tin tức-sự kiện

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015-2016

           Năm học 2015 - 2016 là năm học thứ ba thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; với phương châm “Nhiệt tình, trách nhiệm; đổi mới, sáng tạo; an toàn, đoàn kết; nền nếp, kỷ cương; chất lượng, hiệu quả”, thầy trò trường Tiểu học Công Lý đã tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học với những kết quả cụ thể nư sau:

        I. Công tác phổ cập: Nhà trường đã phối hợp hiệu quả với trường THCS và Mầm non trong việc triển khai công tác phổ cập trên địa bàn xã. Kết quả nhà trường xếp thứ 8/24 trường

        II. Thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua.

          - 100% CB – GV – NV đăng ký thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Không có CB – GV - NV vi phạm phẩm chất đạo đức nhà giáo, không tiêu cực trong thi cử, không bệnh thành tích trong giáo dục.             

            -  100% học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ .

       III. Thực hiện chương trình giáo dục

       1. 100% HS nhà trường được học 2 buổi/ngày

       2. Triển khai Mô hình trường tiểu học mới VNEN:

           + Tổ chức tập huấn cho 100% GV

         + Chỉ đạo các lớp thiết kế một số góc học tập và công cụ hỗ trợ học tập theo  mô hình trường tiểu học mới VNEN trong điều kiện thùc tế của nhà trường.

          + Chỉ đạo các lớp tổ chức hoạt động của hội đồng tự quản, và sử dụng các công cụ hỗ trợ vào trong công tác giảng dạy và chủ nhiệm lớp.

            3. Triển khai phương pháp "Bàn tay nặn bột": 100% GV đã vận dụng phương pháp Bàn tay nặn bột ở một số tiết TNXH và KH

           4. Triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” Đã triển khai thực hiện có nền nếp, 100% tiết dạy được giáo viên học được GV dạy ở phòng máy (Trừ khi hỏng thiết bị hoặc mất điện). Chất lượng giảng dạy ngày được nâng cao.

            5- Triển khai dạy học Mỹ thật theo phương pháp mới: 100% các lớp đã được học môn Mỹ thuật theo phương pháp mới

              6- Việc đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014:

              - 100% CBQL, GV, HS và CMHS đã hiểu được mục đích đánh giá học sinh theo Thông tư 30: 100% HS được đánh giá kết quả các môn học và các hoạt động giáo dục, các năng lực, các phẩm chất theo đúng quy định tại Thông tư 30.

             7. Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục

           - Kết quả kiểm tra định kỳ cuối năm học 2015 – 2016:

          + Tỷ lệ học sinh HTCT môn Tiếng Việt: 645/649 =  99,4%

          + Tỷ lệ học sinh HTCT môn Toán: 644/649 =  99,2%

           + Tỷ lệ học sinh HTCT môn Tiếng Anh: 645/649 =  100%

            - Đánh giá phẩm chất: Đạt 648/649 = 99,8%

- Đánh giá năng lực: Đạt 645/649 =  99,4%

            - Hoàn thành chương trình lóp học: 644/649 =  99,2%

            - Học sinh được khen thưởng: 423/649 = 65,2%

            - Kết quả học sinh năng khiếu các môn học:

           + 7 Học sinh đạt giải cấp tỉnh

           + 42 học sinh đạt giải các hội thi cấp huyên

            - Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học sau 5 năm học đạt 100%;

            - Trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%.

           IV- Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và thư viện trường học

          + Trong năm học nhà trường đã tham mưu với cấp uỷ đảng, chính quyền ở địa phương tăng cường công tác XHH giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất, cảnh quan trường lớp.

         + Thư viện nhà trường được quản lý và tổ chức các hoạt động thường xuyên. GV, HS tích cực tham gia sử dụng các tài liệu của thư viện nhà trường. Các số liệu đã được cập nhật và quản lý trên phần mềm.

           V.Công tác bồi dưỡng giáo viên

          - Nhà trường đã tích cực bồi dưỡng đội ngũ giáo viên bằng nhiều hình thức, tạo điều kiện cho 6 GV đang tham gia học Đại học hệ vừa làm vừa học. Kết quả GV tham gia các hội thi trong năm học đạt kết quả cao, vượt chỉ tiên đề ra:

          1- Thi GV chủ  nhiệm giái huyÖn: Nhµ tr­êng xÕp thø 5/24 tr­êng

           2- Thi GV d¹y giái m«n To¸n , TV huyÖn: Nhµ tr­êng xÕp thø 6/24 tr­êng

          3- Thi GV làm Tổng phụ trách đội: Xếp thứ 2/24

         4. GV sáng tạo trên nền tảng CNTT: xếp thứ 9/24

         VI. Kết quả đánh giá Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên theo chuẩn

          - Hiệu trưởng, Phó HT: Xếp loại xuất sắc: 3/3 = 100%

          - Đánh giá giáo viên:

           + Xếp loại xuất sắc: 9/38 = 23,7%

           + Xếp loại khá: 29/38 = 76,3%

           + Xếp loại TB: 0/38 = 0%

          VII – Việc ứng dụng công nghệ thông tin

         + 96,5% CB – GV – NV nhà trường đã có chứng chỉ B tin học, nhiều giáo viên  vận  dụng thành thạo máy vi tính và khai thác các thông tin trên mạng Internet một các thường xuyên.

         + Website của nhà trường hoạt động thường xuyên, hiệu quả

        + Việc khai thác và vận dụng các ứng dụng CNTT trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được nhà trường luôn luôn chú trọng, hiệu quả.

          Kết quả xếp loại: Xếp thứ 1/24 trường

         VIII- Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

         + Nhà trường triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các hoạt động NGLL, Tổ chức cho HS tham gia lao động tập thể tổng vệ sinh trường lớp cuối tuần; tổ chức cho học sinh chăm sóc nghĩa trang Liệt sỹ, ch¨m sãc c¸c di tÝch lÞch sö trong x· vµ thăm hỏi một số gia đình chính sách nhân dịp 27-7;  

        + Làm tốt công tác tuyên truyền, động viên GV, HS tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện trong năm học: Triển khai hiệu quả phong trào nuôi heo đất (Tổng số tiền GV – HS tham gia nuôi heo đất là 14.600.000 đồng); Tham gia ủng hộ người khuyết tật tại buổi giao lưu nghệ thuật tình thương tại nhà trường là 4.980.000 đồng; quyên góp ủng hộ 30 xuất quà Tết cho HS có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 4.500.000 đồng; …

         Xếp chung các mặt hoạt động năm học 2015 – 2016, nhà trường xếp thứ 9/24 trường

          Với kết quả đạt được như trên, Hội đồng thi đua nhà trường đã đề nghị hội đồng thi đua các khen thưởng các cấp công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với tập thể và cá nhân CB – GV – NV cụ thể như sau : Giám đốc sở GD – ĐT Hà Nam tặng giấy khen cho tập thể nhà trường và 1 cá nhân, Chủ tịch công đoàn giáo dục tỉnh tặng giấy khen cho tập thể công đoàn và 1 cá nhân, đề nghị công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho tập thể đơn vị, danh hiệu chiến sĩ thi đua và giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 7 CB – GV ; danh hiệu lao động tiên tiến cho 29 cá nhân.

* Tồn tại:

- Hệ thống phòng học của nhà trường chưa đáp ứng yêu cầu hiện tại, còn 1 phòng học nhờ HTX. 

- Nhà trường chưa có phòng học Mỹ thuật riêng nên việc thực hiện một số hoạt động trong các giờ học theo phương pháp mới còn gặp khó khăn, hiệu quả chưa cao.

- Việc phối hợp với CMHS trong quá trình đánh giá ở một số lớp còn chưa thường xuyên.

- Còn một số ít  giáo viên chưa tích cực đổi mới phương pháp, chưa tự giác trong việc thực hiện nội dung tự bồi dưỡng thường xuyên./.

                                                                                                             Công Lý, ngày 30 tháng 5 năm 2016

                                               MỘT SỐ HÌNH ẢNH LẾ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015-2016

                   

Lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương và Ban đại diện CMHS chụp ảnh lưu niệm với CBQL nhà trường 

 

              

                                              Đại diện CMHS lớp 5A tặng hoa chúc mừng nhà trường

             

                                                   Đại diện CMHS lớp 5C tặng hoa chúc mừng nhà trường

Tác giả: Ban biên tập

Xem thêm

Hội thi GVCN giỏi năm học 2019 - 2020
Văn nghệ 20/11/ 2019
Văn nghệ 20/11
Trò chơi dân gian chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11