Tin tức : THỜI KHÓA BIỂU/

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1 HỌC 2 BUỔI/NGÀY

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1 HỌC 2 BUỔI/NGÀY

(Áp dụng từ 5/11/2018)

Lớp 1A

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

SÁNG

Chào cờ

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Thể dục

MT (1)- T Công

Toán

Toán

Toán

Âm nhạc

MT (1)- T Công

BDTV

QBPCCE

CHIỀU

BDTV

Tiếng Việt

Toán

BDTV

BDTV

BD Toán

Tiếng Việt

BD Toán

BD Toán

BD Toán

GDLS

HĐTN

GDLS

TNXH

HĐTT

 

Lớp 1B

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

SÁNG

Chào cờ

Thể dục

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Âm nhạc

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Anh

MT (2)- T Công

Toán

Toán

Toán

Tiếng Anh

MT (2)- T Công

BD Toán

QBPCCE

CHIỀU

BDTV

Tiếng Việt

Toán

BDTV

BDTV

BD Toán

Tiếng Việt

BDTV

BD Toán

BD Toán

GDLS

HĐTN

GDLS

TNXH

HĐTT

 

Lớp 1C

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

SÁNG

Chào cờ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

MT (1)-TC

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

MT (1)-TC

Tiếng Việt

Toán

Âm nhạc

Toán

Tiếng Việt

Toán

QBPCCE

Toán

GDLS

Tiếng Việt

CHIỀU

BDTV

BDTV

Tiếng Anh

BDTV

BDTV

BD Toán

BD Toán

Tiếng Anh

BD Toán

BD Toán

GDLS

HĐTN

Thể dục

TNXH

HĐTT

 

Lớp 1D

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

SÁNG

Chào cờ

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Thể dục

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

MT (1)- T Công

Tiếng Anh

Âm nhạc

QBPCCE

Toán

MT (1)- T Công

Tiếng Anh

Toán

Toán

CHIỀU

BDTV

GDLS

Tiếng Việt

BDTV

BDTV

BD Toán

BDTV

Tiếng Việt

BD Toán

BD Toán

GDLS

HĐTN

BD Toán

TNXH

HĐTT

 

Lớp 1E

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

SÁNG

Chào cờ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

MT (2)- T Công

Toán

Toán

Toán

 

Thể dục

MT (2)- T Công

BDTV

Âm nhạc

QBPCCE

 

CHIỀU

Toán

BDTV

BDTV

BDTV

Tiếng Anh

BD Toán

BD Toán

BD Toán

BD Toán

Tiếng Anh

GDLS

HĐTN

GDLS

TNXH

HĐTT

               
 

Lưu ý:

 - Tiết Mĩ thuật: hai tuần dồn lại thành 2 tiết liền nhau và dạy trong một tuần. Nếu tuần thứ nhất đã học hai tiết thì tuần sau thay thế bằng môn học Thủ công.

- Tiết MT (1): Lớp đó dạy ở các tuần lẻ; tiết MT (2): dạy ở các tuần chẵn.

 

thchinhly

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 49

Tổng lượng truy cập: 230050