Thông báo

THÔNG BÁO GIỜ VÀO HỌC


Từ 16/10/2016, nhà trường thực hiện giờ học hàng ngày như sau:

- Thứ 2: Buổi sáng vào học từ7 giờ 00 phút, kết thúc vào 10 giờ 40 phút

- Thứ 3, 4, 5, 6: Buổi sáng từ 7 giờ 15 phút kết, thúc vào 10 giờ 45 phút

- Các buổi chiều trong tuần: Vào học từ 14 giờ 00 phút, kết thúc vào 16 giờ 45 phút

Trân trọng thông báo!


Tải về

Thông báo khác

Xem thêm...
Liên hoan văn nghệ 2020
Liên hoan văn nghệ 2020
Hội thi GVCN giỏi năm học 2019 - 2020
Văn nghệ 20/11
Trò chơi dân gian chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11