Tin tức : THỜI KHÓA BIỂU/

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3 (Áp dụng từ 5/ 11 / 2018)

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3

(Áp dụng từ 5/ 11 / 2018)

Lớp 3A

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Sáng

Chào cờ

Tiếng Anh

Tiếng  Việt

MT (1)- T.công

Âm nhạc

Toán

Tiếng Anh

Tiếng  Việt

MT (1)- T.công

Thể dục

Thể dục

Tiếng  Việt

Toán

Toán

Tiếng Anh

TNXH

Tiếng  Việt

Đạo đức

TNXH

Tiếng Anh

Chiều

Tiếng  Việt

Toán

BD TV

Tiếng  Việt

Toán

Tiếng  Việt

KNS

BD Toán

Tiếng  Việt

KNS

BD Toán

BD TV

HĐTN

BD Toán

SHTT

 

Lớp 3B

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Sáng

Chào cờ

Âm nhạc

Toán

T.Công – MT(2)

Tiếng Anh

Toán

Thể dục

Đạo đức

T.công – MT(2)

Tiếng Anh

Tiếng  Việt

Tiếng Anh

Tiếng  Việt

Thể dục

Tiếng  Việt

Tiếng  Việt

Tiếng Anh

Tiếng  Việt

Toán

Tiếng  Việt

Chiều

BD Toán

Toán

KNS

Tiếng  Việt

Toán

BD TV

BD TV

BD Toán

Tiếng  Việt

HĐTN

TNXH

KNS

TNXH

BD Toán

 SHTT

 

Lớp 3C

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Sáng

Chào cờ

Tiếng  Việt

Tiếng  Việt

Âm nhac

Tiếng  Việt

Toán

Tiếng  Việt

Tiếng  Việt

Toán

Tiếng  Việt

Tiếng Anh

Toán

Toán

Thể dục

MT(1)- T.công

Tiếng Anh

Thể dục

TNXH

Đạo đức

MT(1)- T.công

Chiều

Tiếng  Việt

BD TV

BD TV

Tiếng Anh

Toán

Tiếng  Việt

KNS

BD Toán

Tiếng Anh

HĐTN

BD Toán

TNXH

KNS

BD Toán

SHTT

 

Lớp 3D

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Sáng

Chào cờ

Toán

Tiếng Anh

Toán

Tiếng  Việt

Toán

TNXH

Tiếng Anh

Thể dục

Tiếng  Việt

Âm nhạc

Tiếng  Việt

Thể dục

Tiếng  Việt

T.công -MT(2)

Đạo đức

Tiếng  Việt

Toán

Tiếng  Việt

T.công-MT(2)

Chiều

Tiếng Anh

BDTV

Tiếng  Việt

BDTV

Toán

Tiếng Anh

BD Toán

Tiếng  Việt

BD Toán

HĐTN

TNXH

KNS

BD Toán

KNS

SHTT

 

Lưu ý:

 - Tiết Mĩ thuật: hai tuần dồn lại thành 2 tiết liền nhau và dạy trong một tuần. Nếu tuần thứ nhất đã học hai tiết thì tuần sau thay thế bằng môn học Hoạt động Trải nghiệm

- Tiết MT (1): Lớp đó dạy ở các tuần lẻ; tiết MT (2): dạy ở các tuần chẵn.

thchinhly

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 32

Tổng lượng truy cập: 228316