QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ VIOLYMPIC TOÁN QUA MẠNG INTERNET NĂM HỌC 2018-2019

data/8785366916103140707/thongbao/QD%20so%20293%20kq%20thi%20VI%29LYMPIC%20nam%202019.pdf

KẾT QUẢ IOE CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2016-2017

data/8785366916103140707/thongbao/Tieng%20Anh%203.pdf

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 – 2020

data/8785366916103140707/thongbao/KE%20HOACH%20THI%20TRANG%20NGUYEN%20TV%20CAP%20TRUONG.doc

KẾT QUẢ GIAO LƯU VĂN NGHỆ 2016-2017

data/8785366916103140707/thongbao/TH%20K%C3%8AT%20QU%E1%BA%A2%20VN%2020-11.%2016-17.xls

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017

data/8785366916103140707/thongbao/Ke%20hoach%20t%E1%BB%95ch%E1%BB%A9c%20lien%20hoan%20tieng%20hat%20dan%20ca%2016-17.doc

KẾT QUẢ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2017-2018

data/8785366916103140707/thongbao/Tong%20hop%20ket%20qua%20Hoi%20thi%20GVCN.pdf

KẾT QUẢ KHUI HEO ĐẤT NĂM HỌC 2016-2017

data/8785366916103140707/thongbao/HEO%20DAT%202016-2017.xls

KẾT QUẢ CÁC CUỘC THI TIẾNG ANH CẤP TỈNH

data/8785366916103140707/thongbao/DANH%20SACH%20HOC%20SINH%20TIENG%20ANH%20DAT%20GIAI%20CAP%20TINH%20%281%29.xls

KẾ HOẠCH HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG 2016-2017

data/8785366916103140707/thongbao/KH%20to%20chuc%20HKPD%202016%20-%202017%20truong.doc

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2019 - 2020

data/8785366916103140707/thongbao/KH%20tuyen%20sinh%20lop%201%20nam%20hoc%202019-2020.doc

Tổng hợp kết quả đánh giá giữa học kì I từ khối 1 đến khối 5

data/8785366916103140707/thongbao/TONG%20HOP%20KQ%20DANH%20GIA%20%20GIUA%20HK1%2019-20%20%28CONG%20LY%29%20%281%29.xls

KẾT QUẢ OLIPMPIC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 CẤP HUYỆN

data/8785366916103140707/thongbao/Tieng%20Viet%205.pdf

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIAO LƯU BÁO TƯỜNG 20-11

data/8785366916103140707/thongbao/KH%20THI%20BAO%20TUONG%202015%20-%202016.doc

KẾT QUẢ THI TDTT CẤP HUYỆN 2016-2017

data/8785366916103140707/thongbao/Tong%20hop%20ket%20qua%20thi%20HSG%20TDTT%20cap%20TH%20%281%29.pdf

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ, MĨ THUẬT, TDTT CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

data/8785366916103140707/thongbao/K%E1%BA%BE%20HO%E1%BA%A0CH%20HO%E1%BA%A0T%20%C4%90%E1%BB%98NG%20TR%E1%BA%A2I%20NGHI%E1%BB%86M%20G%E1%BB%ACI%20GV.doc

KẾ HOẠCH THI BÁO TƯỜNG CHÀO MỪNG NGÀY 20-11-2018

data/8785366916103140707/thongbao/KH%20THI%20BAO%20TUONG%202018%20-%202019.doc

THÔNG BÁO GIỜ VÀO HỌC

data/8785366916103140707/thongbao/Thong%20bao%20gio%20vao%20hoc.doc

LÀM HỐ SƠ CHUYỂN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC HÈ 2017

data/8785366916103140707/thongbao/Cong%20van%20so%20309%20Lam%20ho%20so%20xin%20chuyen%20don%20vi%20cong%20tac%20%282%29.pdf

KẾ HOẠCH GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

data/8785366916103140707/thongbao/Ke%20hoach%20t%E1%BB%95ch%E1%BB%A9c%20lien%20hoan%20tieng%20hat%20dan%20ca%202018-2019.doc

KẾT QUẢ THI TOÁN QUA MẠNG INTERNET KHỐI 4, 5 NĂM HỌC 2018-2019

data/8785366916103140707/thongbao/KET%20QUA%20HOC%20SINH%20DU%20THI%20TOAN%20TA%204%2C%20TOAN%20TV%205%20THI%20QG%2018-19.xls

KẾ HOẠCH GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CẤP TRƯỜNG

data/8785366916103140707/thongbao/Ke%20hoach%20t%E1%BB%95ch%E1%BB%A9c%20lien%20hoan%20tieng%20hat%20dan%20ca%2017-18.doc

KẾT QUẢ VIOLIMPIC TOAN KHỐI 4

data/8785366916103140707/thongbao/Lop%204%20%281%29.pdf

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI BÁO TƯỜNG CHÀO MỪNG NGÀY 20-11-2017

data/8785366916103140707/thongbao/KH%20THI%20BAO%20TUONG%202017%20-%202018.doc

KẾT QUẢ THI OLYMPIC MÔN HỌC KHỐI 5 CẤP TỈNH

data/8785366916103140707/thongbao/DS%20DAT%20GIA%20CAP%20TINH%202015-2016%20%283%29.xls

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG NĂM HỌC 2018-2019

data/8785366916103140707/thongbao/KH%20to%20chuc%20HKPD%202018%20-%202019%20truong.doc

KẾT QUẢ THI VIẾT VỀ TẤM GƯƠNG NHÀ GIÁO VIỆT NAM

data/8785366916103140707/thongbao/Ket%20qua%20cuoc%20thi%20Tam%20guong%20nha%20giao%20Viet%20Nam.pdf

KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET CẤP TỈNH

data/8785366916103140707/thongbao/DS%20HSG%20dat%20giai%20to%C3%A1n%20qua%20internet%20%281%29.xls

KẾT QUẢ CUỘC THI NHỮNG TẤM GƯƠNG LÀM THEO BÁC

data/8785366916103140707/thongbao/Ket%20qua%20cuoc%20thi%20Nhung%20tam%20guong%20lam%20theo%20bac%202017.pdf

KẾT QUẢ VIOLIMPIC TOAN KHỐI 5

data/8785366916103140707/thongbao/Lop%205.pdf

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 54

Tổng lượng truy cập: 184322