Tin tức : THỜI KHÓA BIỂU/

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4 (Thực hiện từ tuần 9)

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4

(Dạy 10 buổi/tuần) Thực hiện từ 5/11/2018

Lớp 4A

 

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chào cờ

Toán

Mĩ thuật(Kĩ thuật)

Tiếng Anh

T. Việt

T. Việt

Đạo đức

Mĩ thuật(Kĩ thuật)

Tiếng Anh

T. Việt

T. Việt

T. Việt

T. Việt

Âm nhạc

Toán

Toán

Địa lý

Toán

Thể dục

Khoa học

Chiều

Toán

Tiếng Anh

T. Việt

T. Việt

Luyện T. Việt

Lịch sử

Tiếng Anh

Thể dục

Luyện Toán

HĐ trải nghiệm

KNS

Khoa học

Luyện Toán

KNS

Sinh hoạt

 
Lớp 4B

 

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chào cờ

Toán

Mĩ thuật(Kĩ thuật)

Âm nhạc

T. Việt

T. Việt

Đạo đức

Mĩ thuật(Kĩ thuật)

Thể dục

T. Việt

T. Việt

T. Việt

Toán

Tiếng Anh

Toán

Toán

Địa lý

Thể dục

Tiếng Anh

Khoa học

Chiều

Toán

T. Việt

T. Việt

T. Việt

Luyện T. Việt

Lịch sử

Khoa học

Luyện Toán

Luyện Toán

HĐ trải nghiệm

KNS

Tiếng Anh

Tiếng Anh

KNS

Sinh hoạt

Lớp 4C

 

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chào cờ

Tiếng Anh

T. Việt

Toán

T. Việt

Toán

Tiếng Anh

T. Việt

T. Việt

Thể dục

Mĩ thuật(Kĩ thuật)

Thể dục

Toán

Tiếng Anh

Toán

Mĩ thuật(Kĩ thuật)

Âm nhạc

Lịch sử

Tiếng Anh

Khoa học

Chiều

T. Việt

T. Việt

Khoa học

T. Việt

Luyện T. Việt

T. Việt

Toán

Luyện Toán

Luyện Toán

HĐ trải nghiệm

KNS

Đạo đức

Địa lý

KNS

Sinh hoạt

Lớp 4D

 

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

 

Âm nhạc

T. Việt

Tiếng Anh

T. Việt

Toán

Thể dục

T. Việt

Tiếng Anh

Toán

Mĩ thuật(Kĩ thuật)

Tiếng Anh

Toán

T. Việt

Khoa học

Mĩ thuật(Kĩ thuật)

Tiếng Anh

Lịch sử

Toán

Thể dục

Chiều

T. Việt

T. Việt

Khoa học

T. Việt

Luyện T. Việt

T. Việt

Toán

Luyện Toán

Luyện Toán

HĐ trải nghiệm

KNS

Đạo đức

Địa lý

KNS

Sinh hoạt

 

thchinhly

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 60

Tổng lượng truy cập: 228687