72

91

76

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

Thể dục

663

140

134

126

132

131

Chia ra: - Hoàn thành tốt

243

56

53

53

35

46

 - Hoàn thành

420

84

81

73

97

85

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

Ngoại ngữ

663

140

134

126

132

131

Chia ra: - Hoàn thành tốt

247

79

62

38

54

14

 - Hoàn thành

415

60

72

88

78

117

 - Chưa hoàn thành

1

1

 

 

 

 

Tiếng dân tộc

 

 

 

 

 

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

 

 

 

 

 

 

 - Hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

Tin học

 

 

 

 

 

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

 

 

 

 

 

 

 - Hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

2. Về năng lực

 

 

 

 

 

 

Tự phục vụ

663

140

134

126

132

131

Chia ra: - Tốt

401

79

89

79

83

71

 - Đạt

261

60

45

47

49

60

 - Cần cố gắng

1

1

 

 

 

 

Hợp tác

663

140

134

126

132

131

Chia ra: - Tốt

396

79

84

79

83

71

 - Đạt

266

60

50

47

49

60

 - Cần cố gắng

1

1

 

 

 

 

Tự học giải quyết vấn đề

663

140

134

126

132

131

Chia ra: - Tốt

386

79

77

79

84

67

 - Đạt

276

60

57

47

48

64

 - Cần cố gắng

1

1

 

 

 

 

3. Về phẩm chất

 

 

 

 

 

 

Chăm học chăm làm

663

140

134

126

132

131

Chia ra: - Tốt

400

79

90

79

83

69

 - Đạt

262

60

44

47

49

62

 - Cần cố gắng

1

1

 

 

 

 

Tự tin trách nhiệm

663

140

134

126

132

131

Chia ra: - Tốt

374

81

70

79

76

68

 - Đạt

288

58

64

47

56

63

 - Cần cố gắng

1

1

 

 

 

 

Trung thực, kỷ luật

663

140

134

126

132

131

Chia ra: - Tốt

405

87

83

79

86

70

 - Đạt

257

52

51

47

46

61

 - Cần cố gắng

1

1

 

 

 

 

Đoàn kết, yêu thương

663

140

134

126

132

131

Chia ra: - Tốt

418

87

91

79

89

72

 - Đạt

244

52

43

47

43

59

 - Cần cố gắng

1

1

 

 

 

 

4. Số học sinh không đánh giá

 

 

 

 

 

 

Tổng hợp kết quả cuối năm

663

140

134

126

132

131

Chia ra:  - Hoàn thành chương trình lớp học

662

139

134

126

132

131

 - Chưa hoàn thành chương trình lớp học

1

1

 

 

 

 

Trong đó:   + Chưa hoàn thành nhưng được lên lớp

 

 

 

 

 

 

+ Ở lại lớp

1

1

 

 

 

 

+ Rèn luyện trong hè

 

 

 

 

 

 

Khen thưởng

285

78

57

61

38

51

- Giấy khen cấp trường

283

78

57

61

37

50

 - Giấy khen cấp trên

2

 

 

 

1

1

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 111

Tổng lượng truy cập: 244743