Các thủ tục hành chính

THÔNG BÁO VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THEO THÔNG TƯ 22

Từ 16/11/2016 thực hiện đánh giá học sinh theo thông tư 22

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG           TƯ SỐ 30/2014/TT-BGDĐT NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Hãy tải tệp đính kèm để xem hướng dẫn cụ thể.

data/17823131737845852875/thongbao/thong-tu-22-2016-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-danh-gia-hoc-sinh-tieu-hoc-kem-theo-thong-tu-30-2014-tt-bgddt.doc

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 39

Tổng lượng truy cập: 256395