Bạn cần biết

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin Năm học 2019 - 2020

KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin Năm học 2019 - 2020

KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020

KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020

LỊCH KIỂM TRA NỘI BỘ ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019-2020

(Kèm theo Kế hoạch số 23/KH-THCL ngày 28/9/2019 của trường Tiểu học xã Công Lý)

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CỦA HIỆU TRƯỞNG NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CỦA HIỆU TRƯỞNG NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới

Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới

KẾ HOẠCH Tổ chức dạy giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Năm học 2019-2020

Tổ chức dạy giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Năm học 2019-2020

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019 - 2020

Bảng phân công chuyên môn năm học 2019 - 2020

KẾ HOẠCH BA CÔNG KHAI CỦA NHÀ TRƯỜNG

KẾ HOẠCH BA CÔNG KHAI CỦA NHÀ TRƯỜNG

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2019-2020

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2019-2020

THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2019-2020

THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2019-2020

THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, Năm học 2019-2020

THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, Năm học 2019-2020

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 2019

CÁC BIỂU MẪU CÔNG KHAI THEO TT36

CÔNG KHAI CÁC NỘI DUNG THEO TT36

CÁC BIỂU MẪU CÔNG KHAI THEO TT36

BÁO CÁO CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2017-2018

CÁC BIỂU MẪU CÔNG KHAI THEO TT09

BÁO CÁO CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2017-2018

CÁC BIỂU MẪU CÔNG KHAI THEO TT09

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016

CÁC BIỂU MẪU CÔNG KHAI THEO TT09

BÁO CÁO CÔNG KHAI THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2017

CÁC BIỂU MẪU CÔNG KHAI THEO TT09

BÁO CÁO CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM HỌC 2016-2017

BÁO CÁO CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM HỌC 2016-2017

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2015-2016

Năm học 2015-2016, trường Tiểu học Công Lý có 45 CB, GV, NV..

BÁO CÁO CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2016-2017

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2016-2017

BÁO CÁO DỰ TOÁN, QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 2015

BÁO CÁO DỰ TOÁN, QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 2015

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 62

Tổng lượng truy cập: 183897