• Chi bộ nhà trường
  • Địa chỉ: Tiểu học Chính Lý
  • Email: c1chinhly@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513874015
TT Thông tin
1 Họ tên: Ngô Thị Tiểu Thúy Anh
Năm sinh: 20/09/1965
Vị trí: Bí thư chi bộ
Email: c1chinhly@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0123457989
2 Họ tên: Nguyễn Thị Nụ Anh
Năm sinh: 10/02/1966
Vị trí: Phó bí thư
Email: ntnu66c1hly@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0168424115
3 Họ tên: Lê Thị Hồng Luyện Anh
Năm sinh: 03/12/1964
Vị trí: Chi ủy
Email: c1chinhly@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0988321005
4 Họ tên: Lê Thị Hà Anh
Năm sinh: 15/12/1979
Vị trí: Đảng viên
Email: ltha79c1chi@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0988002130
5 Họ tên: Bùi Thị Hồng Luyến Anh
Năm sinh: 15/5/1984
Vị trí: Đảng viên
Email: c1hungly@hanam.edu.vn
Điện thoại: 03513871805
6 Họ tên: Vũ Hưng nguyên Anh
Năm sinh: 28/11/1973
Vị trí: Đảng viên
Email: vuhungnguyen1@gmail.com
Điện thoại: 0988002130
7 Họ tên: Nguyễn Thị Bích Hạnh Anh
Năm sinh: 24/12/1974
Vị trí: Đảng viên
Email: ntbhanh74c1chi@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0942367075
8 Họ tên: Lê Thị Nga Anh
Năm sinh: 11/02/1986
Vị trí: Đảng viên
Email: c1chinhly@hanam.edu.vn
Điện thoại: 03513871805
9 Họ tên: Phạm Thị Ánh Nguyệt Anh
Năm sinh: 14/01/1979
Vị trí: Đảng viên
Email: nguyethungly@gmail.com
Điện thoại: 01697838306
10 Họ tên: Đào Thị Mai Thanh Anh
Năm sinh: 20/10/1976
Vị trí: Đảng viên
Email: dtmthanh@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0986668381
11 Họ tên: Phạm Quang Tú Anh
Năm sinh: 14/02/1982
Vị trí: Đảng viên
Email: c1chinhly@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0916597550
12 Họ tên: Đỗ Thị Thùy Vân Anh
Năm sinh: 01/04/1974
Vị trí: Đảng viên
Email: c1hungly@hanam.edu.vn
Điện thoại: 03513871805
13 Họ tên: Nguyễn Thị Thành Anh
Năm sinh: 01/01/1982
Vị trí: Đảng viên
Email: c1chinhly@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0946529595
14 Họ tên: Lương Thị Thường Anh
Năm sinh: 11/08/1970
Vị trí: Đảng viên
Email: ltthuong70c1chi@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01643287270

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 39

Tổng lượng truy cập: 256395