Tin tức : THỜI KHÓA BIỂU/

THỜI KHÓA BIỂU MÔN ÍT GIỜ Thực hiện từ 5/11/2018

THỜI KHÓA BIỂU MÔN ÍT GIỜ - Thực hiện từ 5/11/2018 

Môn Mĩ Thuật

Tên GV

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Thắm

 

2A (2B)

4A (4B)

3A (3B)

1C (2C)

 

2A (2B)

4A (4B)

3A (3B)

1C (2C)

 

 

1A (1B)

5A (5B)

 

 

 

1A (1B)

5A (5B)

 

Thúy

 

2D (2E)

5C (5D)

 

 

 

2D (2E)

5C (5D)

 

 

4C (4D)

1D (1E)

 

 

3C (3D)

4C (4D)

1D (1E)

 

 

3C (3D)

 

Môn Âm Nhạc

Tên GV

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Thành

 

 

3B

2C

3C

3A

2E

1B

 

2D

2A

3D

 

1C

1D

 

 

1A

2B

1E

 

Luyến

 

4D

5A

4B

 

 

 

5B

 

5C

 

 

 

4A

 

 

4C

 

 

5D

 

 

 

 

 

 

Môn Thể dục

Tên GV

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

Sáng

 

1B

5A

2A

2B

2A

3B

2C

4B

3A

3A

1A

2B

3B

5A

5B

5B

4B

5B

2C

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

4A

 

 

 

 

1C

 

 

Hiệp

Sáng

 

5C

2D

 

5D

2D

4D

1D

3D

4C

5D

4C

3D

3C

5C

1E

3C

2E

2E

4D

 

 
Môn Tiếng Anh

Tên GV

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t­ư

Thứ năm

Thứ sáu

Huyền

Sáng

 

3A

3D

3A

3B

 

3A

3D

3A

3B

3C

3B

1D

4B

3A

3C

3B

1D

4B

3A

 

Chiều

3D

4A

1C

3C

1E

3D

4A

1C

3C

1E

 

4B

4B

 

 

Châm

Sáng

 

1A

2B

 

 

 

1A

2B

 

 

2A

1B

2C

 

 

2A

1B

2C

 

 

 

Chiều

2D

2E

 

 

 

2D

2E

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang

Sáng

 

4C

5B

 

5D

 

 

4C

5B

 

5D

 

5A

4D

 

 

5C

 

5A

4D

 

 

5C

 

 

 

thchinhly

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 47

Tổng lượng truy cập: 230048