Tin tức : THỜI KHÓA BIỂU/

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5 HỌC 2 BUỔI/NGÀY

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5 NĂM HỌC 2018-2019

Áp dụng từ 5/11/2018

Lớp 5A

 

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chào cờ

    Toán

Thể dục

Toán

Toán

Tập đọc

    LTVC

Âm nhạc

Tập đọc

LTVC

     Toán

Khoa học

Tiếng Anh

Mĩ thuật - Kỹ thuật

Thể dục

   Đạo đức

Lịch sử

Tiếng Anh

Mĩ thuật - Kỹ thuật

Khoa học

Chiều

Tiếng Anh

BD Toán

Toán

BD T.Anh

BD Toán

Tiếng Anh

BD T.Việt

Kể chuyện

TLV

TLV

   Chính tả

HĐTN

KNS

Địa lý

SHTT

 

Lớp 5B

 

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chào cờ

    Toán

Tiếng Anh

 Tập đọc

Toán

Tiếng Anh

   Chính tả

Tiếng Anh

       Toán

LTVC

Tiếng Anh

Khoa học

Âm nhạc

Kỹ thuật -Mĩ thuật

Khoa học

Thể dục

Thể dục

Toán

Kỹ thuật -Mĩ thuật

TLV

Chiều

Tập đọc

BD Toán

Kể chuyện

TLV

BD T.Việt

     Toán

LTVC

BD Toán

BD T.Anh

Địa lý

   Đạo đức

HĐTN

KNS

Lịch sử

SHTT

 

Lớp 5C

 

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chào cờ

Thể dục

Mĩ thuật - Kỹ thuật

       Toán

Tiếng Anh

Tập đọc

    Toán

Mĩ thuật - Kỹ thuật

LTVC

Tiếng Anh

Toán

    LTVC

     Toán

TLV

Thể dục

   Đạo đức

Khoa học

    Tập đọc

Địa lý

Âm nhạc

Chiều

Chính tả

BD Toán

Tiếng Anh

BD Toán

BD T.Anh

Lịch sử

Kể chuyện

Tiếng Anh

BD T. Việt

Toán

HĐTN

KNS

TLV

Khoa học

SHTT

 

Lớp 5D

 

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chào cờ

    Toán

Kỹ thuật - Mĩ thuật

       Toán

Thể dục

Tập đọc

    Chính tả

Kỹ thuật - Mĩ thuật

LTVC

Âm nhạc

Thể dục

Khoa học

Toán

TLV

Tiếng Anh

 Toán

LTVC

Kể chuyện

Địa lý

Tiếng Anh

Chiều

BD Toỏn

Tiếng Anh

Tập đọc

BD Toán

Toán

BD T. Việt

Tiếng Anh

TLV

Khoa học

BD T.Anh

Đạo đức

HĐTN

Lịch sử

KNS

SHTT

 

 

 

thchinhly

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 5

Tổng lượng truy cập: 229707