tin tức-sự kiện

HỘI THẢO PHƯƠNG PHÁP 'BÀN TAY NẶN BỘT' NĂM HỌC 2017-2018

                   Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng giáo dục và Đào tạo Lý Nhân, ngày 17/9/2017, trường Tiểu học Công Lý đã tổ chức Hội thảo phương pháp "Bàn tay nặn bột". 100% CBQL và giáo viên nhà trường đã tham gia Hội thảo với các nội dung chính:

A. PHẦN LÝ THUYẾT

    I. KHÁI QUÁT VỀ PHƯƠNG PHÁP "BÀN TAY NẶN BỘT"

   II. LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG PHÁP "BÀN TAY NẶN BỘT"

          1.Cơ sở khoa học của phương pháp BTNB

          2.Các nguyên tắc cơ bản của phương pháp BTNB

          3.Tiến trình dạy học theo phương pháp BTNB

          4.Mối quan hệ giữa phương pháp BTNB với các phương pháp dạy học khác

   III. MỘT SỐ LƯU Ý TRONG DẠY HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP BTNB

          1. Tổ chức lớp học

          2. Giúp học sinh bộc lộ quan niệm ban đầu

          3. Kỹ thuật tổ chức hoạt động thảo luận cho học sinh

          4. Kỹ thuật tổ chức hoạt động nhóm trong phương pháp BTNB

          5. Kỹ thuật đặt câu hỏi của giáo viên

          6. Rèn luyện ngôn ngữ cho học sinh theo phương pháp BTNB

          7. Kĩ thuật chọn ý tưởng, nhóm ý tưởng của học sinh

          8. Hướng dẫn học sinh đề xuất thí nghiệm tìm tòi - nghiên cứu

          9. Hướng dẫn học sinh sử dụng vở thí nghiệm

          10. Hướng dẫn học sinh phân tích thông tin, hiện tượng quan sát khi nghiên cứu để đưa ra kết luận

          11. So sánh, đối chiếu kết quả thu nhận được với kiến thức khoa học

          12. Đánh giá học sinh trong dạy học theo phương pháp BTNB

   IV. VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP BTNB TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC

          1. Những thuận lợi và khó khăn khi sử dụng phương pháp BTNB

          2. Vận dụng phương BTNB trong dạy học Hóa học THCS

B.   PHẦN THỰC NGHIỆM (dạy Bài Trao đổi chất ở người – Khoa học 4)

C. THẢO LUẬN

 

 

Tác giả: Ban biên tập

Xem thêm

Thư viện thân thiện trường TH Công Lý
Liên hoan văn nghệ 2020
Hội thi GVCN giỏi năm học 2019 - 2020
Văn nghệ 20/11
Trò chơi dân gian chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11