tin tức-sự kiện

NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2018

Căn cứ Công văn số 1246/BGDĐT-GDTX ngày 28/03/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3;

Thực hiện Kế hoạch số 636/KH-UBND ngày 29/3/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2018; Kế hoạch số 402/KH-SGDĐT ngày 01/4/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2018; Kế hoạch số 229/KH-GDĐT ngày 08/4/2018 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2018;

Ngày 25/4/2018, Trường Tiểu học Công Lý tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2016 với các nội dung  cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Tổ chức Ngày Sách Việt Nam giúp khẳng định tầm quan trọng của sách, tôn vinh các giá trị của sách, xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng và tôn vinh những người tham gia trong quá trình sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, lưu trữ, quảng bá sách;

- Tạo điều kiện, giúp giáo viên có dịp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm phương pháp đọc sách đối với học sinh; có thói quen đọc sách, xây dựng thư viện nhà trường, tủ sách cá nhân giúp nâng cao chuyên môn mỗi giáo viên và tạo nét đẹp trong đời sống tinh thần trong cộng đồng;

- Giúp học sinh, phụ huynh học sinh thấy rõ hơn tầm quan trọng của việc đọc sách, thói quen đọc sách, nghiên cứu tìm hiểu sách hay; tăng cường mối liên hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

2. Yêu cầu

Tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2016 tại nhà trường với các hoạt động phong phú, đa dạng; đảm bảo hiệu quả, phù hợp điều kiện, tình hình của đơn vị; duy trì thói quen đọc sách trong giáo viên và học sinh, phát huy vai trò tích cực của thư viện trong nhà trường.

II. Chương trình ngày hội đọc sách

          - Từ 13 giờ 30 đến 13 giờ 45 : Đón đại biểu khách.

           - Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00: Chương trình ngày hội đọc sách

          * Văn nghệ chào mừng: Chọn 5 tiết mục đặc sắc:

* Phần chính:

          1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

          2. Ý nghĩa, mục đích “ Ngày hội đọc sách”         

          3. Giới thiệu Thư viện nhà trường, giới thiệu 01 cuốn sách hay; 

           Tôi kể  nghe truyện Trường Xa ( Thủ thư trình bầy 7 phút)

4. Giới thiệu “ Cuốn sách em yêu” ( Tình thầy trò)

          5. Đại biểu phát biểu, tặng hoa ( nếu có)

          6. Kết thúc chương trình

          * Phần giao lưu:

           - Tham quan phần trưng bày sách tại thư viện nhà trường;

Khu trưng bầy sách tại sân trường

          - Tổ chức đọc sách cho học sinh tại thư viện và phòng đọc;

                             

        

Tác giả: Ban biên tập

Xem thêm

Hội thi GVCN giỏi năm học 2019 - 2020
Văn nghệ 20/11/ 2019
Văn nghệ 20/11
Trò chơi dân gian chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11