Tin tức : THỜI KHÓA BIỂU/

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4 NĂM HỌC 2019-2020

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4 NĂM HỌC 2019-2020

(Áp dụng từ tháng 9/2019)

LỚP 4A

 

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

SÁNG

Mĩ thuật

Thể dục

T. Việt

Tiếng Anh

T. Việt

Đạo đức T. Việt

T. Việt

Tiếng Anh

T. Việt

Toán

T. Việt Toán Âm nhạc

Toán

T. Việt Lịch sử Khoa học Thể dục

Khoa học

       

 

CHIỀU

Toán

 

Tiếng Anh

 

Toán

T. Việt  

Tiếng Anh

 

Địa lí

ATGT

 

Kĩ thuật

 

HĐ trải nghiệm

 

LỚP 4B

 

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

SÁNG

Đạo đức

Toán

T. Việt Thể dục T. Việt
Mĩ thuật

T. Việt

T. Việt

Âm nhạc T. Việt
T. Việt

T. Việt

Toán

Tiếng Anh Toán

Toán

Thể dục

Khoa học Tiếng Anh Khoa học

 

 

 

   

CHIỀU

Tiếng Anh  

T. Việt

 

Toán

Tiếng Anh

 

Lịch sử

 

Địa lý

ATGT

 

Kĩ thuật

 

HĐ trải nghiệm

 

LỚP 4C

 

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

SÁNG

T. Việt

Tiếng Anh

T. Việt

Mĩ thuật

Thể dục

T. Việt

Tiếng Anh

Toán

Kĩ thuật T. Việt

Toán

Thể dục

Tiếng Anh Toán

T. Việt

Đạo đức Âm nhạc Tiếng Anh

T. Việt

Khoa học

 

     

 

CHIỀU

Toán

 

T. Việt

 

Toán

T. Việt

 

Lịch sử

 

Địa lý

ATGT

 

Khoa học

 

HĐ trải nghiệm

 

LỚP 4D

 

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

SÁNG

T. Việt

Toán

T. Việt

Toán

Âm nhạc
T. Việt T. Việt

T. Việt

T. Việt

Thể dục

Thể dục

Tiếng Anh

Toán

Mĩ thuật

Tiếng Anh
Đạo đức

Tiếng Anh

Khoa học Kĩ thuật Tiếng Anh
       

 

CHIỀU

Toán

 

T. Việt

 

Toán

T. Việt   Lịch sử  

Địa lý

ATGT

 

Khoa học

 

HĐ trải nghiệm
 

thchinhly

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 4

Tổng lượng truy cập: 229706