Tin tức : THỜI KHÓA BIỂU/

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1 NĂM HỌC 2018 - 2019

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1 NĂM HỌC 2018 - 2019

(Áp dụng từ tháng 9/2018)

LỚP 1A

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

SÁNG

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Thể dục

MT (1)- HĐTN

GDLS

GDLS

TNXH

Tiếng Việt

MT (1)- HĐTN

Toán

Toán

Luyện Toán

Tiếng Việt

Toán

Âm nhạc

Thủ công

SHTT

CHIỀU

Toán

 

 

 

 

ATGT

 

 

 

 

LTV

 

 

 

 

 

LỚP 1B

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

SÁNG

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Anh

MT (2)- HĐTN

GDLS

GDLS

Toán

Tiếng Anh

MT (2)- HĐTN

Toán

Toán

Luyện Toán

Thể dục

Âm nhạc

TNXH

Thủ công

SHTT

CHIỀU

Toán

 

 

 

 

ATGT

 

 

 

 

LTV

 

 

 

 

 

LỚP 1C

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

SÁNG

Âm nhạc

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Thể dục

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Thủ công

GDLS

MT (1)- HĐTN

GDLS

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Toán

MT (1)- HĐTN

Toán

Tiếng Anh

Tiếng Việt

TNXH

Toán

Luyện Toán

SHTT

CHIỀU

Toán

 

 

 

 

ATGT

 

 

 

 

LTV

 

 

 

 

 

LỚP 1D

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

SÁNG

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Anh

GDLS

Toán

Tiếng Anh

Luyện Toán

Thể dục

Toán

MT (1)- HĐTN

Toán

Thủ công

Âm nhạc

TNXH

MT (1)- HĐTN

GDLS

SHTT

CHIỀU

Toán

 

 

 

 

ATGT

 

 

 

 

LTV

 

 

 

 

 

LỚP 1E

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

SÁNG

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Thể dục

GDLS

Toán

GDLS

Âm nhạc

Tiếng Việt

Toán

MT (2)- HĐTN

Toán

Luyện Toán

Tiếng Việt

TNXH

MT (2)- HĐTN

Thủ công

SHTT

CHIỀU

Toán

 

 

 

 

ATGT

 

 

 

 

LTV

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:

 - Tiết Mĩ thuật: hai tuần dồn lại thành 2 tiết liền nhau và dạy trong một tuần. Nếu tuần thứ nhất đã học hai tiết thì tuần sau thay thế bằng môn học Hoạt động Trải nghiệm

- Tiết MT (1): Lớp đó dạy ở các tuần lẻ; tiết MT (2): dạy ở các tuần chẵn.

thchinhly

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 35

Tổng lượng truy cập: 228319