Tin tức : HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN/

Thi GVG cấp huyện

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-PGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ vào kế hoạch số 01/KH-THCL ngày 20 tháng 9 năm 2016 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 đã được PGD&ĐT phê duyệt;

Với mục đích nhằm góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; tạo điều kiện cho giáo viên thể hiện năng lực, học tập trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, khuyến khích, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo. Đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Năm học 2016 - 2017 trường Tiểu học xã Chính Lý đã chọn 3 giáo viên tham gia cuộc thi giáo viên giỏi cấp huyện với 3 môn học.

- Môn Khoa học: Cô giáo Nguyễn Thị Huyền

- Môn Tiếng Anh: Cô giáo Trần Thị Hòa

- Môn Thể dục: Thầy giáo Nguyễn Đắc Chinh

Trong các giờ giảng của nhà trường, có nhiều giờ được BGK đánh giá cao.

 

thchinhly

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 39

Tổng lượng truy cập: 256395